Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học bách khoa hà NỘi lê Viết Côngtải về 1.99 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/24
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2022
Kích1.99 Mb.
#50595
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
[123doc] - nghien-cuu-san-xuat-thu-nghiem-bia-huong-hoa-qua
20202 BF4725 Nhom 2 TL cuoi HK Loan Toan


1

 

 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

 

  

 

 Lê Viết Công 

 

  

 

  

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM  

BIA HƯƠNG HOA QUẢ

 

  

 

  

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM 

 

  

 

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :  

 

1. TS. Phạm Anh Tuấn 2. PGS. TS Hồ Phú Hà 

 

 

 

 

  

 

Hà Nội - 2017 


2

 

 MỤC LỤC

 

MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 9

 

CHƯƠNG I - TỔNG QUAN .................................................................................... 12

 

1.1. Bia phối trộn hương hoa quả. ............................................................... 12 

1.1.1 Cơ sở thực tiễn. .............................................................................. 12

 

1.1.2 Thị trường bia mix trong và ngoài nước. ....................................... 13 

1.1.3  Đặc điểm của bia phối trộn đang có trên thị trường. .................... 16

 

1.1.4. Cơ sở lý luận hình thành ý tưởng tạo sản phẩm............................ 17 

1.1.5.  Công nghệ sản xuất bia phối trộn................................................. 18

 

1.2. Quá trình sản xuất bia nền. ................................................................... 21 

1.2.1. Quá trình nấu bia. .......................................................................... 21

 

1.2.2. Lên men bia ................................................................................... 22 

1.3. Lọc bia và sự ổn định của bia............................................................... 23

 

1.3.1. Cơ sở của quá trình lọc bia ............................................................ 23 

1.3.2. Pha bia và bổ sung thành phần nguyên liệu .................................. 23

 

1.3.3. Ổn định keo của bia. ..................................................................... 24 

1.3.4. Chất ổn định trong sản xuất bia .................................................... 26

 

1.4. Chiết bia và thanh trùng bia. ................................................................ 29 

1.4.1 Chiết bia. ........................................................................................ 29

 

1.4.2. Thanh trùng. .................................................................................. 30 


tải về 1.99 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương