BÀi kiểm tra đỊnh kì cuối học kì II năm học: 2015- 2016tải về 26.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu25.07.2016
Kích26.05 Kb.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẤT HÙNG

Họ và tên: ………………………………

Lớp: 4

Thứ …….. ngày……tháng 5 năm 2016.


BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II

Năm học: 2015- 2016

Môn: Tin học

Thời gian: 40 phút
Điểm


Nhận xét của GVI. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng nhất từ câu 1 đến câu 10.

Câu 1: Chỉ ra nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?

A. B. C. D.

Câu 2: Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào đ­ược gắn cố định trong thân máy tính:

A. Đĩa CD-Room B. Đĩa mềm

C. Thiết bị nhớ Flash (USB) D. Đĩa cứng.

Câu 3: Phần mềm nào dưới đây không phải là một trò chơi trên máy vi tính ?

A. Blocks B. Mario C. Sticks D. Internet Explorer

Câu 4: Để căn lề giữa cho văn bản em nháy vào biểu tượng?

A. B. C. D.

Câu 5: Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 900 em dùng lệnh?

A. BK 100 B. RT 90 C. LT 90 D. HT 90

Câu 6: Khi văn bản đ­ược chọn, ta nhấn tổ hợp phím Ctrl + C nghĩa là em đã:

A. Lư­u văn bản đó lên máy tính.B. Sao chép văn bản đó vào bộ nhớ tạm thời.

C. Mở một trang soạn thảo mới.

D. Dán văn bản đó vào vị trí đặt con trỏ soạn thảo.

Câu 7: Khi nháy nút lệnh nghĩa là em đã:

A. Bật/ tắt kiểu chữ in nghiêng B. Bật kiểu chữ đậm.

C. Tắt kiểu chữ đậm. D. Bật/ tắt kiểu chữ đậm.

Câu 8: Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?

A. HT B. ST C. PenUp D. PenDown

Câu 9: Muốn Rùa xóa toàn bộ sân chơi nhưng vẫn ở vị trí hiện tại em dùng lệnh:

A. Home B. ClearScree C. Clean

Câu 10: Lệnh WAIT 120 trong câu lệnh REPEAT 4 [FD 100 WAIT 120 RT 90 WAIT 120] có ý nghĩa:

A. Rùa tạm dừng 2 giây.

B. Rùa tạm dừng 120 phút.

C. Rùa tạm dừng 120 giây.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (5điểm)

Câu 1 (3đ): Điền từ thích hợp vào chỗ chấm:

  1. Khi tính tổng 14, 8 và 21 thông tin vào là .............................., thông tin ra là ..........

  2. Khi ngón ........... bàn tay phải gõ phím U thì ngón út bàn tay ......... nhấn giữ phím Shift.

  3. Để vẽ hình tròn, em nhấn giữ phím ..……………..…... trong khi kéo thả chuột và thả chuột trước khi thả phím …………………

Câu 2(2đ): Em hãy sử dụng các lệnh đã học trong Logo để vẽ hình theo mẫu sau:

(Biết cạnh của hình vuông lớn là 100 bước, cạnh hình vuông nhỏ là 50 bước).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

----------Hết---------

Giáo viên ra đề và chấm: Hoàng Thị Hương
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KINH MÔN

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẤT HÙNG

-----o0o-----
ĐÁP ÁN MÔN TIN HỌC KHỐI 4

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM – NĂM HỌC: 2015 - 2016
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm):
Trả lời đúng mỗi câu được 0,5 điểmCâu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

D

C

C

B

D

A

C

A


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (3đ): Trả lời đúng mỗi ý được 1 điểm


  1. Thông tin vào là: 18, 4, 21.

Thông tin ra là: 43

  1. Trỏ, trái.

  2. Shift, shift.Câu 2 (2đ): Viết đúng mỗi lệnh được 1 điểm.
Repeat 4 [fd 100 rt 90]

Repeat 4 [fd 50 rt 90]* Chú ý khi viết lệnh:

+ Lệnh viết hoa hay viết thường đều được.+ Giữa các lệnh phải được viết cách nhau một lần cách.

+ Không được có dấu chấm, dấu phẩy trong câu lệnh.
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương