BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 2.73 Mb.
trang8/12
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích2.73 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
A.4 CÁC BIỂU MỤC LỤC TƯ LIỆU KTTV

ML-1a


MỤC LỤC TƯ LIỆU ĐIỀU TRA CƠ BẢN

Tên tư liệu: SKT-1

Đài KTTV khu vực: Tây Bắc

Tỉnh: Lai ChâuTT

Tên trạm

Thời gian có tư liệu

Số năm

Địa chỉ

(ppp.gg.t)Số lưu trữ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7


1

Bình Lư

76-78, 79 (1-7)

4

302031

80-84, 85 (6-12)

62

Lai Châu

56-60

5
61 (1-4, 6-12), 62-64

4Tỉnh: Sơn La


1

Bắc Yên

73 (3-12), 74-76

4

302034

77-81

5

302034

Ghi chú:

- Địa chỉ tư liệu ghi như sau: + ppp số phòng kho

+ gg số giá được đánh số trang từng phòng kho

+ t số của tầng giá

Trang số…….

ML-1b


MỤC LỤC TƯ LIỆU ĐIỀU TRA CƠ BẢN

Tên tư liệu: BKT-1

Đài KTTV khu vực: Tây Bắc

Tỉnh: Lai ChâuTT

Tên trạm

Thời gian có tư liệu

Số năm

Số ĐVBQ

Năm (tháng) thiếu tư liệu

Địa chỉ (ppp.gg.t)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Bình Lư

01/01/65

31/12/81
17

68 (8)

206011

2

Lai Châu

01/04/56

3

Bắc Yên

01/01/74


74 (2); 89 (8)

206013

206014Ghi chú:

- Địa chỉ tư liệu ghi như sau: + ppp số phòng kho

+ gg số giá được đánh số trang từng phòng kho

+ t số của tầng giá

Trang số…….

ML-9a


MỤC LỤC TƯ LIỆU DỰ BÁO KTTV

Tên tư liệu: Bản đồ mặt đấtTT

Năm

Tháng

Obs (Giờ)

Địa chỉ để tài liệu

Số lưu trữ

Ghi chúML-9b

MỤC LỤC TƯ LIỆU DỰ BÁO KTTVTên tư liệu: Bản đồ trên cao/Bản đồ biển Đông

TT

Năm

Ngày

Tháng

Obs (Giờ)

Địa chỉ để tài liệu

Số lưu trữ

Ghi chú

ML-10

MỤC LỤC TƯ LIỆU CHUYÊN KHẢOTT

Tên tư liệu

Ký hiệu

Cơ quan biên soạn

Năm xuất bản

Địa chỉ để tài liệu

Số lưu trữ

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Quy phạm quan trắc KTBM
Cục Kỹ thuật ĐTCB

1990


2

Quy phạm quan trắc Q chất lơ lửng vùng sông không ảnh hưởng triều
Cục Mạng lưới và Trang thiết bị kỹ thuật KTTV

1993


3

Quy phạm lưu trữ tư liệu KTTV
Trung tâm Tư liệu KTTV

2006

.


.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương