Giáo án sử 8 Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011tải về 26.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.08.2016
Kích26.64 Kb.
#12776

Giáo án sử 8

Tuần: 12 Ngày soạn: 06/11/2011

TIẾT 24 Ngày dạy: 09/11/2011
Bài 16: LIÊN XÔ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1921-1941)

A.MỤC TIÊU:

1.Kiến thức: HS nắm được những kiến thức cơ bản sau

- Biết được nội dung chính sách kinh tế mới, và công cuộc khôi phục kinh tế (1921-1925).

- Những thành tựu chính của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô (1925-1941).

2. Kĩ năng:

- Sử dụng bản đồ, tranh ảnh lịch sử.

- Tập hợp tư liệu lịch sử.

- Đánh giá bản chất của sự vật, hiện tượng.3. Tư tưởng:

- Nhận thức được sức mạnh ưu việt của chế độ XHCN. Có cái nhìn đúng đắn về những thiếu sót sai lầm của các nhà lãnh đạo Liên xô trong công cuộc xây dựng XHCN.

- Tránh ngộ nhận, phủ định quá khứ lịch sử và những thành tựu vĩ đại của Liên Xô.

B.CHUẨN BỊ:

- Giáo viên: Bản đồ Liên xô, tranh ảnh về công cuộc xây dựng CHXH ở Liên xô, tư liệu về xây dựng CNXH ở Liên xô

- Học sinh: Xem trước bài học, suy nghĩ trả lời câu hỏi

C.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG:

1. Ổn định lớp.

2. Kiểm tra bài cũ:

Nêu ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng mười Nga ?

Học sinh trả lời:

- Đối với nước Nga: Làm thay đổi vận mệnh đất nước và số phận con người Nga, đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền. Thiết lập nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.

- Đối với thế giới: Có ảnh hưởng to lớn đến cách mạng toàn thế giới, là biến cố lịch sử trọng đại nhất của thế kỉ XX.

3. Bài mới:

Giới thiệu: Sau khi ổn định được tình hình bảo vệ thành quả cách mạng, nước Nga bắt tay vào công cuộc xây dựng CNXH. Vậy công cuộc xây dựng CNXH ở Liên xô diễn ra như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.


Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung bài học

? Qua bức tranh áp pích năm 1921 nói lên điều gì về hoàn cảnh nước Nga sau khi đánh thắng thù trong giặc ngoài ?Hs thảo luận theo cặp trả lời + giáo viên bổ sung.

Giáo viên dẫn dắt vào phần 2

? Em hãy cho biết nội dung chủ yếu của chính sách kinh tế mới ?

Học sinh trả lời giáo viên phân tích và chốt ý.
Giáo viên cho bảng phụ: Nội dung chính sách kinh tế mới và Chính sách cộng sản thời chiến.

? giáo viên hỏi: Chính sách nào tạo cho người dân cảm giác thoải mái trong làm ăn hơn ?  • Học sinh trả lời:

  • Giáo viên phân tích bố sung.

? Em hãy cho biết tác dụng của chính sách kinh tế mới ?

- Học sinh trả lời + giáo viên chốt lại kiến thức.

- Giáo viên cho học sinh xem hình ảnh thể hiện sự phục hồi của nền kinh tế.

? Trước yêu cầu xây dựng CNXH, vấn đề gì được đặt ra cấp bách lúc bấy giờ?

- Học sinh trả lời+ Giáo viên bổ sung.

- Giáo viên cho học sinh xem bản đồ Liên Bang Xô Viết.

Giáo viên chuyển ý sang phần II(SGK)

? Để xây dựng CNXH nhân dân Liên Xô thực hiện nhiệm vụ gì ?Giáo viên giải thích cụm từ “ Công nghiệp hóa XHCN”

? Vì sao Liên Xô phải tiến hành nhiệm vụ công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ?

? Nhiệm vụ trọng tâm của công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa là gì ?

=> Giáo viên dẫn dắt nhiệm vụ công nghiệp hóa XHCN được thực hiện qua các kế hoạch 5 nămCho HS thảo luận3 phút:

? Vì sao trong hai kế hoạch 5 năm lần thứ nhất và thứ hai đều hoàn thành trước thời hạn ?

- Một nhóm trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung, nhận xét.

- Giáo viên chốt.


? Em hãy nêu thành tựu về kinh tế Liên Xô đạt được trong giai đoạn này ?

- Học sinh nêu thành tựu.

- Giáo viên trình chiếu hình ảnh thành tựu về kinh tế.
? Em hãy nêu những thành tựu về văn hóa-giáo dục Liên Xô đạt được trong giai đoạn này ?

- Học sinh nêu thành tựu về văn hóa giáo dục.- Gv chiếu hình ảnh và đặt câu hỏi, học sinh trả lời.
? Em hãy nêu thành tựu đạt được về xã hội trong thời kì ?

=> giáo viên bổ sung thêm về mặt hạn chế sai lầm trong quá trình Liên Xô xây dựng CNXH.

Giáo viên cho học sinh thấy được vai trò và mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Liên Xô và Nga sau này.I. Chính sách kinh tế mới và công cuộc khôi phục kinh tế(1921-1925).

1. Hoàn cảnh:

Nước Nga lâm vào hoàn cảnh hết sức khó khăn về kinh tế, chính trị.2. Chính sách kinh tế mới.

a. Nội dung:

- Bỏ trưng thu lương thực thừa thay bằng thuế lương thực.

- Thực hiện tự do buôn bán, mở lại chợ.

- Tư nhân được mở các xí nghiệp nhỏ, khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh.

b. Tác dụng.

- Kinh tế được khôi phục và phát triển nhanh chóng, nước Nga vượt qua Khó khăn.
- Tháng 12-1922 Liên bang CHXHCN Xô Viết đươc thành lập (Liên Xô).

II. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên xô(1925-1941).

1. Nhiệm vụ:

Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa XHCN => xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH.
2. Thành tựu:

a. Về kinh tế:

- Công nghiệp đứng đầu Châu Âu và thứ hai thế giới.

- Xây dựng nền nông nghiệp tập thể hóa, cơ giới hóa, quy mô sản xuất lớn.

b. Về văn hóa giáo dục:

- Xóa nạn mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học cho tất cả mọi người.

- Khoa học và văn học đạt nhiều thành tựu.

c. Về xã hội:

Xóa bỏ giai cấp bóc lột.


4. Cũng cố bằng bài tập bảng phụ:

Câu 1: Nội dung chủ yếu của “ Chính sách kinh tế mới” về nông nghiệp là gì ?

A. Trưng thu lương thực thừa B. Bãi bỏ thuế lương thực

C. Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực thừa và thay bằng thu thuế lương thựcCâu 2: Liên bang Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Xô viết được thành lập trên cơ sở tự nguyện của mấy nước Cộng hoà ?

A. 4 Nước B. 5 Nước C. 6 Nước D. 7 NướcCâu 3: Nhiệm vụ trọng tâm nhất của công nghiệp hóa XHCN là

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ. B. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặngC. Ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục D. Ưu tiên phát triển công nghiệp.

D. Dặn dò:

  • Về nhà học bài cũ

  • Tìm hiểu bài mới, bài 11 và tập trả lời các câu hỏi cuối mỗi mục của bài.


*************************************************************************Giáo viên: Nguyễn Văn Thành

Каталог: nonghocbucket -> UploadDocument server07 id190496 229274
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Báo cáo thực tập tốt nghiệp LỜi mở ĐẦU
UploadDocument server07 id190496 229274 -> I. objectives
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Kieåm tra hoïc kì I moân: hoùa hoïc khoái 11 (2011-2012) Thôøi gian 45’ ÑEÀ 1 Caâu 1
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Chuyên đề: VI sinh vậT Ứng dụng trong xử LÝ phế thải I. Nguồn gốC phế thảI 1/ Phế thải là gì ?
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Ngaøy soaïn : Ngaøy daïy : I
UploadDocument server07 id190496 229274 -> Noäi dung cô baûn cuûa cuoäc Duy taân Minh Trò Về chính trị
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 200 câu hỏi về môi trường (Phần 4) (03-07-2096 15: 37)
UploadDocument server07 id190496 229274 -> 1. Cn b ng c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng sau
UploadDocument server07 id190496 229274 -> TỔ HÓa trưỜng thpt lê quý ĐÔn tam kỳ CÂu hỏI Ôn tập hoá chưƠng đIỆn ly. LỚP 11
UploadDocument server07 id190496 229274 -> BAÙo caùO ĐỒ Án tin học tổng quan VI xử LÝ lpc2378

tải về 26.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương