1 CÔng ty tnhh tm&dv hiền lêtải về 37.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích37.19 Kb.
#736

1

CÔNG TY TNHH TM&DV HIỀN LÊ

Số: 09/CV-HL/2014V/v: Đăng ký thang bảng lương


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngà y 08 tháng 05 năm 2014

Kính gửi: Phòng lao động – Thương binh và Xã hội Quận Hà Đông
Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương.

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 nă m2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động.

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-LĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Đơn vị chúng tôi: Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hiền Lê

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0101418040 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần 6 ngày 21/4/2014.

Địa chỉ: Xóm Đoàn Kết, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Tổng số lao động có mặt tại đơn vị: 14 người

Người liên hệ: Lê thị Hương – Điện thoại: 04 33554383

Ngành được cấp phép kinh:

- Mua bán phế liệu công nghiệp.

- Tái chế phế liệu

- Đúc sắt thép....

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này kính gửi tới Phòng Lao động -TBXH Quận Hà Đông đề nghị được đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương của đơn vị chúng tôi.

Kính đề nghị Quý phòng xem xét và giải quyết.Công ty chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

- Như trên (Ký tên, đóng dấu)

- Lưu VP1

CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ HOA VĨ

Số: 01/QĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc ban hành hệ thống thang, bảng lương)
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HOA VĨ
Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-LĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0106201757 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 10/06/2013;

Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ;

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ;

Xét đề nghị của phòng Hành chính – Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH
Điều I. Ban hành kèm theo quyết định này hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ

Điều II. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều III. Các phòng, ban và toàn thể công nhân viên trong Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.Nơi nhận:

  • Như Điều III

  • Lưu VP

Ngày 08 tháng 10 năm 2013

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Ký tên, đóng dấu)1

CÔNG TY TNHH

CÔNG NGHỆ HOA VĨ

Số: 01/2013/BB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013


BIÊN BẢN HỌP NHÂN SỰ CÔNG TY

V/V: xây dựng thang lương, bảng lương của Công ty

1. Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ

Giấy chứng nhận kinh doanh số: 0106201757 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp ngày 10/06/2013.

Địa chỉ trụ sở chính: Số B07 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2. Hồi 8h sáng ngày 08 tháng 10 năm 2013 tại Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ - Số B07 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội – Tổ chức cuộc họp với các nội dung sau:

I. Thành phần tham dự:

- Bà: Nguyễn Thị Điểm – Giám đốc Công ty

- Bà: Lê Thị Hằng – Thư ký

- Toàn thể Cán bộ, công nhân viên công ty.

II. Nội dung:

Nhằm thực hiện nghiêm Bộ luật lao động của Nhà nước và áp dụng một số quy định của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ công nhân viên làm việc trong Công ty, Ban lãnh đạo Công ty TNHH Công nghệ Hoa Vĩ đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của nhân viên trong Công ty về hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty.

Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương;

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 nă m2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, các nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

Căn cứ Thông tư số 29/2012/TT-LĐTBXH ngày 10/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

III. Kết luận:

Sau khi thảo luận, toàn thể nhân viên trong Công ty cùng nhất trí với hệ thống thang lương, bảng lương mà Công ty xây dựng.

Tổng số người tham dự: 4

Tổng số người nhất trí thông qua: 4

Đạt tỷ lệ: 100%

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 sáng cùng ngày.
STT

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

Ký tên

1

Nguyễn Thị Điểm

Giám đốc

Chủ tọa cuộc họp
2

Huang Wei

Phó Giám đốc3

Li Yulian

Trưởng phòng đối ngoại4

Lê Thị Hằng

Kế toán

Thư ký

THƯ KÝ

ĐẠI DIỆN CÔNG TY


tải về 37.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương