TẬP ĐOÀN ĐIỆn lực việt nam công ty tnhh mtv thủY ĐIỆn trung sơNtải về 2.94 Mb.
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích2.94 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG TÁI ĐỊNH CƯ VÀ PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ
ĐƯỜNG DÂY CẤP ĐIỆN THI CÔNG

DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

Hà Nội, tháng 1 năm 2013

CÁC CHỮ VIẾT TẮT
BAH

Bị ảnh hưởng

TTPTQĐ

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

UBND

Ủy ban Nhân dân

NNPTNT

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

GPMB

Giải phóng mặt bằng

DMS

Khảo sát đo dậc chi tiết

TNTNMT

Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường

TP

Thành phố

CP

Chính phủ

DP/AP

Người bị ảnh hưởng

BTC

Bộ Tài chính

HĐBTGPMB

Hội đồng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng

EMA

Cơ quan giám sát độc lập

BXD

Bộ Xây dựng

LĐTBXH

Bộ Lao động Thương binh Xã hội

IOL

Kiểm kê thiệt hại

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

BQLDA

Ban Quản lý Dự án

TĐC

Tái định cư

KTXH

Kinh tế xã hội

ĐKTC

Điều khoản tham chiếu

US$

Đô la Mỹ

VNĐ

Việt Nam đồng

WB/ NHTG

Ngân hàng Thế giới
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ


   1. Những người bị ảnh hưởng (DPs)

Những người bị ảnh hưởng (DPs) bao gồm người hoặc nhiều người, hộ gia đình, đơn vị hoặc tổ chức, cá nhân được xác định dựa vào các thông tin cơ sở thu thập được đối với mỗi đợt kiểm kê và các kế hoạch tái định cư (RPs), dựa vào các cuộc khảo sát và tài liệu, mà khi xét đến việc thực hiện dự án đã chịu hoặc có thể sẽ chịu những tác động trực tiếp về kinh tế và xã hội gây ra bởi:

(a) Thu hồi đất bắt buộc dẫn đến : • di dời hoặc mất chỗ ở;

 • mất tài sản hoặc mất khả năng tiếp cận tới tài sản; hoặc

 • mất các nguồn thu nhập hoặc các phương tiện kiếm sống bất kể người bị ảnh hưởng có phải chuyển đến nơi cư trú khác hay không; hoặc

 1. bị hạn chế bắt buộc đối với việc tiếp cận các khu vực bảo tồn và các khu vực được chỉ định hợp pháp, gây ra các tác động bất lợi tới sinh kế của những người đó.

Nhìn chung “Những người bị ảnh hưởng” nghĩa là, tất cả những người bị ảnh hưởng nằm trong các trường hợp trên.

   1. Bồi thường

Bồi thường là quá trình hoản trả bằng tiền hoặc hiện vật cho các DP bị mất một phần hoặc toàn bộ giá trị tài sản của họ do dự án gây nên. Bồi thường cũng bao gồm việc định giá và hoàn trả bằng tiền hoặc hiện vật cho những tổn thất về tài chính và vật chất do tác động của dự án gây nên.

   1. Ngày khoá sổ

Ngày khoá sổ là ngày cuối cùng của cuộc điều tra khi tất cả các DP đã được thống kê.Sau ngày khóa sổ không có DP nào khác được đưa vào danh sách thống kê các DP.Cuộc kiểm kê này liệt kê tất cả các DP có thể có kể cả các thông tin cơ sở về họ. Những người di chuyển nơi cư trú hoặc cơ sở kinh doanh vào trong phạm vi hành lang tuyến điện đã cắm mốc sau ngày khoá sổ thì không được quyền bồi thường theo khung chính sách này.

   1. Khôi phục

Khôi phục nghĩa là hỗ trợ DP bị ảnh hưởng nghiêm trọng do việc mất toàn bộ hoặc một lượng lớn tư liệu sản xuất, thu nhập, việc làm hoặc các nguồn sống, để bổ sung vào việc thanh toán tiền bồi thường đối với các tài sản bị thu hồi để cải thiện, hoặc ít nhất là khôi phục lại đủ thu nhập và mức sống như trước khi có dự án.

   1. Giá thay thế.

Phương pháp định giá tài sản nhằm xác định khoản tiền đền bù cho các tài sản bị thiệt hại và khoản tiền tính dựa trên giá thị trường và chi phí thực hiện, bao gồm thuế, phí, vận chuyển và nhân công v.v. Giá thị trường sẽ được xác định trong quá trình BQL DA tham vấn với các hộ bị ảnh hưởng với xác nhận từ phía chính quyền địa phương (chú thích 11, OP 4.12).

   1. Tái định cư

Tái định cư đề cập đến tất cả các biện pháp được thực hiện bởi dự án để giảm thiểu bất kỳ và tất cả các tác động bất lợi về mặt xã hội của một dự án lên các DP kể cả công tác bồi thường tài sản và thu nhập bị mất và cung cấp các quyền lợi khác, hỗ trợ khôi phục thu nhập và tái định cư, khi cần thiết.

   1. Hành lang tuyến điện

Đối với khung chính sách này, hành lang tuyến điện (ROW) được xác định là hành lang an toàn dọc đường dây điện với chiều rộng, chiều dài và chiều cao được quy định đối với điện áp liên quan trong Nghị định 106/2005/ND-CP ngày 17/08/2005 về Bảo vệ An toàn cho hệ thống đường điện cao áp được sửa đổi bởi Nghị định 81/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009.

   1. Các nhóm dễ bị tổn thương

Những người chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực bởi dự án và/hoặc bị hạn chế trong tiếp cận với lợi ích của dự án và bồi thường bao gồm cải thiện sinh kế và bồi thường tải sản, so với những người bị ảnh hưởng khác. Những người dễ bị tổn thương là những người do giới tính, dân tộc, tuổi tác, tàn tật về sức khỏe và tinh thần có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn từ việc di dời so với các hộ khác, và họ cũng là những người thiệt thòi hơn số đông trong khả năng đòi hỏi và tận dụng các khoản hỗ trợ tái định cư và những quyền lợi liên quan khác. Nhóm dễ bị tổn thương có thể gồm cả một nhóm người (nhóm dân tộc thiểu số) hoặc nhiều hộ gia đình nhỏ lẻ.

   1. Người bị ảnh hưởng của dự án không có tư cách pháp lý

Người bị ảnh hưởng của dự án không có tư cách pháp lý là những người sử dụng đất và nhà ở mà không có quyền sở hữu hợp pháp và các cá nhân hoặc các nhóm người có các cửa hiệu kinh doanh ở ngay trong các khu vực dự án mà không có đăng ký chính thức và sẽ bị ảnh hưởng bất lợi bởi dự án do việc di dời.

Những DP không có tư cách pháp lý nhưng có quyền đòi hợp pháp dựa theo luật pháp Việt Nam và được UBND xã xác nhận thì sẽ được bồi thường, miễn là tài sản bị ảnh hưởng bởi dự án của họ được kiểm đếm trong cuộc điều tra dân số của dự án được thực hiện trước khi ngày khóa sổ được công bố.

Những DP không có tư cách pháp lý mà không có quyền đòi quyền hợp pháp dựa theo luật pháp Việt Nam nhưng được UBND xã xác nhận thì được hỗ trợ thay vì bồi thường để đạt được mục tiêu của chính sách miễn là tài sản cuả họ bị ảnh hưởng bởi dự án được kiểm đếm trong cuộc điều tra dân số của dự án được thực hiện trước khi ngày khóa sổ được công bố.

x) Giấy chứng nhận đăng ký sử dụng đất (LURC)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là giấy chứng nhận do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất.MỤC LỤC

CÁC CHỮ VIẾT TẮT 3

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ 4

CHƯƠNG 1. 9

BỐI CẢNH DỰ ÁN 91.1. Giới thiệu Dự án Thủy điện Trung Sơn 9

1.2. Tiểu Dự án Trạm biến áp 110kV Mai Châu và đường dây 35kV cấp điện thi công 9

1.2.1.Cơ sở pháp lý cho việc xây dựng tiểu dự án 9

1.2.2.Mục tiêu 10

1.2.3.Hạng mục thuộc TDA 10

CHƯƠNG 2. 11

NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 11

Phạm vi ảnh hưởng của Tiểu dự án và phạm vi điều tra 11

Địa bàn bị ảnh hưởng bởi tiểu dự án 11

Trạm biến áp 110kV Mai Châu 11

Đường dây 35kV cấp điện thi công Trung Sơn 11

Phạm vi ảnh hưởng của Tiểu dự án 14

CHƯƠNG 3. 15

ĐIỀU TRA KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÁC HỘ DÂN BỊ ẢNH HƯỞNG 15

3.1. Điều tra kinh tế xã hội 15

3.2. Bối cảnh kinh tế xã hội khu vực xây dựng dự án 18

3.3. Kết quả điều tra Kinh tế Xã hội của các hộ bị ảnh hưởng 22

3.3.1. Quy mô gia đình 22

3.3.2. Cơ cấu dân số theo độ tuổi 23

3.3.3. Cơ cấu nghề nghiệp hộ gia đình 24

Nghề nghiệp hộ gia đình của những người bị ảnh hưởng đa số là làm nông nghiệp với 74,5% số người bị ảnh hưởng. Nếu tính trên số người trong độ tuổi lao động thì có tới gần 100% số thành viên của hộ gia đình bị ảnh hưởng tham gia hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. 24

3.3.4. Trình độ văn hóa 24

3.3.5. Nhóm dễ bị tổn thương 25

3.3.6. Thông tin về mức sống 26

3.3.7. Thu nhập 27

3.3.8. Các dịch vụ khác 28

3.4. Tác động của tiểu dự án 29

CHƯƠNG 4. 37

KHUNG PHÁP LÝ (ĐẤT VÀ DÂN TỘC THIỂU SỐ) 37

4.1. Chính sách của Chính phủ Việt Nam 37

4.2. Chính sách của Ngân hàng Thế giới về Tái định cư bắt buộc và Dân tộc bản địa (OP 4.10) 40

4.2.1. Tái định cư bắt buộc (OP 4.12) 40

4.3. So sánh các phương pháp tiếp cận của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới 40

CHƯƠNG 5 43

THAM VẤN VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN 43

5.1. Tính cần thiết và Mục đích 43

5.2. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch Hành động Tái định cư và Kế hoạch Phát triển Dân tộc Thiểu số 45

5.3. Kế hoạch tham vấn và các biện pháp công bố thông tin trong quá trình thực hiện dự án 48

CHƯƠNG 6. 49

BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ PHỤC HỒI SINH KẾ 49

6.1. Bồi thường 49

6.1.1. Các mục tiêu bồi thường và tái định cư 49

6.1.2. Các nguyên tắc bồi thường và tái định cư 50

6.1.3. Người bị ảnh hưởng DPs 51

6.1.4. Quyền lợi 51

DP thuộc mục (a), (b) được bồi thường cho đất và các tài sản khác bị ảnh hưởng và hỗ trợ khác. DP thuộc mục (c) được hỗ trợ tái định cư thay cho bồi thường chính thức cho đất và tài sản họ đang sử dụng, nếu cần thiết, nhằm đảm bảo mục tiêu của Chính sách nêu trên, nếu họ sử dụng đất và tài sản trước ngày khóa sổ thống kê của Dự án.  52

6.1.5. Ngày khóa sổ thống kê 52

6.1.6. Ma trận Quyền lợi Dự án 52

Hỗ trợ: 57

Chính sách Hỗ trợ 64

CHƯƠNG 7 70

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ GIỚI 70

CHƯƠNG 8 72

BỐ TRÍ THỰC HIỆN 72

8.4.1. Quá trình thực hiện 76

CHƯƠNG 9 78

DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 78

PHỤ LỤC 79

96


: images -> home -> files
images -> BÀi thuyết trình cách xáC ĐỊnh và chế ĐỘ pháp lý CỦa các vùng biển theo công ưỚc của liên hiệp quốc về luật biển năM 19821
images -> Céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập tự do hạnh phúc
images -> Lúa gạo Việt Nam Giới thiệu
images -> Trung Tâm kt tc-đl-cl
images -> Số: 105/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
images -> ChuyêN ĐỀ ĐẠi số TỔ HỢP, XÁc suất kiến thức cơ bản Đại số tổ hợp
images -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học luật tp. HỒ chí minh dưƠng kim thế nguyên thủ TỤc phá SẢn các tổ chức tín dụng theo pháp luật việt nam
images -> Review of Condor, Sun Grid Engine and pbs
files -> Resettlement, Livelihoods and Ethnic Minorities Development Program (rldp) Final version – March 2010 Annexes Annexes


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương