I. Đăng nhậptải về 2.06 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu26.04.2018
Kích2.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE

I. Đăng nhập


Đăng nhập vào hệ quản trị

Để đăng nhập vào hệ quản trị địa chỉ sau:

http://tieuhoclythaito.edu.vn/account
User: user123

Pass: 123456


Trang tab nội dung có những quản lý sau:


  • Cấu hình website : Quản lý các thông tin tĩnh : logo footer , Địa chỉ , yahoo , skype , hotline

  • Thông tin tài khoản : Xem thong tin cá nhân hoặc Thay đổi mật khẩu .

  • Quản lý log đăng nhập: Xem nhật ký đăng nhập hệ thống quản trị của các Thành viên

  • Quản lý thành viên : Thêm mới , xóa , sửa thông tin thành viên.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương