CÔng ty tnhh viễn thông 247 việt nam cộng hòa xã HỘi chủ nghĩA việt namtải về 8.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích8.8 Kb.
#16361

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 247 VIỆT NAM


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/CV-247/2015

V/v:Đăng ký thang bảng lương


Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2015


Kính gửi: Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội Quận Hà Đông
Căn cứ:

- Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều kiện của Bộ luật Lao động về tiền lương;

- Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

- Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu theo nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Đơn vị chúng tôi: Công ty TNHH Viễn Thông 247 Việt Nam

Địa chỉ: Số 17A, Ngô Gia Tự, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106007238

Cấp lần đầu ngày: 08/10/2012 thay đổi lần thứ 2 ngµy 17/04/2014

Do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp

Người liên hệ: Hoàng Thị Thu Trúc Điện thoại liên hệ: 0962 604 884

Ngành nghề được cấp phép kinh doanh: Buôn bán thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông. Đại lý dịch vụ viễn thông, dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

Tổng số lao động có mặt tại đơn vị: 06 người

Nay chúng tôi làm đơn này kính gửi đến Phòng Lao động - TBXH Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội đề nghị được đăng ký Hệ thống thang lương, bảng lương của đơn vị chúng tôi.

Kính đề nghị Quý phòng xem xét giải quyết./.GIÁM ĐỐC

tải về 8.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương