ĐỀ kiểm tra chất lưỢng tháng 01 NĂm họC 2010 – 2011tải về 30.25 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích30.25 Kb.
#2417

PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 01

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn : Toán - Lớp 6

Thời gian làm bài: 75 phút

(Đề gồm 01 trang)

Câu 1 (2 điểm). Tìm x biết:

1) 2)

3) 4)

Câu 2 (3 điểm).

1) Tính:

2) Tính:

3) Rút gọn:Câu 3 (2 điểm). Tìm cặp số nguyên (x, y) biết.

1)

2)

Câu 4 (1 điểm). So sánh: với a là số nguyên.

Câu 5 (2 điểm).

Cho 3 điểm A, B, C cùng nằm trên 1 đường thẳng, biết B không nằm giữa A và C, AB = 2cm, AC = 4cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng AC. Tính độ dài đoạn thẳng MN.

_________________HẾT_________________


PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 01

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn : Toán - Lớp 7

Thời gian làm bài: 75 phút

(Đề gồm 01 trang)

Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số:

1) Tính , .

2) Tìm x trong các trường hợp ,

Câu 2 (2 điểm). Cho hàm số

1) Vẽ đồ thị hàm số khi

2) Xác định hàm số biết đồ thị hàm số đi qua điểm

Câu 3 (3 điểm). Học sinh của một trường chở đất đá để làm đường, nếu mỗi chuyến xe chở 2,5 tạ thì phải đi 40 chuyến. Hỏi nếu mỗi chuyến chở 4 tạ thì phải đi bao nhiêu chuyến.

Câu 4 (3 điểm).

Cho tam giác vuông ABC () có cạnh BC = 2AB, tia phân giác của cắt AC tại D, gọi E là trung điểm của cạnh BC.

1) Chứng minh DE vuông góc với BC.

2) Chứng minh rằng BD = DC.

3) Tính các góc B và góc C của tam giác ABC.

_________________HẾT_________________
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 01

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn : Toán - Lớp 8

Thời gian làm bài: 75 phút

(Đề gồm 01 trang)

Câu 1 (3 điểm). Cho biểu thức:

1) Rút gọn biểu thức A.

2) Tìm x để A = -2

Câu 2 (3 điểm). Cho phương trình ẩn x: .

1) Giải phương trình trên khi m = 2.

2) Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.

3) Khi nào phương trình vô nghiệm.Câu 3 (1 điểm). Có hay không đa thức P(x) bậc 2011 thỏa mãn điều kiện chia hết cho P(x).

Câu 4 (3 điểm).

Cho tam giác ABC có trung tuyến AD và phân giác BE vuông góc với nhau tại F. Biết diện tích tam giác EFD bằng 1 cm2.

1) Chứng minh , .

2) Tính diện tích tam giác ABC.

_________________HẾT_________________


PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

TRƯỜNG THCS VŨ HỮU


ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THÁNG 01

NĂM HỌC 2010 – 2011

Môn : Toán - Lớp 9

Thời gian làm bài: 75 phút

(Đề gồm 01 trang)

Câu 1 (3 điểm). Cho biểu thức:

1) Rút gọn M

2) Tính giá trị của M khi

Câu 2 (2 điểm). Cho hệ phương trình ẩn (x; y)

1) Giải hệ phương trình khi m = 0.

2) P là điểm trên hệ tọa độ Oxy có tọa độ (x; y) với (x; y) là nghiệm của hệ trên. Tìm m để điểm P nằm phía trên trục hoành.

Câu 3 (2 điểm). Chứng minh rằng đồ thị hàm số luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 4 (3 điểm).

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R, trên cùng nửa mặt phẳng bờ AB vẽ các tia Ax và By cùng vuông góc với AB, tiếp tuyến tại C của nửa đường tròn cắt Ax, By lần lượt tại M và N.

1) Tính ?.

2) Chứng minh rằng MN = AM + BN.

3) Chứng minh tích AM.BN không đổi.

Câu 5 (dành riêng cho đội tuyển toán)

Giải phương trình:_________________HẾT_________________

tải về 30.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương