C¬ së d÷ liÖu v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt lÜnh vùc n ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n ng th ntải về 5.81 Mb.
trang14/48
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích5.81 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48

Caprolagus hispidus


Thá hi-pit

Hispid (Assam) rabbit

I
01/07/75
Nesolagus netscheri

Thá che-ri

Netsche rabbit

II

Del

01/07/75

22/10/87

Romerolagus diazi

Thá Me-xi-co

Volcano (Mexican) rabbit

I
01/07/75
Rodentia

Bé gËm nhÊm

Rodents

Sciuridae

Hä sãc c©y

Non-flying squirrels
Cynomys mexicanus


Sãc me-xi-co

Mexican squirrel

I
01/07/75
Epixerus abii

Sãc chån ch©u Phi

African palm squirrel

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84
Lariscus hosei

Sãc bèn säc

Four-striped ground squirrel

II

Del

01/07/75

22/10/87

Marmota caudata

Sãc macmot ®u«i dµi

Long-tailed marmot


III

III/r


III/r

III/r


III/r

III/r


III/r

III/r


III/w

III/w


III/w

III/w


III/w

III/w


III/w

IN

DE

DKIT

LU

GBNL

PT

DKIT

LU

DEGB

PT

NL16/03/89

16/03/89


16/03/89

16/03/89


30/03/89

17/05/89


29/06/89

28/07/89


18/01/90

01/03/90


18/04/90

23/04/90


25/05/90

03/08/90


11/01/91Marmota himalayana


Sãc macmot Malayan

Himalayan marmot

III

III/r


III/r

III/r


III/r

III/r


III/r

III/r


III/w

III/w


III/w

III/w


III/w

III/w


III/w

IN

DE

DKIT

LU

GBNL

PT

DKIT

LU

DEGB

PT

NL16/03/89
Ratufa spp.

Sãc lín

Giant squirrels

II
01/07/75Sciurus deppei


Sãc ®ª-pe

Deppe’s squirrel

III

III/r


III/w
28/10/76

24/10/77


01/01/84
Heteromyidae

Hä chuét

Mice

Dipodomys phillipsii phillipsii

Chuét Phi-lip-pin

Phillip mouse

II

Del

01/07/75

22/10/87

Castoridae

Hä h¶i ly

Beavers

Castor canadensis frondator

H¶i ly xåm

Frondat beaver

II

Del

01/07/75

04/02/77

Castor canadensis mexicanus

H¶i ly me-xi-co

Mexican beaver

II

Del

01/07/75

04/02/77

Castor canadensis repentinus

H¶i ly pen-ti-us

Repen beaver

II

Del

01/07/75

04/02/77

Castor fiber birulai

H¶i ly bi-ru

Birulai beaver

II

Del

01/07/75

04/02/77

Anomaluridae

Hä sãc l«ng ®u«i

Scaly-tailed squirrels

Anomalurus spp.

Sãc bay

Flying squirrels

III

III/r


III/w

GH

DK

DK26/02/76

24/10/77


01/01/84


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   48


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương