BIỂu tổng hợp vốN ĐẦu tư HỖ trợ CÓ MỤc tiêu năM 2008tải về 9.84 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích9.84 Kb.

Phụ lục
BIỂU TỔNG HỢP VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU NĂM 2008(Kèm theo Quyết định số 4178 /QĐ-UBND ngày 09/12/2008 của UBND tỉnh)


Đơn vị tính:Triệu đồng

Tên đơn vị

Vốn đầu tư

Tổng số

31.425

Thành phố Biên Hòa

2.725

Thị xã Long Khánh

2.870

Huyện Nhơn Trạch

2.870

Huyện Long Thành

2.870

Huyện Trảng Bom

2.870

Huyện Cẩm Mỹ

2.870

Huyện Xuân Lộc

2.870

Huyện Tân Phú

2.870

Huyện Định Quán

2.870

Huyện Thống Nhất

2.870

Huyện Vĩnh Cửu

2.870

: Lists -> Vn%20bn -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Ubnd tỉnh yên báI
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh đỒng nai độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> Phụ lục 1: quyếT ĐỊnh thành lập tổ CÔng tác cai nghiện ma túY
Attachments -> TỈnh đỒng nai số: 2037/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> TỈnh yên bái số: 115/kh-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Attachments -> Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng nai
Attachments -> TỈnh yên bái số: 1193/QĐ-ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương