BỘ CÔng thưƠng số: 20/2013 /tt-bct cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 4.55 Mb.
trang23/23
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích4.55 Mb.
#1459
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Ghi chú:

Khối lượng giới hạn (đơn vị tính là kg) được hiểu là khối lượng hóa chất lớn nhất được lưu trữ trong thiết bị chứa tại một thời điểm tại cơ sở hoạt động hóa chất.

BỘ CÔNG THƯƠNG

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
., ngày tháng năm 2013


PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của

Công ty ………………………………………………………………


1. Tên Kế hoạch: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của …………

………………………………………………………………………………………Họ tên người nhận xét:

Chức vụ:

Cơ quan:

2. Kết quả đánh giá:

- Đồng ý thông qua Kế hoạch
- Đồng ý thông qua Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa bổ sung
- Không đồng ý thông qua Kế hoạch
3. Ý kiến đánh giá bổ sung:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….

………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….
Người nhận xét, đánh giá

(Ký và ghi rõ họ tên)


BỘ CÔNG THƯƠNG

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________

., ngày … tháng .. năm 2013BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNHKế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

của Công ty …..

Theo Quyết định thành lập Hội đồng số …/QĐ-BCT ngày … tháng .. năm 20.. của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Hội đồng thẩm định đã tiến hành họp thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Công ty … tại phòng họp Công ty …, .địa chỉ:…..


1 Thành phần gồm:

a. Hội đồng thẩm định

Thành viên có mặt: ../.. (…). 1. Ông/Bà …, …., Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng;

 2. Ông/Bà ….

 3. Ông/Bà …..

 4. Ông/Bà …, .. Sơ TN môi trường ….);

 5. Ông/Bà …, … PCCC, Công an …

 6. Ông/Bà …, … ., Cục kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Ủy viên;

 7. Ông/Bà …, . ., Sở Công Thương …, Ủy viên;

 8. Ông/Bà …, Chuyên viên, Cục Hóa chất, Ủy viên thư ký.

b. Công ty …

 1. Ông/Bà …., …. giám đốc.

 2. Ông/Bà ….

 3. Ông/Bà …

2 Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Công ty …

Đại diện Công ty … trình bày nội dung Kế hoạch ngăn ngừa và khắc phục sự cố hóa chất gồm các phần chính sau:

- Quy trình nhập xuất hóa chất, lưu trữ…..

- Danh mục sản phẩm của Công ty và độc tính của chúng.

- Mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm.

- Dự báo các nguy cơ xảy ra sự cố hoá chất và biện pháp phòng ngừa.

- Quy trình ứng cứu khi xảy ra sự cố

Nội dung chi tiết như “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất” của nhà máy kèm theo.

3. Ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định

a. Tổng hợp ý kiến


 • Số thành viên hội đồng tham gia bỏ phiếu: … (.. người)

 • Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch: 0 (không phiếu)

 • Số phiếu tán thành thông qua Kế hoạch nhưng yêu cầu phải chỉnh sửa, bổ sung: .. (.. phiếu)

 • Số phiếu không tán thành thông qua Kế hoạch: … (không phiếu)

b. Các nội dung đạt yêu cầu

 • Bản kế hoạch đã nêu được các yêu cầu cơ bản về Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo Luật hóa chất và nghị định …..

 • Bản kế hoạch đã trình bày đủ các thông tin tóm tắt của thiết kế cơ sở về quá trình công nghệ, quy mô sản xuất, các thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất của dự án, các điều kiện địa lý, dân cư, môi trường.

 • Kê khai được tên hóa chất, mô tả được kỹ thuật về bao gói, bảo quản, vận chuyển theo quy định.

 • Mô tả được việc lưu trữ hóa chất.

 • Bản kế hoạch đã đánh giá mức độ an toàn và khả năng xảy ra sự cố và đề ra biện pháp phòng ngừa.

 • Bản kế hoạch đã nêu được hệ thống tổ chức điều hành và trực tiếp xử lý sự cố.

c. Các nội dung chưa đạt yêu cầu, cần bổ sung chỉnh sửa4. Kết luậnKế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Công ty … đã tuân thủ theo Luật Hóa chất và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Tuy nhiên, Kế hoạch cần được bổ sung các nội dung đã được Hội đồng thẩm định đề cấp ở trên.

Đề nghị Công ty …. bổ sung đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng. Sau khi hoàn thiện bản Kế hoạch đề nghị …. nộp lại Cục Hóa chất - Bộ Công Thương … bản để kiểm tra, đối chiếu với biên bản này trước khi trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.
Каталог: Uploads -> Article
Article -> Kinh tế việt nam năM 2014: TỔng quan vĩ MÔ
Article -> BỘ TÀi chính nưỚc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Phụ lục 1 danh sách các nhân vật lịch sử, ĐỊa danh bổ sung Quỹ tên đường tại Thành phố Hồ Chí Minh
Article -> Phụ lục số I nội dung đề án đưa đội tàu biển Việt Nam ra khỏi danh sách đen của Tokyo mou vào năm 2014
Article -> Các hướng phát triển
Article -> MỤc lục phầN 1: ĐÁnh giá KẾt quả thực hiệN
Article -> THỊ trưỜng hàng hoá ĐÁng quan tâm trong tuần cpi tháng 11 được dự báo tăng 0,8%
Article -> Ngày 24 tháng 11 năm 2010, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo với chủ đề “Tiềm năng và cơ hội xuất khẩu
Article -> 2006/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
Article -> Quyết định 315/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 2013

tải về 4.55 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương