upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  Thi thử ĐẠi họC ĐỀ thi 11 MÔN: tiếng anh
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ĐỀ thi tuyển sinh đẠi họC 2012 Môn Thi: anh văN – Khối D
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2013
  MÔN: tiếng anh chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu
  SỞ gd-đt bắc ninh đỀ thi thử ĐẠi học trường thpt thuận Thành số 1 LẦN 1 NĂm họC 2012- 2013 MÔn tiếng anh
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  PHẦn chung cho tất cả CÁc thí sinh (7 điểm) Câu I (2 điểm)
  PHẦn chung cho tất cả CÁc thí sinh ( 07 điểm ) Câu I
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2013
  ĐỀ luyện thi đẠi họC, cao đẲng năM 2013 ĐỀ luyện thi môn thi: tiếng anh; Khối: D
  ĐỀ thi thử ĐẠi họC 2013 Môn thi: Tiếng Anh
  ĐỀ khảo sát chất lưỢng thi đẠi học năm họC: 2012 2013
  MÔN : ĐIẠ LÝ Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề
  Đề thi thử ĐH môn Sử 2013 phần chung cho tất cả thí sinh. Câu 1
  ĐỀ thi thử ĐẠi học năM 2013 MÔN: ĐỊa lí
  Đề thi thử ĐH 2013 MÔn tiếng anh
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  ĐỀ thi thử ĐẠi học năM 2012
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2013
  ĐỀ thi thử ĐẠi học lần I năm họC 2012-2013 Môn : Địa lí Thời gian : 180’
  Nguồn: diemthi. 24h com vn
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  Hcm kỳ thi thử ĐẠi học lần III năm họC 2011 -2012
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2013
  ĐỀ thi thử ĐẠi họC 2013 Môn: tiếng anh; Khối D
  ĐỀ thi thử ĐẠi họC, cao đẲng năm họC 2012 – 2013
  ĐỀ thi thử LẦn I – Năm 2012- 2013 Trường thpt quảng Xương III
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  TRƯỜng thpt a nghĩa hưNG
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2013
  MÔN: tiếng anh chọn phương án ( a hoặc b, c, d) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu
  TRƯỜng thpt chuyên nguyễn huệ
  ĐỀ thi thử ĐẠi học năM 2013
  Nguồn: diemthi. 24h com vn ĐỀ SỐ 15 ĐỀ thi thử ĐẠi học năM 2012 -2013
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  I. Phần chung cho tất cả thí sinh (7 điểm) Câu I
  Đề 005 (Đề thi có 04 trang) ĐỀ thi thử VÀO ĐẠi họC, cao đẲNG
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2013
  KỲ thi thử ĐẠi học năm họC 2013 Môn thi: ngữ VĂN; Khối: C
  MôN: tiếng anh chọn phương án ( a hoặc b, c, d) ứng với từ có trọng âm chính nhấn vào âm tiết có vị trí khác với ba từ còn lại trong câu
  ĐỀ thi thử ĐẠi họC, cao đẲng năM 2013 ĐỀ luyện thi môn thi: tiếng anh; Khối: D
  ĐỀ thi thử ĐẠi học lầN 2 khối a,B (2012-2013)
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  ĐỀ thử MÔn sinh học năM 2012(Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1
  ĐỀ Ôn thi tốt nghiệp năM 2010
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2013
  ĐỀ thi thử ĐẠi họC – cao đẲng môN : tiếng anh – khối d
upload/dethi_dapan/de_thi_thu_dhcd/2012
  ĐỀ thi thử tuyển sinh đẠi họC, cao đẲng năM 2012 Môn thi : hoá
directory upload dethi dapan  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương