Danh mụC ĐỀ TÀi khoa học và CÔng nghệ CẤp bộtải về 450.72 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu26.09.2016
Kích450.72 Kb.
  1   2   3   4   5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ

ĐƯA RA TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2015 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định số 1613/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


TT

Tên đề tài

Định hướng mục tiêu

Dự kiến kết quả, sản phẩmNghiên cứu phát triển hệ thống Atlas giải phẫu 3D bộ xương người dựa trên kỹ thuật gán nhãn tự động.

Thiết kế và xây dựng được hệ thống Atlas giải phẫu 3D bộ xương người phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu.


- Phần mềm Atlas giải phẫu 3D bộ xương người. có thể hiển thị theo chế độ Mono và Stereo.

    • Đầy đủ 206 xương;

    • Hiển thị trực tiếp với máy chiếu 3D hoặc Tivi 3D.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu phát triển các kỹ thuật biểu diễn cử chỉ, trạng thái khuôn mặt 3D dựa trên các kỹ thuật nội suy phục vụ cho bài toán xây dựng phát thanh viên ảo

Phát triển được các kỹ thuật nội suy thể hiện các cử chỉ, trạng thái biểu cảm của khuôn mặt người 3D phục vụ cho bài toán xây dựng phát thanh viên ảo.


- Các kỹ thuật nội suy thể hiện các cử chỉ, trạng thái biểu cảm của khuôn mặt người 3D.

- Phần mềm phát thanh viên ảo biểu diễn các trạng thái biểu cảm cơ bản của khuôn mặt trên mô hình 3D (FaceEmotion 1.0).

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu xây dựng và triển khai dịch vụ tin sinh trên nền điện toán đám mây ứng dụng cho các bài toán siêu bộ gen.

Xây dựng được một nền tảng đám mây cung cấp các dịch vụ tin sinh học cho các bài toán tin sinh siêu bộ gen đòi hỏi khối lượng tính toán và dữ liệu cực lớn.


- Cơ sở hạ tầng đám mây xây dựng trên Middleware CloudStack.

- Các dịch vụ tin sinh trên đám mây theo SaaS:

+ Sequence alignment (BLAST)

+ De novo genome assembly

+ Taxonomy binning

+ Functional analysis

- Dịch vụ quản lý workflow dựa trên các dịch vụ tin sinh

- Dữ liệu sinh học trên cơ sở hạ tầng đám mây

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu phát triển thuật toán truyền dữ liệu tối ưu và công cụ sinh mã tự động trên các bộ xử lý đồ hoạ (GPU computing) cho một số bài toán tính toán hiệu năng cao.

- Xây dựng được thuật toán tối ưu hóa truyền dữ liệu trong chương trình CUDA.

- Xây dựng được bộ phần mềm tạo mã tự động, có thể tự động tạo chương trình CUDA tối ưu.
- Phương pháp truyền dữ liệu tối ưu giữa CPU với GPU và giữa GPU với GPU trong chương trình CUDA.

- Phương pháp tự động tạo chương trình CUDA tối ưu áp dụng cho một số bài toán tính toán hiệu năng cao như bài toán dự báo thời tiết, nghiên cứu khí động lực học trong chế tạo máy bay.

- Thuật toán tối ưu hóa truyền dữ liệu trong chương trình CUDA và mô hình tính toán hiệu năng cao sử dụng GPU.

- Phần mềm tạo mã tự động, có thể tự động tạo chương trình CUDA tối ưu.

- Báo cáo đánh giá thử nghiệm và hiệu quả của chương trình CUDA được tạo tự động tối ưu cho bài toán dự báo thời tiết.

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI.

- Đào tạo (tối thiểu): 04 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
Nghiên cứu đề xuất thuật toán và quy trình xử lý ảnh máy bay không người lái phục vụ cứu hộ cứu nạn

- Lựa chọn được thuật toán thị giác máy tính và phát triển thành các thuật toán xử lý ảnh địa hình chụp từ máy bay không người lái.

- Xây dựng được phần mềm xử lý nhanh ảnh chụp từ máy bay không người lái để thành lập bản đồ ảnh phục vụ các tình huống khẩn cấp và thảm họa.
- Thuật toán xử lý ảnh địa hình chụp từ máy bay không người lái.

- Quy trình xử lý ảnh máy bay không người lái phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

- Chương trình phần mềm xử lý nhanh ảnh máy bay không người lái.

- Bản đồ ảnh thử nghiệm khu vực đô thị của TP. Hà Nội (được tích hợp từ các ảnh được chụp từ máy bay không người lái).

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu phát triển giải pháp phòng chống giả mạo ảnh số dựa trên các kỹ thuật thủy vân.

- Đề xuất được giải pháp phòng chống giả mạo ảnh số dựa trên các kỹ thuật thủy vân.

- Xây dựng được phần mềm phòng chống giả mạo trên ảnh số.- Giải pháp phòng chống giả mạo ảnh dựa trên thuật toán thủy vân.

- Phần mềm phòng chống giả mạo trên ảnh số (phòng chống ảnh giả mạo, xác thực bảo vệ bản quyền tác giả và khôi phục ảnh gốc).

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 04 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.         

Nghiên cứu xây dựng thuật toán giải quyết bài toán đường đi bao phủ và ứng dụng cho rô bốt lau nhà

Đề xuất được 2 thuật toán xây dựng đường đi bao phủ cho rô bốt và ứng dụng thử nghiệm cho iRobot lau nhà.


- Báo cáo phân tích, đánh giá về các thuật toán đường đi bao phủ đã có.

- 02 thuật toán đường đi bao phủ cho rô bốt.

- Chương trình cài đặt mô phỏng 02 thuật toán đề xuất.

- Chương trình thử nghiệm thuật toán ứng dụng cho iRobot lau nhà

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế (tối thiểu 01 bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI), 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.

Nghiên cứu và chế tạo cảm biến khí ứng dụng phân tích hàm lượng khí Hydro hoà tan trong dầu máy biến áp lực do phóng điện và quá nhiệt.

Thiết kế và chế tạo được các cảm biến đo khí hydro ứng dụng thử nghiệm cho lĩnh vực truyền tải và phân phối điện năng.


- Quy trình công nghệ chế tạo cảm biến đo khí hydro dựa trên công nghệ vi điện tử.

- 05 cảm biến đo khí hydro với dải đo liên quan.

- 01 bộ hiển thị số đặc tính của cảm biến.

- 01 hệ tạo khí hydro hoà tan trong môi trường dầu máy biến áp lực.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu chế tạo bộ nhớ memristor bằng phương pháp in và ứng dụng trong việc lưu trữ dữ liệu cho thẻ RFID 

Thiết kế, chế tạo được chip nhớ sử dụng vật liệu hữu cơ bằng phương pháp in.

- Bản thiết kế và quy trình công nghệ chế tạo chip nhớ 32 Byte sử dụng vật liệu hữu cơ.

- Bản thiết kế mạch kết nối máy tính, phần mềm điều khiển với mô hình giống như thẻ RFID, để đọc và ghi dữ liệu từ bộ nhớ. Tính năng kỹ thuật:

+ Dung lượng tối thiểu 32 Byte

+ Công suất tiêu thụ nhỏ, điện áp làm việc thấp

+ Thời gian đáp ứng nhanh

+ Có khả năng ghép nối thẻ RFID

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
Nghiên cứu kỹ thuật nạp năng lượng sử dụng công nghệ sóng điện từ. Ứng dụng trong thiết kế các nút cảm biến không dây tự chủ năng lượng

Thiết kế, chế tạo được thiết bị nạp năng lượng từ sóng điện từ.


- Nút cảm biến không dây tự chủ năng lượng.

- Mạng cảm biến không dây sử dụng các nút cảm biến nhiệt độ tự chủ năng lượng.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình điều khiển nâng bằng từ trường cho bánh đà trong hệ thống tích lũy năng lượng

Thiết kế và chế tạo được bộ điều khiển nâng bánh đà trong hệ thống tích lũy năng lượng.

- 03 bộ điều khiển nâng bánh đà mỗi bộ có thông số kỹ thuật:

+ Lực nâng cho phép: 500N.

+ Khoảng cách nâng tối đa: 2mm.

+ Nguồn cấp: 220V

- Mô hình điều khiển dùng cho các nghiên cứu về FES.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.
Nghiên cứu thiết kế chế tạo biến tần 6 pha dùng cho động cơ điện từ trường dọc trục có stator kép.

Thiết kế và chế tạo được bộ biến tần 6 pha hoàn chỉnh cho động cơ hai bậc tự do cho phép điều khiển độc lập được cả lực đẩy và mô men quay.

- 01 bộ biến tần 6 pha cho động cơ tích hợp ổ từ với thông số như sau:

+ Dòng điện làm việc định mức là 10A

+ Điện áp nguồn cấp một pha: 220VAC/50Hz

+ Tần số điều chế 40kHz

+ Hiệu suất của biến tần 92%

+ Hệ số méo tổng (THD): 10%

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 02 NCS.

Thiết kế và chế tạo hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt

Thiết kế được bộ biến đổi công suất đến 5kW với hiệu suất của bộ biến đổi công suất lên đến 95%, có khả năng tương tác linh hoạt với lưới theo 03 chế độ là: hòa lưới 1 pha, nối lưới và ốc đảo.


- Thuật toán điều khiển thích nghi theo biến động của ánh sáng mặt trời thay vì ổn định điện áp một chiều bằng ắc quy.

- Bộ biến đổi DC-DC 5kW, hiệu suất ≥ 95%, hoạt động tin cậy và ổn định

- Bộ biến đổi DC-AC 5kW, hiệu suất ≥ 92%, hoạt động tin cậy và ổn định

- Bộ điều khiển hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo các bộ điều khiển phân ly đơn giản hóa để nâng cao tính ổn định bền vững và hiệu quả hoạt động của các quá trình đa biến trong công nghiệp.

- Chế tạo được một cấu trúc chung, nhỏ gọn cho các bộ điều khiển phân ly đơn giản hóa bằng cách xem xét các thuộc tính của phương pháp điều khiển phân ly đơn giản hóa và ma trận nghịch đảo.

- Đưa ra được bản chất thực sự của quy luật phân ly các biến điều khiển bằng việc xác định chính xác từ tỷ lệ của các quá trình hở chức năng ban đầu và các yếu tố đường chéo của các dãy liên hệ tỉ lệ động (Dynamic Relative Gain Arrays).
- Phương pháp và kỹ thuật thiết kế các bộ điều khiển phân ly đơn giản hóa để nâng cao tính ổn định bền vững và hiệu quả hoạt động của các quá trình đa biến trong công nghiệp hóa học và hóa dầu.

- Các bộ điều khiển phân ly đơn giản hóa cho các quá trình đa biến điển:

+ Cột chưng cất để tách lọc hỗn hợp nước và mêtan bao gồm 8 khay kết hợp với nồi hơi (WB).

+ Tháp 24 khay tách hỗn hợp của nước và mêtan (VL).

+ Cột chưng cất đa dụng để tách hỗn hợp nước và êtan (OR), hệ thống đa biến HVAC.

- Xuất bản: 02 sách tham khảo về Điều khiển quá trình và điều khiển tự động.            

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc tế thuộc danh mục ISI, 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 03 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS.

Nghiên cứu công nghệ chế tạo vật liệu y sinh Hợp kim Titan xốp ứng dụng làm vật liệu cấy ghép chân răng.

Xây dựng được quy trình công nghệ và thiết bị chế tạo hợp kim Ti xốp làm vật liệu cấy ghép chân răng.


- 10 sản phẩm vật liệu cấy ghép dùng trong nha khoa

- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu y sinh cấy ghép chân răng hợp kim Titan.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên kỷ yếu hội nghị quốc tế, 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.

Nghiên cứu chế tạo cao su xốp trên cơ sở cao su tự nhiên có sử dụng phụ gia ở dạng chất chủ (masterbatch)

Chế tạo được gioăng xốp chất lượng cao trên cơ sở cao su tự nhiên


- 100 m gioăng xốp cửa kính sử dụng cho tàu hỏa.

- Bộ thông số các điều kiện tối ưu cho quá trình chế tạo vật liệu cao su xốp

- Quy trình công nghệ chế tạo gioăng xốp chất lượng cao trên cơ sở cao su tự nhiên

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.
Nghiên cứu chế biến sâu inmenit sa khoáng Hà Tĩnh bằng phương pháp Becher để thu nhận rutin chất lượng cao dùng cho sản xuất pigment và khả năng thu hồi sắt ôxit.

Xây dựng được quy trình công nghệ chế biến sâu inmenit bằng phương pháp Becher để nhận rutin với hàm lượng 85%TiO2 cho sản xuất pigment và sắt ôxit với hàm lượng ≥ 90%.

- 05 kg sản phẩm 85%TiO cỡ hạt ≤ 1µm với ≤ 7% sắt ôxit và 01 kg sắt ôxit ≥ 90%.

- Quy trình công nghệ chế biến sâu inmenit bằng phương pháp Becher thu nhận rutin 85%TiO2 cho sản xuất pigment và sất ôxit ≥ 90%.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên kỷ yếu hội nghị quốc tế, 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ, hỗ trợ đào tạo 01 NCS

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano sunfua đa thành phần kim loại và ứng dụng làm chất quang xúc tác có hoạt tính cao trong vùng ánh sáng khả kiến để xử lý chất hữu cơ ô nhiễm trong nước thải dệt nhuộm

- Chế tạo được vật liệu bán dẫn sunfua đa thành phần kim loại và các vật liệu composites có kích thước nanomet và có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng khả kiến ứng dụng cho xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong môi trường nước.

- Tối ưu hóa được các thông số thực nghiệm chế tạo vật liệu bán dẫn sunfua đa thành phần kim loại và các thông số ảnh hưởng đến hiệu suất quang xúc tác trong vùng ánh sáng khả kiến của vật liệu.- 1kg vật liệu có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy, các loại vật liệu có kích thước hạt khoảng 5-20 nm, diện tích bề mặt riêng > 10 m2/g.

- Quy trình tổng hợp vật liệu nano AgInS2,AgIn5S8, CuInS2, CuInS2-AgInS2, CuInS2-AgIn5S8, AgIn5S8-AgInS2.

- Quy trình xử lý nước thải công nghiệp trong bằng phương pháp quang xúc tác sử dụng ánh sáng mặt trời

- Báo cáo kết quả thử nghiệm của vật liệu trong xử lý một số chất hữu cơ trong phòng thí nghiệm và một số nguồn nước thực tế bị ô nhiễm ở trong điều kiện sử dụng nguồn sáng tự chế và nguồn sáng mặt trời.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên kỷ yếu hội nghị quốc tế, 04 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ.

Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng các vật liệu nano N-TiO2, W-TiO2 và N, W-TiO2 trên nền Bentonit để xử lí nước thải chế biến thủy sản tại địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Chế tạo được các vật liệu nano N-TiO2, W-TiO2 và N, W-TiO2 phân tán trên pha nền Bentonit từ nguồn Bentonit Bình Thuận.

-  Đánh giá được khả năng ứng dụng của các vật liệu điều chế được trong xử lí nước thải chế biến thủy sản.
- 5 kg vật liệu N-TiO2, W-TiO2 và N, W-TiO2 trên nền Bentonit Bình Thuận có hoạt tính quang xúc tác cao trong vùng ánh sáng nhìn thấy, các hạt N-TiO2, W-TiO2 và N, W-TiO2 có kích thước trung bình khoảng 30 đến 40 nm, diện tích bề mặt riêng > 10 m2/g.

- Quy trình công nghệ chế tạo các vật liệu nano N-TiO2, W-TiO2 và N, W-TiO2 trên nền Bentonit Bình Thuận với quy mô khoảng 1 kg/mẻ.

- Quy trình công nghệ xử lí nước thải chế biến thủy sản trên các vật liệu điều chế được.

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ.
Thiết kế và chế tạo siêu vật liệu metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng Rada

Thiết kế và chế tạo được siêu vật liệu metamaterials có dải tần số làm việc rộng ở vùng sóng Rada


- 10 mẫu siêu vật liệu metamaterials có kích thước 15cmx15cm làm việc ở vùng sóng Rada

- Phần mềm (code) tính toán các tham số hiệu dụng (độ từ thẩm µ, độ điện thẩm ε, chiết suất n, trở kháng z)

- Qui trình công nghệ ổn định chế tạo siêu vật liệu metamaterials ở vùng sóng Rada.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 03 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.

Nghiên cứu chế tạo linh kiện khuếch đại và dẫn sóng phẳng trên cơ sở vật liệu nanocomposite SiO2-SnO2 pha tạp Er3

Chế tạo được vật liệu nanocomposite SiO2-SnO2 pha Er3 ứng dụng làm linh kiện khuếch đại và dẫn sóng phẳng.


- Vật liệu nanocomposite SiO2-SnO2 pha tạp Er3+ với hạt nano SnO2 kích thước <10 nm và phân tán đều trong mạng nền SiO2.

- 05 bộ khuếch đại dẫn sóng phẳng trên cơ sở vật liệu nanocomposite SnO2-SiO2 pha tạp Eu3+ ; Kích thước các kênh dẫn:

      + Dài: 6 – 10 cm,

      + Cao: 0,6 – 3 μm,

      + Rộng: 3,5 – 5,5 μm,

      + Khoảng cách giữa các kênh: 10 μm.

+ Tổn hao quang: dưới 1,5 dB/cm ở bước sóng 610 nm. 

- Quy trình công nghệ ổn định chế tạo vật liệu nanocomposite SiO2-SnO2 pha Er3+.

- Quy trình công nghệ ổn định chế tạo linh kiện khuếch đại, dẫn song phẳng.

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 02 NCS.
Nghiên cứu chế tạo vật liệu và linh kiện cảm biến khí NH3 và CH4 trên cơ sở cấu trúc dây và màng mỏng nano nhằm phát hiện và xác định nồng độ các chất khí trên trong môi trường

Chế tạo được cảm biến khí trên cơ sở vật liệu cấu trúc dây và màng mỏng nano nhằm phát hiện và đo đạc nồng độ khí NH3 và CH4 trong môi trường


- 01 linh kiện cảm biến khí CH4 có dải đo trong khoảng từ 1 đến 100% LEL (LELCH4=5% thể tích) và 01 linh kiện cảm biến khí NH3 có dải đo nằm trong khoảng từ 50 ppm đến 500 ppm.

- Quy trình công nghệ ổn định chế tạo vật liệu nhạy khí cấu trúc dây nano

- Quy trình nhạy khí cấu trúc màng mỏng nano.

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 02 NCS.
Nghiên cứu và chế tạo màng phủ ôxit trong suốt cản bức xạ hồng ngoại nhằm ứng dụng trong sản xuất kính tiết kiệm năng lượng

Chế tạo được một số lớp phủ có khả năng cản/phản xạ bức xạ nóng (hồng ngoại)


- 10 kg bột ôxit nano các loại SnO2 pha tạp và ZnO pha tạp, có kích thước phân bố trong dải từ 5-10nm.

- 100 lít keo phủ để chế tạo màng ngăn cản bức xạ hồng ngoại01 quy trình công nghệ chế tạo vật liệu cấu trúc nano SnO và ZnO pha tạp chất có khả năng cản bức xạ hồng ngoại.

- Phủ kín ~ 1.000 m2 kính có độ truyền qua trên 70% và khả năng găn cản bức xạ hồng ngoại gần ~ 60%.

- Quy trình công nghệ chế tạo keo phủ có chứa hạt nano dẫn để phủ trên vật liệu kính.

- Quy trình công nghệ phủ màng dẫn trên kính xây dựng.

- Công bố (tối thiểu): 01 bài báo trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI, 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 02 thạc sỹ, góp phần đào tạo 01 NCS.
Sử dụng kính thiên văn khẩu độ lớn nghiên cứu quan trắc quang nhằm xác định tình trạng quĩ đạo và đặc trưng vật lý của vệ tinh, ứng dụng cho các vệ tinh Vinasat 1 và Vnredsat 1

Hoàn thiện được hệ kính thiên văn tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nhằm bám bắt và theo dõi chính xác các vệ tinh quanh Trái Đất có thể quan sát từ Hà Nội bao gồm cả vệ tinh tầng thấp và vệ tinh địa tĩnh.


- Hệ cơ-quang tích hợp kính thiên văn cho phép bám bắt vệ tinh tầng thấp, tốc độ cao, thu nhận ảnh đa phổ độ nhạy cao sử dụng camera CCD và hệ phin lọc băng rộng nhiều bước sóng.

- Phần mềm tính toán đặc trưng quỹ đạo và đặc trưng quang học của Vinasat 1, VNRedsat1 cùng các vệ tinh khác.

- Hệ kính thiên văn quang trắc vệ tinh được hoàn thiện

- Số liệu đánh giá khả năng quan sát của hệ trong điều kiện khí hậu Hà Nội.

- Hệ dữ liệu đặc trưng quỹ đạo và phổ của vệ tinh, đặc biệt là Vinasat 1 và Vnredsat 1 để ứng dụng trong kinh tế  và các ngành khoa học khác

- Công bố (tối thiểu): 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước.

- Đào tạo (tối thiểu): 01 thạc sỹ.
: data -> file -> De%20tai%20Bo
file -> SỞ gd&Đt bắc ninh trưỜng thpt hàn thuyêN
file -> ĐỀ thi thử quốc gia năM 2014-2015 MÔn thi: anh văN
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Những bài hát tiếng Anh buồn nhất thế giới
file -> Những câu châm ngôn Tiếng Anh hay I love you not because of who you are, but because of who I am when I am with you
file -> Những câu nói hay về tình yêu bằng Tiếng Anh I used to think that dreams do not come true, but this quickly changed the moment I laid my eyes on you
file -> 105 thành ngữ thông dụng trong Tiếng Anh
file -> VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
file -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN
De%20tai%20Bo -> Danh sách đỀ TÀi kh&cn cấp cơ SỞ NĂM 2013 – ĐỢt II


  1   2   3   4   5


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương