Độc lập Tự do Hạnh phúc LỊch tiếp xúc cử tri sau kỳ HỌp thứ 2 CỦA ĐẠi biểu hđnd tỉnh khóa IXtải về 29.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích29.06 Kb.
#21806
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LỊCH TIẾP XÚC CỬ TRI SAU KỲ HỌP THỨ 2 CỦA ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH KHÓA IX

(Kèm theo Kế hoạch số: 08 /KH-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016)


Stt

Huyện, thị xã

Đơn vị

Địa điểm

Thời gian

Chuyên viên phục vụ

1


Huyện Ba Bể

Số 1

Trụ sở xã Phúc Lộc

8h, ngày 25/7/2016

Hoàng Văn Hùng

(0975.265.666)Số 2

Trụ sở xã Khang Ninh

8h, ngày 25/7/2016

Đồng Thị Thu Sa

(0984.252.486)2

Huyện Bạch Thông

Số 3

Trụ sở xã Sỹ Bình

8h, ngày 25/7/2016

Dương Huy Nhân

(0973.921.842)Số 4

Trụ sở xã Dương Phong

8h, ngày 25/7/2016

Nông Thị Thu Trang

(0915.005.225)


3


Thành phố Bắc Kạn

Số 5

Trụ sở phường Nguyễn Thị Minh Khai

14h, ngày 22/7/2016

Đồng Thị Thu Sa

(0984.252.486)Số 6

Trụ sở phường Đức Xuân

8h, ngày 22/7/2016

Dương Huy Nhân

(0973.921.842)4


Huyện Chợ Đồn

Số 7

Trụ sở xã Lương Bằng

8h, ngày 25/7/2016

Phùng Thị Mai

(0914.583.623)Số 8

Trụ sở Yên Thượng

8h, ngày 25/7/2016

Nguyễn Huyền Mai

(01675.471.909)5

Huyện Chợ Mới

Số 9

Trụ sở xã Thanh Vận

8h, ngày 29/7/2016

Nguyễn Văn Thiện

(0974.225.943)Số 10

Trụ sở xã Như Cố

8h ngày 29/7/2016

Nguyễn Huyền Mai

(01675.471.909)6

Huyện Na Rì

Số 11

Trụ sở xã Ân Tình

8h ngày 21/7/2016

Hoàng Văn Hùng

(0975.265.666)Số 12

Trụ sở xã Liêm Thủy

8h ngày 21/7/2016

Dương Huy Nhân

(0973.921.842)7

Huyện Ngân Sơn

Số 13

Trụ sở xã Thượng Ân

8h ngày 26/7/2016

Dương Huy Nhân

(0973.921.842)8

Huyện Pác Nặm

Số 14

Trụ sở xã Nghiên Loan

8h ngày 25/7/2016

Nguyễn Văn Thiện

(0974.225.943)Каталог: DocumentLibrary
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Tính cấp thiết của đề tài
DocumentLibrary -> TỈnh bắc kạn số: 53/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạN
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân thị XÃ BẮc kạn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa viêt nam
DocumentLibrary -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bắc kạN Độc lập Tự do Hạnh phúc
DocumentLibrary -> Ubnd-qlđt v/v: Triển khai công tác tổng vệ sinh trong ngày 21/12/2012 CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DocumentLibrary -> Nghị định 135/2004/NĐ-cp của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý VI phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên
DocumentLibrary -> HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh bắc kạN

tải về 29.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương