Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦUtải về 3.4 Mb.
trang8/27
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích3.4 Mb.
#74
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27

Số 03...

Căn cứ …QĐ/BGĐ ngày 05 tháng 04 năm 2010

Của Ban Giám Đốc.

Biên bản kiểm nghiện gồm :

Ông (bà : Lê Thị Hoài ….....Trưởng ban

Ông (bà) : Ngô Tấn Hoàng….Ủy viên

Ông (bà) : Nguyễn Thanh Loan ..Uỷ viên

Đã kiểm nghiệm các loại :

STT

Tên¸ nhãn hiệu quy cách, phẩm chất vật tư, sản phẩm hàng hóa

Số


Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị

Tính


Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghi

Chú


SL đúng quy cách, phẩm chất

SL không đúng quy cách, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

4

1

Suốt chỉ
Đếm

Chiếc

1 750

1 750

0


ý kiến của ban kiểm nghiệm :sản phẩm đạt chất lượng và quy cách phẩm chất………………………..


Đại diện kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban

( Đã ký) ( Đã ký) ( Đã ký)

Số: 135768

HÓA ĐƠN (GTGT)

Liên 2: Giao cho khách hàng

Ngày 05 tháng 04 năm 2010
Đơn vị bán hàng: Công ty Sao Việt

Địa chỉ: Tây Hồ - Hà Nội

Số tài khoản: 711A 6278 1789

Điện thoại 043.6758 829 MST……………………………….


Họ và tên người mua hàng: Đỗ Ngọc Dung

Đơn vị : Công ty Sản Xuất và Thương Mại Đại Hoàng Nam

Địa chỉ: Quốc lộ 2- Phú Cường- Sóc Sơn- HN

Số tài khoản: 1440 205 213 134

Hình thức thanh toán: TM MST……………………….

STT

Tên hàng hóa dịch vụ

Đvt

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

A

B

C

1

2

3= 1.2

1

Suốt chỉ

Chiếc

1 750

423

740 250Cộng tiền hàng

740 250

Thuế suất GTGT 10% Tiền thuế GTGT

74 025

Tổng cộng tiền thanh toán

814 275

Số tiền viết bằng chữ: Tám trăm mười bốn ngàn hai tăm bảy mươi lăm đồng chẵn.

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị

(đã ký) (đã ký) (đã ký)
( Cần kiểm tra đối chiếu khi nhập hóa đơn)
Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 02-TT

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 Của bộ

Trưởng BTCPHIẾU NHẬP KHO Số 315

Ngày 05 tháng 04 năm 2010 Nợ TK 152, 133

Có TK 111

Họ tên người giao hàng : Phạm Văn Tuấn

Theo HĐGTGT số ngày 245789 tháng 05 năm 2010 của Công ty

Nhập tại kho: 01
STT

Tên nhãn hiệu, quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Số


Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo chừng

Từ


Thực nhập

A

B

C

D

1

2.

3

4

1

Túi đựng mũ
Chiếc

15 841

15 841

350

5 544 350
Cộng
5 544 350

Tổng số tiền (viết bằng chữ) . Năm triệu lăm trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm lăm mươi đồng.

Số chứng từ gốc kèm theo…………………………………………

Ngày 05 tháng 04 năm 2010.

Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Giám đốc

(đã ký) (đã ký) (đã ký) (đã ký) ( đã ký)


Đơn vị: Công ty SX và TM Đại Hoàng Nam Mẫu số: 02-TT

Địa chỉ: Quốc lộ 2-Phú Cường- Sóc Sơn- HN Ban hành QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20 tháng 03 năm 2006 Của bộ

Trưởng BTC


Quyển sổ……..

PHIẾU CHI Số: 615

Ngày 05 tháng 04 năm 2010 Nợ TK 153,133

Có TK 111
Họ và tên người nhận tiền: Lê Kim Dung

Địa chỉ: Công ty Thành Đô

Lý do chi: thanh toán tiền hàng

Số tiền:5 544 350 (viết bằng chữ) Năm triệu lăm trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm lăm mươi đồng.

Kèm theo…………..Chứng từ gốc…………………………………………

+ Đã nhận đủ số tiền ( Viết bằng chữ) . Năm triệu lăm trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm lăm mươi đồng.

Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiếu Người nộp

(đã ký) (đã ký) (đã ký ) (đã kí) (đã ký)


Đã nhận đủ số tiền: (Viết bằng chữ) . Năm triệu lăm trăm bốn mươi bốn ngàn ba trăm lăm mươi đồng chẵn.

Ngày 05 tháng 04 năm 2010

Người nhận Thủ quỹ

(ký, họ tên) (ký,họ tên)

+ Tỷ giá ngoại tệ ( vàng, bạc, đá quý)……………………………………

+ Số tiền quy đổi………………………………BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM

Ngày 05 tháng 04 năm 2010Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 3.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương