MÔN : ĐIẠ LÝ Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đềtải về 14.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích14.4 Kb.

Nguồn: Diemthi.24h.com.vn
ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ NĂM 2013

MÔN : ĐIẠ LÝ

Thời gian làm bài:180 phút không kể thời gian phát đề.


A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8đ)

Câu I :(2,0 điểm)

1. Chứng minh rằng khí hậu nước ta có sự phân hóa theo độ cao?

2. Giải thích tại sao việc làm đang là vấn đề kinh tế - xã hội lớn ở nước ta hiện nay?

Câu II:(3.0điểm)

1. Trình bày sự phân hóa thiên nhiên theo chiều Đông -Tây. Dẫn chứng về mối quan hệ chặt chẽ giữa đặc điểm thiên nhiên của vùng thềm lục địa, vùng đồng bằng ven biển và vùng đồi núi kề bên.

2.Vì sao nước ta phải thực hiện phân bố lại dân cư cho hợp lý?

Câu III :(3.0 điểm)

Cho bảng số liệu sau đây : Biến đổi rừng và độ che phủ rừng của nước ta giai đoạn 1943-2005.
Năm

Tổng diện tích rừng

(Triệu ha)Trong đó

Tỷ lệ che phủ rừng

(%)


Rừng tự nhiên

Rừng trồng

1943

1976


1983

1990


2000

2005


14,3

11,1


7,2

9,2


10,9

12,4


14,3

11,0


6,8

8,4


9,4

9,5


0

0,1


0,4

0,8


1,5

2,9


43,8

33,8


22,0

27,8


33,1

37,7

1. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự biến đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng giai đoạn 1943-2005 ở nước ta?

2. Nhận xét về sự thay đổi diện tích rừng và độ che phủ rừng ở nước ta giai đoạn 1943-2005?

3. Đề xuất phương hướng bảo vệ rừng ở nước ta?

B. PHẦN RIÊNG (2.0 điểm)

Thí sinh chỉ được làm 1 trong 2 câu (IVa hoặc IVb)

Câu IVa.Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm)

1. Trình bày các biện pháp bảo vệ đất ở vùng đồi núi nước ta ?

2. Phân tích ảnh hưởng của địa hình đồi núi đến khí hậu nước ta?

Câu IVb. Theo chương trình nâng cao (2.0 điểm)

1. Vị trí địa lý nước ta đã gây khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng?

2.Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa biểu hiện qua yếu tố địa hình nước ta như thế nào?

.....................Hết.......................Thí sinh không đươc sử dụng tài liệu. giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên:....................................................................... SBD:.................................................Điểm thi 24h

Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT

Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT

: upload -> dethi dapan -> de thi thu dhcd -> 2013
2013 -> MÔN: tiếng anh chọn phương án (A hoặc B, C, D) ứng với từ có phần gạch chân có cách phát âm khác với các từ còn lại trong câu
2013 -> SỞ gd-đt bắc ninh đỀ thi thử ĐẠi học trường thpt thuận Thành số 1 LẦN 1 NĂm họC 2012- 2013 MÔn tiếng anh
2013 -> ĐỀ luyện thi đẠi họC, cao đẲng năM 2013 ĐỀ luyện thi môn thi: tiếng anh; Khối: D
2013 -> ĐỀ thi thử ĐẠi họC 2013 Môn thi: Tiếng Anh
2013 -> ĐỀ khảo sát chất lưỢng thi đẠi học năm họC: 2012 2013
2013 -> Đề thi thử ĐH môn Sử 2013 phần chung cho tất cả thí sinh. Câu 1
2013 -> ĐỀ thi thử ĐẠi học năM 2013 MÔN: ĐỊa lí
2013 -> Đề thi thử ĐH 2013 MÔn tiếng anh
2013 -> ĐỀ thi thử ĐẠi học lần I năm họC 2012-2013 Môn : Địa lí Thời gian : 180’
2013 -> Nguồn: diemthi. 24h com vn
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương