TRƯỜng thcs vũ HỮU ĐỀ kiểm tra chất lưỢng tháng 03tải về 29.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích29.16 Kb.

PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 03

NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn : Toán

Lớp 6


(Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)Câu 1 (3,0 điểm). Tìm x biết:

1)

2) 2,5x – 0,5x = - 4

3)Câu 2 (2,0 điểm). Tính

1)

2)

Câu 3 (2,0 điểm).

1) Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất để các tích sau có kết quả là số nguyên: ; ;

2) Tìm phân số biết và 8a + 6b = 2012

Câu 4 (3 điểm). Cho O là một điểm nằm trên đường thẳng xy, trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng xy, vẽ hai tia Om và On.

1) Nếu và On là phân giác của . Tính số đo ?

2) Nếu (0 < k <180). Tính số đo theo k để trong 3 tia Ox, Om và On có 1 tia là tia phân giác của góc tạo bởi hai tia còn lại.
……………….. HẾT ………………..


PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 03

NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn : Toán

Lớp 7


(Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)Câu 1 (3,0 điểm). Cho hai đa thức:

,

1) Tính:

2) Tính:

Câu 2 (3,0 điểm).

1) Xác định hệ số a của đa thức biết

2) Cho đa thức: . Tìm giá trị của hằng số m để đa thức có bậc bằng 2.

3) Cho hàm số thỏa mãn điều kiện: với mọi x khác 0. TínhCâu 3 (4,0 điểm).Cho tam ABC (AB > AC), M là trung điểm của cạnh BC, AD là phân giác của (D thuộc BC). Trên tia đối của tia MA lấy điểm E sao cho MA = ME. Chứng minh rằng:

1) Chứng minh rằng BE = AC

2) Chứng minh rằng >

3) AB + CD > AC + BD

……………….. HẾT ………………..

PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 03

NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn : Toán

Lớp 8


(Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)Câu 1 (3,0 điểm). Giải các bất phương trình sau:

1)

2)

3)Câu 2 (3,0 điểm).

1) Chứng minh rằng:

2) Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức

3) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

Câu 4 (4 điểm).

Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB), đ­ường cao AH (HBC). Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = HA. Đ­ường vuông góc với BC tại D cắt AC tại E.

1) Chứng minh rằng hai tam giác ABC và DEC đồng dạng, từ đó suy ra CA.CE = CB.CD

2) Chứng minh

3) Gọi M là trung điểm của đoạn BE. Chứng minh rằng hai tam giác BHM và BEC đồng dạng.

4) Tia AM cắt BC tại G. Chứng minh:

……………….. HẾT ………………..


PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 03

NĂM HỌC 2011 - 2012

Môn : Toán

Lớp 9


(Thời gian làm bài 75 phút không kể giao đề)Câu 1 (2 điểm). Cho đường thẳng (d): . Tìm m để:

1) Đường thẳng (d) đi qua điểm (1; - 5).

2) Đường thẳng (d) song song với trục hoành

Câu 2 (1,5 điểm). Giải bài toán bằng các lập hệ phương trình:

Một ô tô khởi hành từ bến A đi đến bến B cách nhau 900 km, sau đó 1 giờ, một ô tô thứ hai đi từ bến B về bến A với vận tốc lớn hơn vận tốc của ô tô thứ nhất là: 5 km/h. Hai xe gặp nhau tại địa điểm chính giữa quãng đường AB. Tính vận tốc mỗi xe.Câu 3 (3 điểm). Cho phương trình:

1) Giải hệ phương trình trên khi m = 9

2) Tìm m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

Câu 4 (3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O đường kính AB, trên tia đối của tia AB lấy điểm M, vẽ hai tiếp tuyến MC và MD với đường tròn (O), kẻ CH vuông góc với BD (H thuộc BD), AB cắt CD tại I, gọi K là trung điểm của CH, BK cắt đường tròn tại Q.

1) Chứng minh tứ giác BCIH nội tiếp .

2) Chứng minh 4 điểm I, Q, C, K thuộc một đường tròn, hãy xác định tâm của đường tròn đó.

3) Chứng minh BM là tiếp tuyến của đường tròn đi qua 3 điểm C, Q, M.Câu 5 (0,5 điểm).

Biết k là nghiệm dương của phương trình: . Tính giá trị của biểu thức:……………….. HẾT ………………..
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương