Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ NÔng nghiệP &ptnttải về 3.02 Mb.
Chế độ xem pdf
trang1/79
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2022
Kích3.02 Mb.
#52758
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
1 Toàn văn LA Đinh Ngọc Bách BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT 
 
VIỆN CHĂN NUÔI 
 
 
ĐINH NGỌC BÁCH 
 
 
 
LAI TẠO TỔ HỢP ĐỰC LAI CUỐI CÙNG TỪ DUROC, PIETRAIN 
VÀ LANDRACE PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT LỢN THƯƠNG PHẨM 
Ở VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP 
HÀ NỘI - 2018 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP &PTNT 
 
VIỆN CHĂN NUÔI 
 
 
ĐINH NGỌC BÁCH 
 
 
 
LAI TẠO TỔ HỢP ĐỰC LAI CUỐI CÙNG TỪ DUROC, PIETRAIN 
VÀ LANDRACE PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT LỢN THƯƠNG PHẨM 
Ở VÙNG TRUNG DU MIỀN NÚI PHÍA BẮC 
 
Chuyên ngành: Di truyền và Chọn giống vật nuôi 
Mã số: 96 20 108 
LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP 
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 
 
2. TS. Ngô Thị Kim Cúc 
HÀ NỘI - 2018


 

LỜI CAM ĐOAN 
 
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của riêng tôi. Các số 
liệu, kết quả nêu trong luận án này là trung thực, chính xác và chưa được ai công bố 
trong bất kỳ công trình nào khác. 
Mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luận án này đã được cảm ơn và các 
thông tin trích dẫn trong luận án này đã được chỉ rõ nguồn gốc. 
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 
Nghiên cứu sinh 
 
 
Đinh Ngọc Bách 


 
ii 
LỜI CẢM ƠN 
Để hoàn thành được luận án này, trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân 
thành tới tập thể Ban Giám đốc, Phòng Đào tạo và Thông tin, Bộ môn Di truyền 
giống- Viện Chăn Nuôi, cùng toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, các 
cán bộ kỹ thuật đã giúp đỡ về mọi mặt, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tôi 
hoàn thành luận án. 
Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Trung tâm 
Giống vật nuôi tỉnh Thái Nguyên, Trung tâm Giống vật nuôi tỉnh Phú Thọ, Trường 
Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Thái Nguyên, Khoa kỹ thuật nông lâm đã luôn ủng hộ, 
động viên và tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá trình hoàn thành luận án. 
Tôi xin trân trọng cảm ơn PGS.TS. Nguyễn Văn Bình, TS. Ngô Thị Kim Cúc là 
các thầy cô hướng dẫn khoa học và đặc biệt TS. Tạ Thị Bích Duyên đã tận tình giúp 
đỡ, hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận án.
Tôi cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã 
động viên khuyến khích tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ để tôi hoàn thành luận 
án này.! 
Hà Nội, ngày … tháng … năm 2018 

tải về 3.02 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   79
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương