6 Tên thủ tục hành chínhtải về 15.51 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích15.51 Kb.

6

Tên thủ tục hành chính

Đối tượng nhận chế độ BHXH một lần qua tài khoản cá nhân

 

Trình tự thực hiện

- BHXH tỉnh: xét duyệt các chế độ BHXH một lần theo quy định ra quyết định hưởng, lập Danh sách hưởng trợ cấp BHXH một lần (mẫu 21A-HSB, 21B-HSB). Chuyển tiền vào tài khoản cho đối tượng.

- Đối tượng hưởng: viết Giấy đề nghị nhận trợ cấp một lần qua tài khoản cá nhân (mẫu 22-CBH) gửi BHXH tỉnh, nhận tiền trợ cấp tại tài khoản cá nhân. 

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại BHXH tỉnh

 

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị nhận trợ cấp một lần qua tài khoản cá nhân (mẫu 22-CBH)

b) Số lượng hồ sơ:    01 (bộ)                      


 

Thời hạn giải quyết

15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

 

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cá nhân

 

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

BHXH tỉnh

 

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân

 

Lệ phí

Không

 

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Giấy đề nghị nhận trợ cấp một lần qua tài khoản cá nhân (mẫu 22-CBH)

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Không

 

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật số 71/BHXH/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Quyết định số 845/QĐ-BHXH ngày 18/6/2007: BieuMauDinhKem
BieuMauDinhKem -> Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
BieuMauDinhKem -> Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem -> 79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
BieuMauDinhKem -> Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
BieuMauDinhKem -> 4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem -> 118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
BieuMauDinhKem -> 2 Tên thủ tục hành chính
BieuMauDinhKem -> 2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem -> Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương