ĐIỆn thoạI: 0972893534 HỆ thống thang lưƠNG, BẢng lưƠNGtải về 18.03 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.08.2016
Kích18.03 Kb.
#25196
TÊN ĐƠN VỊ: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ TM VIỆT – NHẬT

NGÀNH NGHỀ: KINH DOANH HÀNG NÔNG SẢN.

ĐỊA CHỈ: SỐ 34, NGÕ 560, ĐƯỜNG QUANG TRUNG, PHƯỜNG LA KHÊ, QUẬN HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

ĐIỆN THOẠI: 0972893534

HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG

I. MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU:

Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: 3.745.000 đồng/tháng.II. HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

ĐVT: nghìn đồngSTT

Chức danh

Mức lương

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

1

Giám đốc

- Mức lương3.800

3.990

4.190

4.400

4.620

4.851

2

Kế toán trưởng,

- Mức lương3.750

3.938

4.135

4.342

4.560

4.788

3

Thủ quỹ

- Mức lương3.745

3.933

4.130

4.337

4.554

4.782

4

Nhân viên kinh doanh

- Mức lương3.745

3.933

4.130

4.337

4.554

4.782

III. THỜI GIAN NÂNG LƯƠNG

Thời gian nâng bậc lương theo quy định: 01 năm/lần.Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2016

GIÁM ĐỐC


(Ký tên, đóng dấu)

tải về 18.03 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương