Institute of Leadership and Management ilm imq introductory Certificate in Management 19 May – 23 June 2011tải về 19.47 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.09.2016
Kích19.47 Kb.Course Enrollment Form


Institute of Leadership and Management

ILM IMQ Introductory Certificate in Management

19 May – 23 June 2011


1/Participant details

Full name:
Position:
E-mail:
Tel:
2/ Company details

Company:
Address:
Tel:
Fax:
Authorized by:
Position:
Email:
Signature:
3/ Invoicing Details (Company name, address, tax code)4/ Fees

Terms & Conditions:
1. Registration and Payment must be paid before the deadline in order to enjoy the discount.

2. Refund of Fees9 working days before commencement

  • After commencement / no show – no refund

3. In the event that the trainer has to cancel his attendance for reasons outside the control of CTS, CTS reserves the right to reschedule or make changes as they deem fit.

Course


Fees

ILM IMQ Introductory

Certificate in Management


US$ 1,495Course Fees: includes ILM Candidate Registration.

ILM International Certificate, Program Assessment.

All Materials including workbooks, Lunch and Refreshments.Special Discount: US$1,200 for registration and payment before 28 April 2011

Payment Methods:

Course fees must be paid before the course starts. Payment can be made by cash (USD or VND) or bank transfer in Vietnam dong.


Bank Account Details: Trung Tam Dao Tao Quan Tri Doanh Nghiep Viet Nam

Account Number: 007.100.179.2801

Vietcombank – Tan Dinh

72 Pham Ngoc Thach, Ward 6, Dist. 3. HCMC____________________________________________________________________________________

For CTS Administrator only:


Date of enrollment
Fee charged
PaymentCorporate Training Solutions (Vietnam)

Level 1, 18A Nam Quoc Cang, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam – Tel: (+848) 3925 4240 – Fax: (+848) 3925 4350Email: contact@ctsvietnam.comwww.ctsvietnam.com – www.i-l-m.com


: Portals
Portals -> Phan Chau Trinh High School one period test no 2 Name: English : 11- time : 45 minutes Class: 11/ Code: 211 Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp A, B, C, d để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau
Portals -> PHẦn I: thông tin cơ BẢn về ĐẠi hàn dân quốc và quan hệ việt nam-hàn quốc I- các vấN ĐỀ chung
Portals -> Năng suất lao động trong nông nghiệp: Vấn đề và giải pháp Giới thiệu
Portals -> LẤy ngưỜi học làm trung tâM
Portals -> BÀi tậP Ôn lưu huỳnh hợp chất lưu huỳnh khí sunfurơ so
Portals -> TỜ trình về việc ban hành mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất
Portals -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Portals -> GIẤY Ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương