HƯỚng dẫn viết bài báo hội nghị khoa học và CÔng nghệ LẦN XIII KHOA khoa họC Ứng dụng đẠi học bách khoa – Đhqg tp. Hcmtải về 332.6 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.05.2018
Kích332.6 Kb.
#38500
HƯỚNG DẪN VIẾT BÀI BÁO

HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẦN XIII

KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG TP.HCM

(Đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ)Quy định về cách trình bày bài viết

 • Nội dung bài viết được thực hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

 • Bài viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh đều bắt buộc phải có Tóm tắt, từ khoá bằng tiếng Việt và Summary, Keywords bằng tiếng Anh.

 • Bài viết được trình bày trên khổ giấy A4 (không dùng Custom size hoặc letter)

1. Định dạng trang (page setup)

Căn lề: Top: 3,5 cm

Left: 3,42 cm

Bottom: 4,5 cm

Right: 2,5 cm

2. Trình bày nội dung

Size: 11


Font: Times New Roman

Paragraph: Before: 4 pt;

After: 2 pt;

Line spacing: Single;

First line: 0,8 cm;

Header: 1,27 cm;

Footer: 3,5 cm.

3. Tên bài báo

Font: Times New Roman,

Cỡ chữ: 14,

Kiểu chữ: viết hoa, in đậm,

Căn giữa, cách trên: 24 pt,

Cách dưới: 18 pt;

Cách dòng: Single.

Ví dụ:

ẢNH HƯỞNG CÁC THAM SỐ TRONG BẢNG SAM ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU KHIỂN SỬ DỤNG ĐẠI SỐ GIA TỬ
4. Tên tác giả:

Font: Times New Roman,

Căn giữa, font chữ: 12 , viết theo tên tác giả thông thường (Title Case), Kiểu viết: đậm,

Cách trên: 18 pt, cách dưới 12 pt.5. Địa chỉ:

Font: Times New Roman,

Cỡ chữ: 11,

Kiểu chữ: in nghiêng,

Căn lề: căn giữa,

Đánh dấu: đánh số thứ tự (1, 2, 3, 4…) theo số mũ ở trên, Cách quãng: cách trên 18 pt, cách dưới 12 pt.


Ví dụ:

Vũ Như Lân1, Bùi Hải Lê2, Trần Đức Trung2,*

1Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2Viện Nghiên cứu cơ khí, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Mail: xxxx@xxxxx

Đến Tòa soạn ngày: XX XX 20XX và

Nhận đăng ngày: XX XX 20XX viết ngay dưới tên cơ quan

Thông tin: ngày nhận, ngày đăng

Font: Times New Roman,

Cỡ chữ và cách viết: cỡ chữ 11, chữ đứng, căn giữa, cách trên 18 pt, cách dưới 12 pt

6. Các mục tiêu đề như: Mở đầu, vật liệu và phương pháp nghiên cứu, kết quả thảo luận, kết luận, tài liệu tham khảo:

Font: Times New Roman,

Cỡ chữ và cách viết: viết hoa (UPPERCASE), font chữ 11 pt, in đậm, cách trên 18 pt, cách dưới 12 pt, căn giữa.
1. MỞ ĐẦU

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


 1. Các mục nhỏ ví dụ: 2.1, 2.2,….,

Font: Times New Roman

Cỡ chữ và cách viết: chữ thường đậm, cỡ chữ 11pt; cách trên, cách dưới 12 pt, căn sát lề trái.Ví dụ: 2.1. Vật liệu

2.2. Phương pháp

 1. Các mục nhỏ ví dụ: 2.1.1, 2.1.2,

Font: Times New Roman

Cỡ chữ và cách viết: chữ nghiêng, cỡ chữ 11, cách trên, cách dưới 12 pt, căn sát lề trái.Ví dụ: 2.2.1. Hàm thích nghi

2.2.2. Đột biến

 1. Trích tài liệu tham khảo: [1, 2, 3, 4]

 2. Các đoạn lùi đầu dòng 1 Tab = 0,8 cm, cách trên 4 pt, cách dưới 2 pt.

 3. Bảng: dùng font Times New Roman, cỡ chữ 10

  1. Tên bảng: viết ở trên bảng, căn giữa;

Tiêu đề: Bảng 1, Bảng 2,viết in nghiêng. Nội dung bảng viết in thường.

  1. Chữ và số dùng trong bảng: cách trên 4 pt, cách dưới 2 pt.

Ví dụ:

Bảng 1. Danh sách học sinh…..

Table 1. The inhibitory activities of fermented black bean and fermented soybean against α-glucosidase from different microbial sources, %
Source of α-glucosidase

Type of inhibitors

Bacillus licheniformis

Aspergillus niger

Aspergillus oryzae

Fermented black bean

62

65

34.7

Fermented soybean

31

22.4

13

Acarbose

64.5

37.2

2
 1. Hình: Dùng font: Times New Roman

Chú thích dưới hình: cỡ chữ 10, căn giữa, cách trên, cách dưới 12 pt.

Các chữ trong hình: cỡ chữ 8 – 9.

Figure 1. Evolution of carbon dioxide (a), oxygen (b), hexadecane degraders (c) and residual hexadecane (d) for five moistures

 1. Lời cảm ơn. Viết nghiêng, đậm, Font: Times New Roman, cỡ chữ 10, cách trên 12 pt, cách dưới 12 pt.

Căn sát lề trái.

Acknowledgment. The authors acknowledge financial support from the Ministry of Higher Education and Research of French Republic

 1. Trích dẫn tài liệu tham khảo:

- Tài liệu tham khảo phải được đánh số theo sự xuất hiện trích dẫn trong bài báo.

- Khi tên tác giả viết tắt: Viết tên đầy đủ trước, tên viết tắt viết sau và có dấu chấm sau chữ viết tắt.VD: Hulyal S. B. and Kaliwal B. B.; Không viết: S B Hulyal and B B Kaliwal.

- Tài liệu tham khảo được trình bày theo 2 nhóm:A - Tạp chí

Tên tác giả - Tên bài, Tên tạp chí Tập (số) (năm) trang.

1. Hulyal S. B. and Kaliwal B. B. - Dynamics of phytoplankton in relation to physico-chemical factors of Almatti reservoir of Bijapur District, Karnataka State. Environ Monit Assess 153 (2008) 45-59.

2. Karlson B., Cusack C., and Bresnan E. - Microscopic and Molecular methods for quantitative phytoplankton analysis, IOC Manual and Guides 55 (2010) 144-156.B- Hội nghị, kỉ yếu, sách, tuyển tập, proceeding…..

Tên tác giả - Tên sách, Tên hội nghị, Tên tuyển tập…, Nhà xuất bản, Nơi xuất bản năm xuất bản, số trang. 1. Vũ Văn Hùng, Dương Đ. T. - Phân loại vi khuẩn Lam ở Việt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 1996, tr. 220. (pp. 220 nếu là tiếng Anh, C. 220 nếu là tiếng Nga)

 1. Abstract:

Font: Times New Roman

Cỡ chữ và cách viết: 11 pt, viết đậm, cách trên 18 pt, cách dưới 12 pt. 1. Tên tiếng Anh bài báo:

Font: Times New Roman,

Cỡ chữ và cách viết: 11, viết hoa, cách trên 12 pt, cách dưới 12 pt.Ví dụ:

ABSTRACT

EFFECT OF OXYGEN AND MOISTURE ON THE PERFORMANCE OF HEXADECANE BIODEGRADATION IN CONTAMINATED SOIL

Mainly based on the use of microorganisms to degrade pollutants, bioremediation appears as a green solution and perfectly adapts to organic pollutants like hydrocarbons. Generally, the aliphatic hydrocarbons have low chemical reactivity and bioavailability. However, they can be degraded by some microorganisms. The biodegradation of a pollutant can be observed by measuring the concentration of consumed oxygen and produced carbon dioxide.

Từ khóa/Keyword: nghiêng, Times New Roman 11, cách trên 12 pt, cách dưới 12 pt. Căn sát lề trái.

Ví dụ:

Từ khóa: sinh phân hủy, thổ nhưỡng, độ ẩm

Keywords: hexadecane, biodegradation, contaminated, soil, oxygen, moisture.

Cách trình bày: Header and Footer bài báo Tạp chí Khoa học và Công nghệ1. Header

Trang đầu tiên: Firt page header:

Tên Tạp chí, Tập, số, năm, số trang.

Font chứ: 10 Arial; nghiêng, căn trái

Ví dụ: - Với bài đăng ở số tiếng Việt:
Tạp chí Khoa học và Công nghệ 49 (4) (2011) 11-25


 • Với bài đăng ở số tiếng Anh:


Journal of Science and Technology 49, Number 5 (2011) 1-12


Trang thứ 2: Even page header

Tên tác giả: font 10, Arial, nghiêng, căn phải

Lưu ý: trong trường hợp tên tác giả nhiều, chỉ lấy tên tác giả đầu.

Ví dụ:
Chunzhao Guo, Takayuki Yamabe, Seiichi Mita


Trang thứ 3: Odd page header

Tên bài báo: font 10, Arial, nghiêng, căn trái

Lưu ý: trong trường hợp tên bài báo quá dài phải ngắt bớt và dùng dấu (…).

Ví dụ:

Một thuật toán mới cho mô hình chuỗi thời gian mờ Heurictic trong dự báo chứng khoán

2. Footer

Đánh số trang (page number): chọn đánh số trang: Outside; font 11, times new roman.

Каталог: home -> files
home -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
home -> Ban thưỜng trực số: 23/hd-mttw-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
home -> BỘ NỘi vụ BỘ TÀi chính
home -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
home -> Nghị định số 02/2008/NĐ-cp ngày 04 tháng 01 năm 2008
home -> Ban thưỜng trực số: 1685/mttw-btt v/v phối hợp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
home -> Ban thưỜng trực số: 1395
files -> Resettlement, Livelihoods and Ethnic Minorities Development Program (rldp) Final version – March 2010 Annexes Annexes
files -> TẬP ĐOÀN ĐIỆn lực việt nam công ty tnhh mtv thủY ĐIỆn trung sơN
files -> Le Minh Phuong Phan Quoc Dzung Nguyen Minh Huy

tải về 332.6 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương