BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôN


Phụ lục IV. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÂY ĐẬU ĐỖtải về 7.61 Mb.
trang12/56
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích7.61 Mb.
#935
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56


Phụ lục IV.

ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO VÀ PHÁT TRIỂN CÂY ĐẬU ĐỖ

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BNN-KHCN ngày tháng năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

1. Thí nghiệm tập đoàn công tác và chọn dòng

TT

Khoản chi

Đơn vị

tính

Định mức 1.000m2

Đậu tương

Lạc

Đậu xanh

I

Thuê khoán chuyên môn

 

 

 

 

1

Công lao động phổ thông

 

77

82

74

-

Làm đất

Công

8

8

8

-

Lên luống, nhặt cỏ

Công

10

10

10

-

Rạch hàng, bón phân lót, gieo hạt

Công

8

8

8

-

Chăm sóc (tỉa dặm, vun xới...)

Công

13 

16

11 

-

Tư­ới n­ước

Công

4

4

4

-

Phun thuốc BVTV

Công

8

8

8

-

Thu hoạch (cắt cây, vận chuyển...)

Công

8

8

8

-

Phơi sấy, làm sạch mẫu giống

Công

11

12

10

-

Theo dõi, lấy mẫu giống.

Công

7

8

7

2

Công lao động kỹ thuật

 

45

55

45

-

Chuẩn bị vật liệu, thiết kế, bố trí thí nghiệm

Công

5

7

5

-

Theo dõi TN, đánh giá các chỉ tiêu, chọn dòng, thu mẫu, xử lý mẫu...

Công

32

40

32
Xử lý số liệu, viết báo cáo

Công

8

8

8

3

Thuê mướn khác

-

Bảo vệ đồng ruộng

Công

3

3

3

-

Thuê đất (thuế nông nghiệp)

m2

1000

1000

1000

II

Nguyên vật liệu, năng lượng

 

 

 

 

1

Nguyên, nhiên vật liệu

 

 

 

 

-

Giống

Giống (gieo vãi)Kg

kg


7

9


24

3

-

Hóa chất /Chế phẩm

Gói

 

 

 

-

N

Kg

8,6

9,8

8,6

-

P2O5

Kg

35

55

35

-

K2O

Kg

10

10

10

-

Phân chuồng/ phân vi sinh

Kg

800/80

1500/150

1000/100

-

Vôi bột

Kg
50

0

-

Thuốc BVTV

Kg

0.6

0.6

0.6

2

Vật rẻ tiền mau hỏng

 

 

 

 

-

Nia, phơi mẫu phơi cả ô TN

Chiếc

250

250

250

-

Sàng, mẹt phơi 5 - 10 cây mẫu

Chiếc

100

100

100

-

Màng mỏng PE

Kg

 

10

 

-

Túi đựng mẫu

Chiếc

500

500

500

-

Bao tải đựng giống

Chiếc

 

 

 

-

Cọc tre TN

Chiếc

500

500

500

-

Quang gánh

Bộ

1

1

1

-

Liềm

Chiếc

1

1

1

-

Cuốc

Chiếc

1

1

1

-

Thùng tôn bảo quản mẫu giống

Chiếc

1

1

1

-

Bảng mica khổ 80x45 (cả cắt chữ)

Chiếc

1

1

1

-

Rổ rửa mẫu giống

Chiếc

 

5

 

3

Năng lượng

-

Điện

Kw

100

100

100

-

Thủy lợi phí (nước nguồn)

m2

1000

1000

1000

4

Chi phí khác (Theo quy định và thực tế của đề tài)
(theo mẫu dự toán)

Каталог: upload -> file
file -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
file -> SỰ tham gia của cộng đỒng lưu vực sông hưƠNG, SÔng bồ trong xây dựng và VẬn hành hồ ĐẬp thủY ĐIỆN Ở thừa thiêN – huế Nguyễn Đình Hòe 1, Nguyễn Bắc Giang 2
file -> Tạo Photo Album trong PowerPoint với Add In Album
file -> Thủ tục: Đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trình tự thực hiện: Bước 1
file -> CỦa chính phủ SỐ 01/2003/NĐ-cp ngàY 09 tháng 01 NĂM 2003
file -> CHÍnh phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc
file -> BỘ TÀi chính số: 2114/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
file -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 33/2003/NĐ-cp ngàY 02 tháng 4 NĂM 2003 SỬA ĐỔI, BỔ sung một số ĐIỀu củA nghị ĐỊnh số 41/cp ngàY 06 tháng 7 NĂM 1995 CỦa chính phủ
file -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam kho bạc nhà NƯỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 7.61 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   56
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương