Huyện thanh liêMtải về 32.71 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích32.71 Kb.
#458


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH – HỘI LHTN VIỆT NAM

HUYỆN THANH LIÊM

***


Số: - KH/HĐTN-UBH
Thanh Liêm, ngày 06 tháng 8 năm 2015KẾ HOẠCH

Tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015), Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam

(02/9/1945 - 02/9/2015)

------------

Thực hiện Kế hoạch số 92 -KH/TĐTN- UBH ngày03/8/2015 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Nam V/v “Tổ chức đợt hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam 02/9/1945 - 02/9/2015)”, Ban Thường vụ Huyện đoàn – Thường trực Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Liêm xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015), Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 2. Thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; củng cố niềm tin của thế hệ trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, từ đó khẳng định quyết tâm cống hiến sức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.3. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, an toàn, có trọng tâm, trọng điểm.

II. CHỦ ĐỀ ĐỢT HOẠT ĐỘNG:

Mùa Thu cách mạng”III. NỘI DUNG:

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Hội LHTN Việt Nam gồm 02 hoạt động chính, cụ thể như sau:1. Tổ chức Diễn đàn gắn với Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

1.1. Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”:

- Thời gian: Từ đầu tháng 8/2015 (dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9) đến 15/10/2015 (kỷ niệm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam). Các đơn vị chủ động đăng ký lịch tổ chức Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với Ban Thường vụ huyện đoàn (qua Văn phòng huyện đoàn trước ngày 15/8/2015

- Địa điểm: Tại các điểm công cộng trong huyện.

- Nội dung:

+ Căn cứ điều kiện, khả năng của địa phương, đơn vị, các cấp bộ Đoàn, Hội chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương được đảm nhận tổ chức một số điểm biểu diễn văn nghệ ngoài trời phục vụ thanh thiếu nhi và nhân dân.

+ Vận động thanh thiếu nhi, các nhóm, hội, câu lạc bộ của giới trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng, treo Cờ Tổ quốc, thay ảnh đại diện trên facebook bằng hình ảnh Cờ Tổ quốc.

+ Tổ chức các điểm vui chơi, các trò chơi dân gian ngoài trời, dạy nhảy các điệu dân vũ Tôi yêu Việt Nam.

+ Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tại các xã còn gặp nhiều khó khăn.

+ Treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng tại trụ sở các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội.

+ Tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo yêu cầu của địa phương.

1. 2. Tổ chức diễn đàn “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

- Thời gian: Ngày 19/8/2015.

- Địa điểm: Do các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội lựa chọn.

- Nội dung:

+ Cung cấp thông tin, trao đổi đoàn viên, hội viên thanh niên hiểu rõ bối cảnh, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh kế, xã hội của đất nước, của địa phương, đơn vị; thời cơ, thách thức và các vấn đề đặt ra với thanh niên giai đoạn hiện nay.

+ Nêu vấn đề, phân tích, đánh giá thực trạng biểu hiện về lý tưởng, hoài bão, đạo đức, lối sống của giới trẻ; liên hệ với vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tình nguyện vì cộng đồng, xung kích thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Nêu đề xuất, kiến nghị với cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành về quan tâm chăm lo, đáp ứng các nhu cầu của đoàn viên, hội viên thanh niên trong học tập, việc làm, vui chơi, giải trí; về phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong tham gia các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.

+ Góp ý, hiến kế các giải pháp để Đoàn, Hội trong xây dựng, củng cố phát triển tổ chức vững mạnh; tổ chức có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; phát huy vai trò đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

- Hình thức tổ chức:

+ Tùy theo điều kiện cụ thể về không gian, địa điểm, nội dung để các địa phương, đơn vị lựa chọn quy mô, cách thức tổ chức phù hợp.

+ Chú trọng công tác truyền thông, tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông, đài phát thanh truyền hình của địa phương, đơn vị để tuyên truyền về nội dung của Diễn đàn.

+ Chương trình nên có phần giao lưu tiếp lửa truyền thống với các lão thành cách mạng, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử; đồng thời dành nhiều thời gian để thanh niên bày tỏ lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, có thể lồng ghép với các hoạt động về nguồn, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao; biểu dương, tôn vinh, giao lưu với những cá nhân, tập thể tiêu biểu; …2. Tổ chức Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng

- Thời gian: Trong tháng 8, 9/2015.

- Nội dung:

+ Tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng ở cấp xã, thị trấn, hoàn thành trong tháng 8/2015

+ Ban Thường vụ Huyện đoàn tham gia Liên hoan cấp tỉnh và Đêm hội tuyên truyền ca khúc cách mạng trong tháng 9/2015.3. Tham gia Tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi tỉnh Hà Nam lần thứ I:

- Thời gian: Trong tháng 9/2015.

- Địa điểm: Dự kiến tại Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên tỉnh Hà Nam.

- Nội dung:

+ Tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm làm kinh tế với những gương thanh niên đã nhận giải thưởng Lương Định Của.

+ Tỉnh đoàn Tuyên dương 35 gương thanh niên làm kinh tế giỏi, trong đó 05 gương thanh niên tiêu biểu.

- Đơn vị thường trực: Ban TNCN,NT&ĐT tham mưu chỉ đạo, tổ chức; các Huyện, Thành đoàn chọn cử đại biểu thanh niên làm kinh tế giỏi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện:

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể; Đôn đốc các xã, thị trấn và chi đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch Kế hoạch số 92 -KH/TĐTN- UBH ngày03/8/2015 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn – Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà V/v “Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2015, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX” tại các địa phương, đơn vị, hoàn thành trong tháng 8/2015;

Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức tổ chức Diễn đàn gắn với Ngày hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”.

2. Cấp xã, thị trấn và chi trực thuộc

- Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) của địa phương, đơn vị.

- Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm gắn với chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015) về Ban Thường vụ Huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN huyện trước ngày 17/10/2015.Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2015), Ban Thường vụ huyện đoàn, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Thanh Liêm đề nghị Ban Thường vụ đoàn, Ủy ban Hội LHTN các xã, thị trấn và các chi đoàn trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh;

- Các ban chuyên môn Tỉnh đoàn;

- Thường trực Huyện ủy

-- Ban Dân vận, Ban TG huyện ủy

- Các cơ sở đoàn trong toàn huyện

- Lưu


TM. BTV ĐOÀN – UB HỘI LHTN HUYỆN

PHÓ BÍ THƯ – PHÓ CHỦ TỊCH


Cao Thị Duyên HàКаталог: vi-vn -> doantn -> TaiLieu
vi-vn -> HỘi nông dân việt nam ban chấp hành trung ưƠNG
vi-vn -> Ủy ban nhân dân huyện cô TÔ Số: /bc-ubnd “Dự thảo”
vi-vn -> Mẫu số 04. Hợp đồng cho thuê đất
vi-vn -> BỘ TƯ pháp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam
vi-vn -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
vi-vn -> Quy định quản lý chất thải rắn và nước thải trên địa bàn tỉnh Hà Nam
vi-vn -> TỈnh uỷ quảng ninh ban tuyên giáO
TaiLieu -> NGÀy thưƠng binh liệt sĩ 27/7
TaiLieu -> Chủ đề Đoàn viên thanh niên với phong trào thanh niên tình nguyện I. Mục đích, yêu cầu

tải về 32.71 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương