Microsoft Word 08-kt-huynh thanh nha(72-80). docxtải về 325.74 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2022
Kích325.74 Kb.
#52935
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
08-KT-HUYNH THANH NHA(72-80)Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ
 
Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 36 (2015): 72-80 
72 
CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 
CÁC DOANH NGHIỆP KINH TẾ TƯ NHÂN TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
Huỳnh Thanh Nhã
1
và La Hồng Liên
1

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ 
Thông tin chung: 
Ngày nhận: 30/09/2014 
Ngày chấp nhận: 27/02/2015 
Title:
Internal factors affecting the
 
competitiveness of private 
enterprises in Can Tho City 
Từ khóa:
Năng lực cạnh tranh, doanh 
nghiệp, kinh tế tư nhân, Cần 
Thơ 
Keywords: 
Competitiveness, enterprise, 
private sector, Can Tho 
ABSTRACT 
In the context of international integration, enterprises from the private 
sector in Vietnam in general and in Can Tho in particular were facing 
strict competition.
 
This research was conducted to propose measures for 
improving competitiveness of private enterprises in Can Tho City. Data of 
the research were collected by surveying 456 private enterprises in Can 
Tho City. Factor analysis and multivariate regression analysis were used 
in this study. The research results identified internal factors affecting the 
competitiveness of private enterprises in Can Tho including building 
relationships, marketing capacity, human resources and management 
capacity, fianacial capacity, research and development of products. Then, 
a number of measures related to building relationships, improving 
marketing capacity, human resources and management capacity of the 
head of the enterprises, financial capacity, research and development of 
products and building brand was proposed to contribute for the 
improvement of the competitive capacity of these private firms. 

tải về 325.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương