2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiệntải về 17.76 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích17.76 Kb.
2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè.

- Trình tự thực hiện

Bước 1: Trước thời điểm hết hạn sử dụng tạm thời vỉa hè đối với tất cả các mục đích của giấy phép 15 ngày, các tổ chức cá nhân phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép. Hồ sơ đề nghị gia hạn nộp tại UBND huyện, thành phố.

Công chức kiểm tra hồ sơ: Hồ sơ, đầy đủ thành phần, số lượng, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn trao cho người nộp; Hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn để bổ sung hoặc làm lại.

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND huyện, thành phố tổ chức gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè theo quy định.

Bước 3: Trả kết quả theo giấy hẹn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè cho tổ chức, cá nhân được gia hạn.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại UBND huyện, thành phố.

- Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

+ Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời theo mẫu.

+ Giấy phép cũ (bản chính).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

+ Cơ quan thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (đã cấp trước đó) được gia hạn;

- Lệ phí: Không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè (Ban hành kèm theo Quyết định số 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Thời gian gia hạn của Giấy phép bằng với thời gian cấp phép sử dụng trước đó và chỉ áp dụng một lần. Sau thời gian gia hạn này, tổ chức và cá nhân tiếp tục có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè thì phải tiến hành xin cấp phép mới.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định số 1569/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định về quản lý, sử dụng vỉa hè, lòng đường, bảo vệ mỹ quan và trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1569/2010/QĐ-UBND

ngày 30 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Bắc Kạn)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM VỈA HÈ

Kính gửi: UBND huyện, thành phố ………

1. Tổ chức, cá nhân

- Số CMND Ngày cấp Nơi cấp

- Địa chỉ thường trú:

- Số điện thoại (nếu có)

2. Nội dung đề nghị gia hạn Giấy phép:

- Tổng chiều dài …… m, chiều rộng:……. m, diện tích ………m2

3. Địa điểm đề nghị cấp phép

- Điểm đầu:

- Điểm cuối:

4. Xin gia hạn Giấy phép số……/GP-UB ngày….tháng…. năm 20………

5. Lý do đề nghị gia hạn Giấy phép:

6. Cam kết đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị. Nộp phí và lệ phí đầy đủ, đúng hạn; hoàn trả mặt bằng, tuân thủ đúng theo nội dung giấy phép được cấp. Nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.………….,ngày……tháng…….năm …..

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ tên)
: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương