Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thườngtải về 25.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích25.8 Kb.
#656

02. Tên thủ tục

Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường


+ Trình tự thực hiện

Các bước thực hiện đối với cá nhân (tổ chức):

- Chuẩn bị hồ sơ hợp lệ.

- Nộp Hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa Chi cục kiểm lâm tỉnh.

- Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa Chi cục kiểm lâm tỉnh.Các bước thực hiện đối với cơ quan nhà nước:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, kiểm tra hồ sơ, nếu hợp lệ thì hẹn ngày trả kết quả; nếu chưa hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.

- Sau thời gian thẩm định theo quy định sẽ trả kết quả cho cá nhân (tổ chức) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa Chi cục kiểm lâm tỉnh.


+ Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân,

- Giấy chứng nhận trại nuôi sinh sản, sinh trưởng ĐVHD,

- Sổ theo đõi ĐVHD của tổ chức cá nhân do cơ quan kiểm lâm cấp

b) Số lượng hồ sơ: 01bộ.


+ Thời hạn giải quyết

Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)

+ Cá nhân

+ Tổ chức


+ Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Kiểm lâm Hưng Yên

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính+ Kết quả của việc thực hiện TTHC

Biên bản kiểm tra lâm sản(Theo mẫu số 03 Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 4/1/2012)


+ Lệ phí

Không


+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không


+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC

Không


+ Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư 01/2012/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 01 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản

- Thông tư số 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý khai thác từ tự nhiên và nuôi động vật rừng thông thường.
Mẫu số 03: Biên bản kiểm tra lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

…………………

……………… ...


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcBIÊN BẢN KIỂM TRA LÂM SẢNHôm nay, ngày ....... tháng. ..... năm ...………, hồi …... giờ ..........................................

Tại:………………….......................................................................................................

Chúng tôi gồm:

1)..............................................., chức vụ: .........................., đơn vị: ................................

2)...................…………………, chức vụ: ......................…, đơn vị: ................................

3)...................…………………, chức vụ: .........................., đơn vị: ................................

Tiến hành kiểm tra lâm sản của: .......................................................................................

Địa chỉ:…………………………………………, nghề nghiệp:…………………............

CMND số: .............................; ngày cấp ........................., nơi cấp ….……….................

Nội dung kiểm tra:


................................................................….........................................................................................................................................................….......................................................................................................................................…...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Hồ sơ lâm sản kèm theo gồm có:...........................................................................

................................................................….........................................................................................................................................................….....................................................Kết luận sau kiểm tra:

a) Về nguồn gốc lâm sản:.

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Về tính hợp pháp của lâm sản:.................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Việc kiểm tra kết thúc vào hồi …… giờ ..…ngày… .tháng …. năm ……………, trong quá trình kiểm tra không làm hư hỏng, mất mát gì.

Sau khi đọc lại biên bản, những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận đúng, ký và ghi rõ họ tên vào biên bản.

Biên bản lập thành 3 bản, giao cho người/tổ chức được kiểm tra một bản./.CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐƯỢC KIỂM TRAĐẠI DIỆN CƠ QUAN

KIỂM TRA


Каталог: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

tải về 25.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương