BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.73 Mb.
trang5/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.73 Mb.
#21292
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12TRUNG TÂM
KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA
(Tên đơn vị giao nộp)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc


…, ngày…….. tháng…… năm…….

GN-10

BẢN GIAO NHẬN TƯ LIỆU CHUYÊN KHẢO

Kính gửi: Trung tâm Tư liệu KTTV

(Tên đơn vị nộp) giao nộp các tư liệu sau:TT

Tên đơn vị

Tên tư liệu

Năm phát hành hoặc thu thập

Ký hiệu

Quyển

Tập (tờ rơi)

Ghi chú

Xác nhận của Trung tâm Tư liệu:

- Ngày, tháng nhận tư liệu: Đúng thời hạn Chậm 

- Trạng thái vật lý của tư liệu:

Ký nhận của Trung tâm Tư liệu

(Ghi rõ họ tên)Đơn vị giao nộp

(Ký tên, đóng dấu)A.2 BIÊN BẢN GIAO NỘP TƯ LIỆU LƯU TRỮ KTTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN GIAO NỘP TƯ LIỆU LƯU TRỮ KTTV

Đơn vị giao nộp:

Đơn vị thu nhận:

Đã giao nộp tư liệu KTTV tháng…… năm…… gồm các tư liệu sau:

1. Tư liệu khí tượng;

2. Tư liệu bức xạ;

3. Tư liệu mưa;

4. Tư liệu khí tượng nông nghiệp;

5. Tư liệu khí tượng cao không;

6. Tư liệu khí tượng thủy văn biển;

7. Tư liệu thủy văn;

8. Tư liệu điều tra khảo sát thủy văn;

9. Tư liệu môi trường nước và không khí;

10. Tư liệu dự báo KTTV;

11. Tư liệu chuyên khảo.

(Có danh sách thống kê cụ thể kèm theo).

Đơn vị giao nộp

(Ký và ghi rõ họ tên)……., ngày….. tháng…... năm…..

Đơn vị thu nhận

(Ký và ghi rõ họ tên)


A.3 CÁC BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU KTTV

TK – 1a


BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG BỀ MẶT NĂM…..

Đài KTTV khu vực: Tây BắcTỉnh: Lai Châu Trạm: Lai Châu

Tháng

Giản đồ

Sổ gốc

Báo biểu

Ghi chú

Áp

Ẩm

Nhiệt

Gió

Mưa

Nắng

SKT1

SKT2

SKT3

SKT13a

SKT13b

BKT1

BKT2-áp

BKT2-ẩm

BKT2-Nh

BKT3

BKT10

BKT13a

BKT13b

BKT14

BKT15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
2

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
3

x

0

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
4

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
5

x

x

x
0

0

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
6

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
7

x

x

0
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
8

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
9

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
10

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
11

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
12

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

Ghi chú;

- Dấu (x) biểu thị có tư liệu

- Dấu (0) biểu thị thiếu tư liệu

- Cột để trống: trạm không được giao nhiệm vụ đo yếu tố này

- Cột ghi chú để ghi tình trạng vật lý của tư liệu

TK – 1b


BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU BỨC XẠ NĂM…..

Đài KTTV khu vực: Tây BắcTỉnh: Lai Châu Trạm: Lai Châu

TT

Loại TL

Tháng

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Giản đồSKT11aSTK11bSKT12BKT11aBKT11bBKT11cBKT12aBKT12bBKT12c
Ghi chú:

Tư liệu thống kê theo tháng, có tư liệu đánh dấu (x), thiếu tư liệu đánh dấu (0), riêng SKT12 - Số tư liệu có của từng tháng được thống kê là số quyển.

TK – 1c

BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU MƯA NĂM…..Đài KTTV khu vực: Tây Bắc

Tỉnh: Sơn LaTT

Tên trạm

Địa chỉ

BKT5

SKT5

Ghi chúHuyện

Tháng

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Bản Pôn

Mường chanh

Mai Sơn

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
2

Bản Sọc

Mường Bang

Phù Yên

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
3

Bắc Ngà

Bắc Ngà

Bắc Yên

x

x

x

x

x

0

x

x

x

x

x

x

(1-5, 7-12)
Ghi chú:

- Dấu (x) biểu thị có tư liệu

- Dấu (0) biểu thị thiếu tư liệu, riêng đối với SKT5 nếu thiếu tư liệu ghi tháng có

- Cột ghi chú để ghi tình trạng vật lý của tư liệu

TK-2

BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU KHÍ TƯỢNG NÔNG NGHIỆP NĂM……Đài KTTV khu vực: ĐB Bắc Bộ

Tỉnh: Ninh BìnhTT

Tên trạm

Vụ

Năm

Tháng (BKN2)

Vụ

(BKN1)


Sổ quan trắc

(SKN)


Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1a

1b

2

4

1

Tam Điệp

Đông xuân

1997-1998

x

x

xx

x

x

x

x

Chiêm

1998

x

x

x

x

x


x

x

Mùa

1998
x

x

x

x

xx

x

Ghi chú: Đánh dấu (x) nếu có tư liệu

TK-3a


BIỂU THỐNG KÊ TƯ LIỆU THÁM KHÔNG VÔ TUYẾN NĂM……

Tỉnh (tp): Hà Nội Trạm: LángLoại máy TKVT:

TT

Tháng

Tên tư liệu

1 giờ

7 giờ

13 giờ

19 giờ

Ghi chú

Số ngày có số liệu

Ngày có số liệu

Số ngày có số liệu

Ngày có số liệu

Số ngày có số liệu

Ngày có số liệu

Số ngày có số liệu

Ngày có số liệu
1

Giản đồ, băng thu, băng sơ toán


BTK-1


BTK-2


BTK-32TK-3b

Каталог: uploads -> laws -> file
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng
file -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> TỈnh lạng sơn số: 89 /QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 152/2008/QĐ-ttg CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam
file -> BỘ XÂy dựng số: 1066/bxd-ktxd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằng sở TÀi nguyên và MÔi trưỜNG
file -> Số: 112/2004/NĐ-cp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Ubnd tỉnh cao bằNG
file -> Hướng dẫn số 1156/hd-tlđ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức Công đoàn

tải về 2.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương