KẾ hoạch xây dựng tcvn năM 2016


Thử không phá huỷ mối hàn – Thử thẩm thấu – Mức chấp nhậntải về 2.65 Mb.
trang7/20
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.65 Mb.
#21222
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Thử không phá huỷ mối hàn – Thử thẩm thấu – Mức chấp nhận


Chấp nhận

ISO 23277:2015Viện TCCLVN

2016

2016Thử không phá huỷ mối hàn – Thử hạt từ – Mức chấp nhận


Chấp nhận

ISO 23278:2015Viện TCCLVN

2016

2016Thử không phá huỷ mối hàn – Thử siêu âm – Đặc tính của chất chỉ thị trên mối hàn


Chấp nhận

ISO 23279:2010Viện TCCLVN

2016

2016Thử không phá huỷ mối hàn – Quy định chung đối với vật liệu kim loại


Chấp nhận

ISO 17635:2010
Viện TCCLVN

2016

2016Thử không phá huỷ mối hàn – Thử chụp ảnh bức xạ - Phần 1: Các kỹ thuật tia X và tia gamma kết hợp với phim

Chấp nhận

ISO 17636-1:2013Viện TCCLVN

2016

2016Thử không phá huỷ mối hàn – Thử chụp ảnh bức xạ - Phần 2: Các kỹ thuật tia X và tia gamma kết hợp với các bộ phát hiện kiểu số

Chấp nhận

ISO 17636-2:2013Viện TCCLVN

2016

2016Thử không phá huỷ mối hàn – Kiểm tra bằng mắt mối hàn nóng chảy


Chấp nhận

ISO 17637:2003
Viện TCCLVN

2016

2016Thử không phá huỷ mối hàn – Thử hạt từ

Chấp nhận

ISO 17638:2003
Viện TCCLVN

2016

2016


Hàn kim loại và các quá trình liên quan


Thử phá hủy trên mối hàn của vật liệu kim loại – Thử độ cứng – Phần 1: Thử độ cứng trên mối hàn hồ quang

Chấp nhận

ISO 9015-1:2001

Viện TCCLVN

2016

2016Thử phá hủy trên mối hàn của vật liệu kim loại – Thử độ cứng – Phần 1: Thử độ cứng tế vi (điểm) của mối hàn

Chấp nhận

ISO 9015-2:2003
Viện TCCLVN

2016

2016Thử phá hủy trên mối hàn của vật liệu kim loại – Thử đứt gãy

Chấp nhận

ISO 9017:2001
Viện TCCLVN

2016

2016Thử phá hủy trên mối hàn của vật liệu kim loại – Thử kéo trên mối hàn chữ thập và chồng

Chấp nhận

ISO 9018:2003


Viện TCCLVN

2016

2016Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn kim loại – Đặc tính kỹ thuật của quy trình hàn – Phần 2: Hàn khí

Chấp nhận

ISO 15609-2:2001
Viện TCCLVN

2016

2016

tải về 2.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương