Câu 1 (3,0 điểm). Rút gọn các biểu thức: Câu 2 (3,0 điểm)tải về 9.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích9.27 Kb.
#2415

tr­êng thcs AN ĐỨC

®Ò kiÓm tra 10/10/2015

M«n : To¸n líp 9

Câu 1 (3,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:Câu 2 (3,0 điểm). Giải phương trìnhCâu 3 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh rằng: tam giác AEH đồng dạng với tam giác ADC b) Chứng minh rằng: BH.BE = BD.BC c) Cho AB = AC = 50cm, BC = 60cm. Tính số đo góc BAC (làm tròn đến độ) và tính diện tích tam giác DEF (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

Câu 4 (1,0 điểm).

a) Cho a + b = 2.T ìm giá trị nhỏ nhất của A = a2 + b2

b)Cho x +2y = 8 . T ìm giá trị lớn nhất của B=xy

tr­êng thcs AN ĐỨC

®Ò kiÓm tra 10/10/2015

M«n : To¸n líp 9

Câu 1 (3,0 điểm). Rút gọn các biểu thức:Câu 2 (3,0 điểm). Giải phương trìnhCâu 3 (3,0 điểm). Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, các đường cao AD, BE và CF cắt nhau tại H. a) Chứng minh rằng: tam giác AEH đồng dạng với tam giác ADC b) Chứng minh rằng: BH.BE = BD.BC c) Cho AB = AC = 50cm, BC = 60cm. Tính số đo góc BAC (làm tròn đến độ) và tính diện tích tam giác DEF (làm tròn đến 4 chữ số thập phân).

Câu 4 (1,0 điểm).

a) Cho a + b = 2.T ìm giá trị nhỏ nhất của A = a2 + b2b)Cho x +2y = 8 . T ìm giá trị lớn nhất của B=xy

tải về 9.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương