BieuMauDinhKem/017_017
  Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem/149_002
  Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem/039_010
  79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem
  Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem/057_004
  4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem
  118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/091_021
  Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem
  2 Tên thủ tục hành chính
  6 Tên thủ tục hành chính
  2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/156_003
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
BieuMauDinhKem/156_002
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề
BieuMauDinhKem/107_026
  26. Tên thủ tục
BieuMauDinhKem/035_002
  2. Tên thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
BieuMauDinhKem/105_008
  Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức
BieuMauDinhKem/145_015
  Giải quyết đề nghị trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi
BieuMauDinhKem/008_003
  3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam đang sử dụng tại
BieuMauDinhKem/151_002
  Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
BieuMauDinhKem
  6. Xác nhận Bản đăng ký khai khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh
BieuMauDinhKem/158_001
  Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ubnd cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao ubnd cấp xã làm Chủ đầu tư
BieuMauDinhKem/105_003
  3. Tên thủ tục Xét tuyển đặc cách viên chức
BieuMauDinhKem/125_006
  Giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem/112_001
  Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (ctnh)
BieuMauDinhKem
  82. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/048_007
  7. Tên thủ tục Công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường
BieuMauDinhKem/091_022
  Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
BieuMauDinhKem
  1. Thẩm định và phê duyệt phương án khai thác rừng (đối với chủ rừng là tổ chức không đủ điều kiện khai thác chính theo phương án điều chế rừng nhưng có nhu cầu khai thác gỗ không vì mục đích thương mại) Trình tự thực hiện
  Thủ tục 38: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn đầu tư của Chủ doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của Tòa án Trình tự thực hiện
  7. Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/148_011
  Chuyển hộ khẩu
BieuMauDinhKem/148_001
  Đăng ký hộ khẩu trở lại gốc
BieuMauDinhKem/066_002
  Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
BieuMauDinhKem/100_006
  6. Tên thủ tục: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư
BieuMauDinhKem
  13. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
  1. Thủ tục Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/149_012
  Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
BieuMauDinhKem
  2. Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/088_001
  Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec thuộc tỉnh Hưng Yên
directory BieuMauDinhKem  


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương