Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trầntải về 57.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích57.72 Kb.
#797

2. Thủ tục:

Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần

+ Trình tự thực hiện:


Các bước thực hiện đối với cá nhân:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ;

- Nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân cấp xã;

- Nhận kết quả tại Uỷ ban nhân dân cấp xã..Các bước thực hiện đối với cấp xã:

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.

+ Cách thức thực hiện:

Nộp hồ sơ và nhận kết quả Trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã

+ Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1);

- Bản sao giấy chứng tử;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)+ Thời hạn giải quyết:

25 ngày làm việc

+ Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân

+ Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện+ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định trợ cấp và giải quyết mai táng phí của Giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội- Mẫu TT2 (Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/07/2013)

+ Lệ phí:

Không

+ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng- Mẫu TT1, Biên bản ủy quyền- Mẫu UQ

(Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/07/2013)+ Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không

+ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/04/2013 hướng dẫn thi hành một số điều về ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 01/07/2013.

- Pháp lệnh số: 04/2012/UBTVQH13 có hiệu lực 1/9/2012
Mẫu TT1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BẢN KHAIHưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần

1. Họ và tên người có công từ trần: ......................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm …………………….. Nam/Nữ.

Nguyên quán: ........................................................

Trú quán: ...............................................................

Thuộc đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi (1): ...............................................

Số sổ trợ cấp (nếu có): …………Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động: .............

Từ trần ngày ... tháng ... năm ...

Theo giấy chứng tử số... ngày ... tháng ... năm ... của Ủy ban nhân dân xã (phường)..............................................

Trợ cấp đã nhận đến hết tháng …… năm..........Mức trợ cấp: ………………..

2. Họ và tên người nhận mai táng phí:..........................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………………………. Nam/Nữ.

Nguyên quán: ................................................................................

Trú quán: .......................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: .........................................

3. Họ và tên người nhận trợ cấp một lần: ....................................................

Sinh ngày ... tháng ... năm ………………Nam/Nữ.

Nguyên quán: ...............................................................................

Trú quán: ......................................................................................

Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần: .........................................

4. Thân nhân người có công

a) Danh sách thân nhân (2)TT

Họ và tên

Năm sinh

Trú quán

Quan hệ với người có công

Nghề nghiệp

Hoàn cảnh hiện tại (3)

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

b) Phần khai chi tiết về con người có công từ đủ 18 tuổi trở lên đang tiếp tục đi học tại cơ sở đào tạo hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

TT

Họ và tên

Năm sinh

Thời điểm bị khuyết tật (4)

Thời điểm kết thúc bậc học phổ thông

Cơ sở giáo dục đang theo học

Tên cơ sở

Thời gian bắt đầu đi học

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

.... ngày... tháng... năm...

Xác nhận của xã, phường …………


Ông (bà) …………………………. hiện cư trú tại ……………………….

TM. UBND
Quyền hạn, chức vụ người ký
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

.... ngày ... tháng ... năm ...
Người khai
(Ký, ghi rõ họ và tên)Ghi chú: Người có công trước khi từ trần thuộc đối tượng hưởng trợ cấp một lần (người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương, người có công giúp đỡ cách mạng được tặng huy chương) thì thân nhân chỉ khai mục 1 và mục 2.

(1) Ghi rõ đối tượng: thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc...

(2) Lập danh sách thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất.

(3) Ghi rõ sống cô đơn, không nơi nương tựa hoặc con mồ côi cả cha mẹ.

(4) Ghi rõ thời điểm bị khuyết tật: dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên (trường hợp không có con bị khuyết tật thì bỏ cột này).

Mẫu UQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

 

BIÊN BẢN ỦY QUYỀN

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm ..., tại ..................................

Chúng tôi gồm có:1. Bên ủy quyền: Gồm các ông (bà) có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Nơi cư trú

CMND/Hộ chiếu

Mối quan hệ với người có công

Số

Ngày cấp

Nơi cấp

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: ………………………………...

Sinh ngày ... tháng ... năm ……………….. Nam/Nữ.

Trú quán: .................................................................................

CMND/Hộ chiếu số: ……………………….. Ngày cấp: …………….. Nơi cấp: ……………….

3. Nội dung ủy quyền (*):

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

 


Xác nhận của UBND xã (phường)…..

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Каталог: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 6 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

tải về 57.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương