CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do Hạnh phúctải về 376.37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích376.37 Kb.
#4576

SỞ TƯ PHÁP TỈNH LÂM ĐỒNG

PHÒNG HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúcDANH SÁCH NỘP HỒ SƠ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Năm 2011STT


HỌ VÀ TÊN

Ngày, tháng, năm sinh


Quốc tịch

Thường trú tại


Ngày thụ lý

Ngày phỏng vấn

Ngày trả kết quả

Ghi chú

01

Nữ: NGUYỄN THỊ THANH HÒA

Nam: VAN DINH CUONG
31/8/1979

03/01/1953Việt Nam

Hoa Kỳ5B Hải Thượng,Phường 5, Đà Lạt, Lâm Đồng
Hoa Kỳ


04/01/2011


19/01/2011


08/02/2011

30 ngày

02

Nữ: HÀ THU THỦY

Nam: CHAD RICHARD KUBANOFF
20/02/1984

13/11/1986Việt Nam

Hoa KỳĐức Thạnh, Lộc Đức, Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.
Hoa Kỳ

04/01/2011


10/01/2011


08/02/2011

30 ngày

03

Nữ: PHẠM THỊ HẢO

Nam: LE BADEZET PHILLIPE
02/01/1983

13/10/1979Việt Nam

PhápLộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Pháp


05/01/2011


10/01/2011


09/02/2011

30 ngày

04

Nữ: LE JACQUELINE TRINH

Nam: LÊ TUẤN KIỆT
22/12/1959

20/8/1972Việt Nam

Anh


Hoa Kỳ
11B Đông Tĩnh, Phường 8, Tp. Đà Lạt, Lậm Đồng


06/01/2011


11/01/2011


10/02/2011

30 ngày

05

Nữ: PHAN THỊ KIM CHI

Nam: NGUYEN BA JAMES
18/4/1982

21/8/1971Việt Nam

Hoa Kỳ108/2 Quốc Lộ 20, KP6, Liên Nghĩa, Đức Trọng
727 W Poplar ST, Stockton, CA 95203, USA

12/01/2010


17/01/2011


15/02/2011

30 ngày

06

Nữ: JULIE NGUYEN

Nam: PHAN QUỐC VIỆT
10/12/1982

20/01/1983Hoa Kỳ

Việt NamHoa Kỳ

155 đường 2/4, Thạnh Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng11/01/2011

24/01/2011

16/02/2011

Đang lam thủ tục ghi chú ly hôn

(Đã nhận HS)07

Nữ: LÊ THỊ PHƯƠNG THANH

Nam: CAO PHI LONG
29/9/1986

01/11/1984Việt Nam

Hoa KỳKhu 6A, Lộc Thắng, Bảo Lâm tỉnh Lâm Đồng.
Hoa Kyø

.


12/01/2011


17/01/2011


17/02/2011

30 ngày

08

Nữ: VI TRƯƠNG ANH MỸ

Nam: NGUYEN THANH DUC
23/3/1987

10/02/1975Việt Nam

Hoa Kỳ478 Định An, Hiệp An, Đức Trọng, Lâm Đồng
Hoa Kỳ


12/01/2011

21/01/2011

17/02/2011

lam thủ tục ghi chú ly hôn

(Đã nhận HS)09

Nữ: TRẦN THỊ NGỌC QUỲNH

Nam: NGUYEN TOM KIM
10/6/1981

11/8/1960Việt Nam

Hoa Kỳ72 Nguyễn Thị Minh Khai, B’Lao, Bảo Lộc Lâm Đồng.
Hoa Kỳ


13/01/2011

28/01/2011

18/02/2011

Đang lam thủ tục ghi chú ly hôn

(Đã nhận HS)10

Nữ: VƯƠNG NGỌC QUYÊN

Nam: NGUYEN TROY QUANG NGOC07/4/1988

03/02/1975Việt Nam

Hoa Kỳ


Hẻm 20A, Nguyễn Đình Quân, P5, Đà Lạt
Hoa Kỳ

15/01/2011


25/01/2011

20/02/2011

30 ngày

11

Nữ: PHAN THỊ THÙY TRANG

Nam: LE DUC VAN
12/01/1989

02/5/1965Việt Nam

Hoa KỳTổ 2, KP5, Võ Thị Sáu, Liên Nghĩa, Đức Trọng
Hoa Kỳ

17/01/2011

29/01/2011

21/02/2011

30 ngày

12

Nữ: TRẦN THỊ HOA

Nam: ĐÀO DUY TÂM15/3/1989

30/8/1984Việt Nam

Hoa Kỳ


Tổ 4, Khu 4, Lộc Tiến, Bảo Lộc

Hoa Kỳ


17/01/2011

26/01/2011

21/02/2011

30 ngày

13

Nữ: NGUYỄN THỊ HỒNG DUNG

Nam: ROBERT SHANE PERERSON05/3/1982

01/4/1979Việt Nam

Canada


1/B Mai Hắc Đế, P6, Đà Lạt

Hoa Kỳ


17/01/2011

24/01/2011

21/02/2011

30 ngày

14

Nữ: LÊ THỊ NGỌC MAI

Nam: NGUYỄN HỮU TÝ14/02/1969

28/7/1972Canada

Việt Nam


Canada

24/4 Đường ¾, P3, Đà Lạt18/01/2011

26/01/2011

22/02/2011

30 ngày

15

Nữ: KABI

Nam: ĐỖ VŨ HOÀI ÂN28/9/1989

29/11/1989Việt Nam

Hoa Kỳ


Tồ 3, Thôn 1, Tân Thượng, Di Linh
Hoa Kỳ


18/01/2011

08/02/2011

22/02/2011

30 ngày

16

Nữ: HUỲNH THỊ BÍCH HÒA

Nam: LÊ MINH THI20/3/1978

30/12/1962Việt Nam

Hoa Kỳ


27/4 Phan Bội Châu, P1, Đà Lạt

Hoa Kỳ


19/01/2011


09/02/2011

23/02/2011

30 ngày

17

N: BONNEUR MAI TRANG CIL

Nam: LIENG HUNG HOT10/11/1986

01/01/1979Việt Nam

Hoa Kỳ


Bonnor B, xã Lát, Lạc Dương

Hoa Kỳ


20/01/2011

10/02/2011

24/02/2011

30 ngày

18

Nữ: ĐỖ NGỌC HẠ THI

Nam: CHÂU CHÂN QUYỀN01/6/1988

29/01/1984Việt Nam

Canada


Khu phố II, Dran, Đơn Dương

Canada


21/01/2011

11/02/2011

25/02/2011

30 ngày

19

Nữ: VÕ THỊ MỸ CHÂU

Nam: DZUNG LEE21/06/1968

07/3/1957Việt Nam

Australia6E/35 Nam Hồ, P11, Đà Lạt

Australia24/01/2011


14/02/2011

28/02/2011

30 ngày

20

Nữ: NGUYỄN THỤY THÙY DƯƠNG

Nam: LÊ QUANG HIỀN12/01/1990

13/5/1979Việt Nam

Hoa Kỳ


116A Nguyễn Trung Trực, P4, Đà Lạt
Hoa Kỳ

26/01/2011

15/02/2011

28/02/2011

30 ngày

21

Nữ: HỒ TƯỜNG MAI THÙY VI

Nam: CHUANG KOU CHIH15/4/1980

02/12/1970Việt Nam

Trung Quốc

(Đài Loan)


107A Lam Sơn, Lộc Sơn, Bảo Lộc
Trung Quốc

(Đài Loan)26/01/2011

28/01/2011

03/3/2011

30 ngày

22

Nữ: SITTHI PHONE BOUN LATH
Nam: KRĂ JĂN TRUIK

12/9/983
16/01/1986

Lào

Việt Nam


Bondong II, thị trấn Lạc Dương, Lạc Dương

27/01/2011

30/01/2011

04/3/2011

30 ngày

23

Nữ: HỒ ANH THƯ

Nam: MICHAEL DUY TRAN20/10/1984

21/12/1980Việt Nam

Canada


12/1 Nguyễn Đình Chiểu, P9, Đà Lạt
Canada

29/01/2011

21/02/2011

06/3/2011

30 ngày

24

Nữ: ĐINH THỊ NGÂN HÀ

Nam: LUONG KHOA ANH NGUYEN31/8/1988

15/12/1984Việt Nam

Hoa Kỳ


31C Trần Bình Trọng, P5, Đà Lạt

14/02/2011

21/02/2011

14/03/2011

30 ngày

25

Nữ: NGÔ THỊ PHƯỚC HẰNG

Nam: NGUYEN HUNG V20/7/1970

12/12/1960Việt Nam

Hoa Kỳ


Khu phố I, Dran, Đơn Dương

Hoa Kỳ


15/02/2011

22/02/2011

14/03/2011

30 ngày

26

Nữ: MONG COI THI

Nam: HOÀNG SÁNG TẠO ( HOÀNG HẢI)01/01/1957

10/6/1965Canada

Việt Nam


Canada

103 Phú Hòa, Phú Hội, Đức Trọng16/02/2011

23/02/2011

16/03/2011

30 ngày

27

Nữ: TRẦN THỊ THU SINH

Nam: HUYNH NAM HOANG25/01/1985

05/6/1982Việt Nam

Canada


Hiệp Thuận, Ninh Gia, Đức Trọng
Canada

16/02/2011

27/02/2011

16/03/2011

30 ngày

28

Nữ: NGUYỄN THỊ TỊNH

Nam: NGUYEN HUNG QUOC19/7/1972

26/10/1962Việt Nam

Hoa Kỳ


13/2 Mạc Đĩnh Chi, P4, Đà Lạt

Hoa Kỳ


17/02/2011

25/02/2011

16/03/2011

30 ngày

29

Nữ: NGUYỄN TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT

Nam: HUYNH PHUC OU29/01/1986

03/7/1990Việt Nam

Australia16/1 Hoàng Diệu, P5, Đà Lạt

Australia17/02/2011

25/02/2011

16/03/2011

30 ngày

30

Nữ: TỪ QUỐC LỀNH

Nam: JAMES WRAY LOVE12/4/1977

06/11/1953Việt Nam

Hoa Kỳ


41 Nguyễn Thái Học, KP2, Liên Nghĩa, Đức Trọng
Hoa Kỳ

18/02/2011

28/02/2011

17/03/2011

30 ngày

31

Nữ: LÝ CHIÊU LY

Nam: VINCE LE (LE VINCE)03/4/1977

21/01/1973Việt Nam

Hoa Kỳ


Đồng Lạc 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

1171 King Loop Tracy CA 95377, USA.22/02/2011

04/3/2011

21/3/2011

30 ngày

32

Nữ: ĐINH THỊ DIỆU HUYỀN

Nam: TRẦN QUANG CẨN (TRAN CAN Q)13/8/1974

01/04/1958Việt Nam

Hoa Kỳ


201 Trần Phú, xã Lộc Nga, TP.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
4147 Newport Drive Chantilly, VA 20151, USA..

22/02/2011

03/3/2011

21/3/2011Nữ: BÙI THỊ NHIÊN

Nam: ANTOINE DRAPPIER (DRAPPIER ANTOINE)
06/11/1979

23/01/1974Việt Nam

Hoa Kỳ


7A Thủ Khoa Huân, Phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

1 Rue Maurice Courcelle 53240 Saint Jean Sur Mayenne, France.
23/02/2011

02/3/2011

22/3/2011

30 ngày

30 ngày

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy
30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy

30 ngaøy


tải về 376.37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương