Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnt


PHỤ LỤC  GIÁ TRỊ GIỐNG ĐÀN GIỐNG THUẦN ĐỂ TUYỂN CHỌNtải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang79/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách

PHỤ LỤC 
GIÁ TRỊ GIỐNG ĐÀN GIỐNG THUẦN ĐỂ TUYỂN CHỌN
LÀM NGUYÊN LIỆU LAI 
Bảng 1. Giá trị giống của đàn giống thuần Duroc
được sử dụng đ tuy n chọn làm nguyên liệu lai
TT 
CS 
Số tai Giống 
Ngày sinh 
ST 
bố 
ST 
mẹ 
Sex 
EBV-
ADG 
EBV-
BF 
TSI 

TP 
P95 

1/1/2010 
W3 
W21 
Đực 
15.6 
-0.4 
120.67 

TP 
P143 

12/25/2010 
W1 
W24 
Đực 
12.0 
-0.4 
119.10 

TN 
598 

3/30/2010 
2255 
2751 
Cái 
12.14 
-0.1 
116.79 

TP 
P116 

12/20/2010 
W6 
W17 
Đực 
16.7 
-0.2 
116.74 

TN 
732 

5/9/2011 
2923 
2583 
Đực 
17.60 
-0.20 
116.56 

TP 
P142 

12/25/2010 
W1 
W24 
Đực 
11.0 
-0.4 
115.98 

TP 
P125 

7/21/2010 
W6 
W17 
Đực 
10.0 
-0.4 
115.82 

TN 
595 

3/30/2010 
2255 
2751 
Cái 
15.21 
-0.1 
115.22 

TN 
739 

9/22/2010 
2923 
1576 
Đực 
15.10 
-0.10 
115.18 
10 
TN 
596 

3/30/2010 
2255 
2751 
Cái 
12.33 
-0.2 
114.96 
11 
TP 
P123 

7/21/2010 
W6 
W17 
Đực 
12.0 
-0.1 
114.15 
12 
TN 
589 

3/28/2010 
2923 
2523 
Cái 
13.67 -0.05 
113.78 
13 
TN 
11015 

3/30/2010 
2923 
2571 
Cái 
12.30 
-0.1 
113.54 
14 
TP 
P97 

1/1/2010 
W3 
W21 
Đực 
12.0 
-0.1 
113.12 
15 
TN 
11017 

3/30/2010 
2923 
2571 
Cái 
13.35 
-0.1 
112.43 
16 
TP 
P92 

3/28/2010 
W3 
W21 
Cái 
9.27 
-0.30 
112.30 
17 
TP 
P87 

4/25/2010 
W3 
W19 
Cái 
14.86 
-0.2 
111.27 
18 
TN 
790 

9/7/2010 
2925 
1566 
Đực 
11.00 
-0.05 
111.08 
19 
TP 
P85 

5/29/2010 
W8 
W23 
Cái 
12.41 
-0.2 
110.44 
20 
TP 
P84 

5/29/2010 
W8 
W23 
Cái 
11.64 
-0.40 
110.38 
21 
TP 
P81 

5/29/2010 
W8 
W23 
Cái 
11.36 
-0.10 
110.35 
22 
TP 
P78 

5/29/2010 
W8 
W23 
Cái 
12.05 
-0.2 
110.28 
23 
TP 
P71 

3/22/2010 
W8 
W31 
Cái 
10.20 
-0.4 
110.24 
24 
TP 
P69 

3/22/2010 
W8 
W31 
Cái 
8.82 
-0.4 
110.12 
25 
TP 
P65 

3/5/2010 
W1 
W25 
Cái 
12.36 
-0.20 
110.06 
26 
TN 
735 

5/9/2011 
2923 
2583 
Đực 
10.00 
-0.05 
110.03 
27 
TP 
P63 

3/5/2010 
W1 
W25 
Cái 
10.00 
-0.20 
109.98 
28 
TP 
P56 

4/21/2010 
W1 
W34 
Cái 
8.09 
-0.01 
109.84 
29 
TP 
P124 

7/21/2010 
W6 
W17 
Đực 
8.0 
0.0 
108.96 
30 
TP 
P57 

4/21/2010 
W1 
W34 
Cái 
7.05 
-0.01 
108.56 
31 
TP 
P59 

4/21/2010 
W1 
W34 
Cái 
6.73 
-0.01 
108.30 
32 
TP 
P64 

3/5/2010 
W1 
W25 
Cái 
5.73 
-0.01 
107.27 
33 
TP 
P67 

3/5/2010 
W1 
W25 
Cái 
5.45 
-0.01 
106.24 
34 
TP 
P72 

3/22/2010 
W8 
W31 
Cái 
4.27 
-0.01 
105.20 
35 
TP 
P134 

10/24/2009 
W3 
W12 
Đực 
7.0 
0.0 
105.18 
36 
TP 
P82 

5/29/2010 
W8 
W23 
Cái 
4.05 
-0.01 
105.15 
37 
TP 
P94 

1/1/2010 
W3 
W21 
Đực 
5.0 
0.0 
105.12 
38 
TP 
P88 

4/25/2010 
W3 
W19 
Cái 
3.95 
0.00 
104.98 
39 
TP 
P90 

4/25/2010 
W3 
W19 
Cái 
3.67 
0.00 
103.90 
40 
TP 
P93 

3/28/2010 
W3 
W21 
Cái 
3.34 
0.00 
103.24 
41 
TN 
11010 

3/30/2010 
2923 
2571 
Cái 
2.98 
0.01 
102.36 
42 
TN 
562 

5/18/2010 
2927 
2730 
Cái 
2.50 
0.01 
102.09 
43 
TN 
592 

3/30/2010 
2255 
2751 
Cái 
2.54 
0.02 
101.50 
44 
TN 
591 

3/30/2010 
2255 
2751 
Cái 
2.00 
0.02 
101.07 


139 
Bảng 2. Giá trị giống của đàn giống thuần Landrace 
được sử dụng đ tuy n chọn làm nguyên liệu lai 
TT 
CS 
Số tai 
cá th
Giống Ngày sinh 
ST
bố 
ST
mẹ 
Sex 
EBV-
ADG 
EBV-
BF 
Chỉ số 
TSI 

TN 
103 

8/10/2010 
7965 
8655 
Đực 
13.2 
-0.3 
121.99 

TP 
R91 

12/27/2010 
O1 
O213 
Đực 
10.6 
-0.1 
120.42 

TP 
R102 

1/7/2009 
O4 
O120 
Đực 
12.3 
-0.3 
118.06 

TP 
R124 

5/29/2010 
O5 
O79 
Cái 
13.78 -0.05 118.02 

TP 
R200 

1/5/2010 
O5 
O34 
Đực 
14.20 
-0.10 117.88 

TN 
2485 

4/25/2010 
96093 
0 0782 
Cái 
13.35 -0.15 117.70 

TP 
R86 

3/16/2010 
O1 
O213 
Cái 
12.25 -0.05 117.44 

TP 
R92 

12/27/2010 
O1 
O213 
Đực 
9.4 
-0.3 
116.30 

TN 
2736 

2/23/2010 
0 1108 0 1123 
Cái 
13.59 -0.15 116.26 
10 
TP 
R89 

12/27/2010 
O1 
O213 
Đực 
7.6 
-0.1 
116.14 
11 
TN 
2669 

1/20/2010 
96093 0 1387 
Cái 
12.22 -0.05 116.02 
12 
TN 
104 

12/10/2010 
7963 
8765 
Đực 
9.70 
-0.20 115.50 
13 
TP 
R77 

3/20/2010 
O4 
O124 
Cái 
13.27 -0.05 114.91 
14 
TP 
R85 

3/16/2010 
O1 
O213 
Cái 
10.17 
-0.15 114.78 
15 
TP 
R94 

12/27/2010 
O1 
O213 
Đực 
9.6 
0.0 
114.47 
16 
TP 
R126 

5/29/2010 
O5 
O79 
Cái 
13.78 
-0.15 114.47 
17 
TP 
R146 

4/9/2010 
O3 
O91 
Cái 
12.33 
-0.15 113.64 
18 
TN 
2510 

4/13/2010 
96093 0 1385 
Cái 
11.56 
-0.10 113.58 
19 
TN 
2572 

2/19/2010 
0 1362 0 1171 
Cái 
11.28 
-0.05 113.55 
20 
TN 
2519 

4/13/2010 
96093 0 1385 
Cái 
11.97 
-0.10 113.48 
21 
TP 
R96 

12/27/2010 
O1 
O213 
Đực 
9.6 
0.0 
113.44 
22 
TP 
R79 

3/20/2010 
O4 
O124 
Cái 
10.12 
-0.10 113.44 
23 
TP 
R82 

3/20/2010 
O4 
O124 
Cái 
10.22 
-0.05 113.32 
24 
TP 
R113 

5/29/2010 
O1 
O132 
Cái 
12.26 
-0.05 113.26 
25 
TP 
R131 

2/10/2010 
O4 
O82 
Cái 
9.92 
-0.15 113.18 
26 
TP 
R76 

3/20/2010 
O4 
O124 
Cái 
8.01 
0.04 
113.04 
27 
TP 
R105 

1/7/2009 
O4 
O120 
Đực 
8.60 
0.05 
112.40 
28 
TP 
R81 

3/20/2010 
O4 
O124 
Cái 
6.97 
0.04 
111.76 
29 
TP 
R112 

5/29/2010 
O1 
O132 
Cái 
6.65 
0.04 
111.50 
30 
TP 
R106 

1/7/2009 
O4 
O120 
Đực 
7.60 
0.05 
111.35 
31 
TP 
R125 

5/29/2010 
O5 
O79 
Cái 
5.65 
0.04 
110.47 
32 
TP 
R109 

1/7/2009 
O4 
O120 
Đực 
5.6 
0.1 
110.28 
33 
TP 
R132 

2/10/2010 
O4 
O82 
Cái 
5.37 
0.04 
109.44 
34 
TP 
R135 

2/10/2010 
O4 
O82 
Cái 
4.19 
0.04 
108.40 
35 
TP 
R143 

4/9/2010 
O3 
O91 
Cái 
3.97 
0.04 
108.35 
36 
TP 
R144 

4/9/2010 
O3 
O91 
Cái 
3.87 
0.05 
108.18 
37 
TN 
68 

10/9/2011 
7963 
8654 
Đực 
4.6 
0.1 
107.50 
38 
TN 
91 

12/10/2010 
7963 
8765 
Đực 
2.6 
0.1 
107.44 
39 
TP 
R148 

4/9/2010 
O3 
O91 
Cái 
3.59 
0.05 
107.10 
40 
TP 
R154 

2/7/2010 
O1 
O95 
Cái 
3.26 
0.05 
106.44 
41 
TN 
2518 

4/13/2010 
96093 0 1385 
Cái 
2.90 
0.06 
105.56 
42 
TN 
5066 

8/15/2010 
0 1108 0 0788 
Cái 
2.42 
0.06 
105.29 
43 
TN 
2567 

2/19/2010 
0 1362 0 1171 
Cái 
2.46 
0.07 
104.40 
44 
TN 
5432 

7/19/2010 
0 1108 0 0788 
Cái 
1.92 
0.07 
104.27 


140 
Bảng 3. Giá trị giống của đàn giống thuần Pietrain được sử dụng 
đ tuy n chọn làm nguyên liệu lai 
TT CS 
Số tai 
cá th
Giống 
Ngày sinh 
ST bố ST mẹ Sex 
EBV-
ADG 
EBV-
BF 
Chỉ số 
TSI 

TN 
0 2 

09/09/2010 
FH004 FH025 Đực 
15.6 
-0.4 
116.97 

TN 
565 

3/6/2010 
85662 
11548 
Cái 
15.01 
-0.1 
115.77 

TP 
Y164 

12/25/2010 
Y1 
Y24 
Đực 12.0 
-0.2 
115.40 

TP 
Y148 

12/25/2010 
Y1 
Y22 
Cái 
15.73 
-0.2 
114.70 

TP 
Y134 

12/25/2010 
Y3 
Y18 
Cái 
13.23 
-0.1 
114.44 

TP 
Y132 

12/25/2010 
Y3 
Y18 
Cái 
14.57 
-0.20 
113.26 

TN 


5/9/2011 
FH004 FH016 Đực 
16.7 
-0.4 
113.04 

TP 
Y91 

2/18/2010 
Y5 
Y27 
Cái 
13.20 
-0.1 
113.02 

TP 
Y175 

1/1/2010 
Y1 
Y25 
Đực 17.60 
-0.20 
112.86 
10 
TP 
Y103 

1/1/2010 
Y1 
Y16 
Cái 
14.25 
-0.1 
111.91 
11 TN 
564 

3/6/2010 
85662 
11548 
Cái 
10.17 
-0.30 
111.78 
12 
TP 
Y163 

12/25/2010 
Y1 
Y24 
Đực 11.0 
-0.4 
111.28 
13 TN 
570 

1/17/2010 
85397 
11722 
Cái 
15.76 
-0.4 
111.22 
14 
TP 
Y177 

1/2/2010 
Y2 
Y32 
Đực 10.0 
-0.2 
111.12 
15 
TP 
Y179 

1/2/2010 
Y2 
Y32 
Đực 15.10 
-0.30 
110.48 
16 TN 
572 

1/17/2010 
85397 
11722 
Cái 
13.31 
-0.2 
110.39 
17 TN 
571 

1/17/2010 
85397 
11722 
Cái 
12.54 
-0.40 
110.33 
18 TN 
566 

3/6/2010 
85662 
11548 
Cái 
12.26 
-0.10 
110.30 
19 
TP 
Y76 

2/18/2010 
Y2 
Y32 
Cái 
12.95 
-0.2 
110.23 
20 
TP 
Y109 

3/6/2010 
Y1 
Y16 
Cái 
11.10 
-0.2 
110.19 
21 
TP 
Y126 

2/5/2010 
Y3 
Y18 
Cái 
9.72 
-0.4 
110.07 
22 
TP 
Y93 

2/5/2010 
Y5 
Y27 
Cái 
13.26 
-0.10 
110.01 
23 
TP 
Y95 

2/5/2010 
Y5 
Y27 
Cái 
10.90 
-0.20 
109.93 
24 
TP 
Y78 

2/5/2010 
Y2 
Y32 
Cái 
8.99 
-0.01 
109.79 
25 
TP 
Y162 

12/25/2010 
Y1 
Y24 
Đực 12.0 
-0.1 
109.45 
26 
TP 
Y79 

12/25/2010 
Y2 
Y32 
Cái 
7.95 
-0.01 
108.51 
27 
TP 
Y170 

1/1/2010 
Y1 
Y25 
Đực 12.0 
-0.1 
108.42 
28 
TP 
Y85 

1/1/2010 
Y5 
Y27 
Cái 
7.63 
-0.01 
108.25 
29 
TP 
Y172 

1/1/2010 
Y1 
Y25 
Đực 11.00 
-0.05 
107.38 
30 
TP 
Y86 

1/1/2010 
Y5 
Y27 
Cái 
6.63 
-0.01 
107.22 
31 
TP 
Y173 

1/1/2010 
Y1 
Y25 
Đực 10.00 
-0.05 
106.33 
32 
TP 
Y92 

1/1/2010 
Y5 
Y27 
Cái 
6.35 
-0.01 
106.19 


141 
Bảng 4: Bi u mẫu thu thập các chỉ tiêu ki m tra năng suất cá th
Mã số 
cá th
Ngày 
sinh 
Nhóm 
giống 
Tính 
biệt 
Ngày 
vào 
ki m 
tra 
KL 
vào 
ki m 
tra 
(kg) 
Ngày 
kết 
thúc 
ki m 
tra 
KL kết 
thúc 
ki m 
tra (kg) 
Dày m
lưng 
(mm) 
…. 
…. 
… 
… 
… 
.... 
 
Hình 1: Màu sắc lông da tổ hợp lai đực cuối xP
(75% Duroc x 25% Pietrain) 
 


142 
 
Hình 2: Màu sắc lông da tổ hợp lai đực cuối P 
(50% Duroc x 50% Pietrain) 
Hình 3: Màu sắc lông, da tổ hợp lai đực cuối DL 
(50% Duroc x 50% Landrace) 


143 
 
Hình 4. Cân móc hàm 
 
Hình 5 Đo độ dày mỡ lưng 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương