BIÊn bảN (V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)tải về 14.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích14.18 Kb.
#406
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o------

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2016

 

BIÊN BẢN(V/v: Thông qua hệ thống thang bảng lương)

 

1. Thời gian: 8h 15 phút ngày 02 tháng 01 năm 2016

 

2. Địa điểm: Tại phòng họp CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LAN ANH

                     -Phòng 201, Số 235 đường Quang Trung, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội 3. Thành phần gồm :

- Bà : Nguyễn Thị Lan Anh - Giám Đốc.

- Bà  : Lê Thị Quý Tình - Thư ký

- Cùng toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

 

4. Nội dung cuộc họp :

              Thực hiện Nghị định số 122/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

              Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

              Các thành viên trong Công ty nhất trí về hệ thống thang bảng lương mà Công ty đã đưa ra và áp dụng cho toàn thể CBCNV CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LAN ANH kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016

              Biên bản được lập xong vào hồi 11h 00 ngày 02 tháng 01 năm 2016.

 

5. Kết luận cuộc họp:

              Tất cả cán bộ công nhân viên trong Công ty đồng ý với hệ thống thang bảng lương do phòng hành chính xây dựng và cam kết tuân thủ thực hiện đúng

 


GIÁM ĐỐC

THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký ,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Ký và ghi rõ họ tên)CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TNHH VĂN PHÒNG PHẨM LAN ANH
Kim Văn TuấnĐỗ Đức ViệtPhạm Thị HàNguyễn Thị Bích NgaLê Phùng HưngNguyễn Thúy Hằng
Nguyễn Thị Diễm

tải về 14.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương