2, Đặc trưng của truyền hình 10tải về 1.25 Mb.
trang1/17
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích1.25 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
MỤC LỤC
Lời nói đầu 7

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TRUYỀN HÌNH 17

1, Khái niệm 8


2, Đặc trưng của truyền hình 10


3, Đặc điểm của báo chí truyền hình và sản phẩm của truyền hình. 12

4, Những yếu tố cơ bản trong truyền hình 13
NGUYÊN LÝ TRUYỀN HÌNH 34


1, Nguyên lý truyền hình 19

2, Các thiết bị truyền hình 21


LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN HÌNH 45

1.Truyền hình thế giới. 32

2, Truyền hình Việt Nam 41


CHỨC NĂNG CỦA BÁO CHÍ TRUYỀN HÌNH 58


1, Khái niệm về chức năng 46

2. Các chức năng của báo chí truyền hình 46


KỊCH BẢN VÀ KỊCH BẢN TRUYỀN HÌNH 90

1. Khái niệm về kịch bản 59

2, Nguồn gốc kịch bản 61

3, Những đặc trưng và yếu tố của kịch 62

4, Kịch bản điện ảnh 67

5, Kịch bản điện ảnh 75

6, Kich bản truyền hình 79

SẢN XUẤT CHƯƠNG TRÌNH TRUYÊN HÌNH 97


1, Chương trình truyền hình trực tiếp 91

2, Loại chương trình sản xuất qua băng từ 94


CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH 105

1, Khái niệm 98


2, Kế hoạch và các yếu tố xây dựng chương trình 101Một số mô hình sản xuất chương trình truyền hình 278
CẦU TRUYỀN HÌNH 124

1, Vai trò của các chương trình truyền hình trực tiếp 107

2, Nguyên lý cầu truyền hình 109

3, Đặc điểm của chương trình Cầu truyền hình 112

4. Quá trình chuẩn bị một chương trình Cầu truyền hình 114

5. Thực hiện ghi hình và phát sóng 120


TIN TRUYỀN HÌNH 145

1, Khái quát chung về tin 125

2. Viết tin như thế nào? 126

3. Cấu trúc viết tin 129

4. Các dạng tin 133

5, Tin truyền hình 136


PHỎNG VẤN TRUYỀN HÌNH 165

1, Khái niệm phỏng vấn 146


2, Các dạng phỏng vấn 147

3, Phương pháp, kỹ năng phỏng vấn 149

4, Phỏng vấn truyền hình 151

5, Phương pháp thực hiện phỏng vấn truyền hình 157

6, Nghệ thuật phỏng vấn truyền hình 160

7. Kịch bản phỏng vấn truyền hình 162PHÓNG SỰ TRUYỀN HÌNH 192


1. Sơ lược sự hình thành và phát triển của phóng sự 166

2, Khái niệm và đặc trưng của phóng sự truyền hình 169


3, Vai trò và các dạng kịch bản phóng sự truyền hình 176

4, Các loại phóng sự truyền hình 179

5. Quy trình thực hiện phóng sự truyền hình 182

6. Phân biệt phóng sự truyền hình với một số thể loại khác. 188


BÌNH LUẬN TRUYỀN HÌNH 213

1, Khái niệm 193

2, Bình luận trên truyền hình 195

3, Đặc điểm và các yếu tố của bình luận truyền hình 200

4, Các dạng bình luận truyền hình 201

5, Kịch bản bình luận truyền hình 206

6, Quy trình thực hiện bình luận truyền hình 207
KÝ SỰ TRUYỀN HÌNH 229

1, Những vấn đề chung về ký 214

2, Phân biệt ký sự truyền hình với một số thể loại khác 217

3, Các dạng ký sự truyền hình 220

4, Sáng tạo tác phẩm ký sự truyền hình 224

PHIM TÀI LIỆU TRUYỀN HÌNH 261


1, Khái niệm 230

2, Sự ra đời và phát triển của phim tài liệu 235

3, Chức năng của phim tài liệu truyền hình. 237

4, Điểm khác nhau giữa phim tài liệu truyền hình 238

và phim tài liệu điện ảnh

5, Những điểm phim tài liệu truyền hình được kế thừa 245

từ phim tài liệu điện ảnh

6, Các thể loại phim tài liệu truyền hình 247

7, Các phương pháp khai thác chất liệu 249

8, Các yếu tố trong kịch bản phim tài liệu truyền hình 250

9, Kết cấu và bố cục kịch bản phim tài liệu truyền hình 252

10, Lời bình 257

11, Phong cách 261
CÁC THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG TRUYỀN HÌNH 272
TÀI LIỆU THAM KHẢO 283
PHỤ LỤC

Lời nói đầu

Truyền hình là một loại hình truyền thông đại chúng chuyển tải thông tin bằng hình ảnh và âm thanh về một vật thể hoặc một cảnh đi xa bằng sóng vô tuyến điện.

Truyền hình xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ XX và phát triển với tốc độ như vũ bão nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ, tạo ra một kênh thông tin quan trọng trong đời sống xã hội. Ngày nay, truyền hình là phương tiện thiết yếu cho mỗi gia đình, mỗi quốc gia, dân tộc. Truyền hình trở thành vũ khí, công cụ sắc bén trên mặt trận tư tưởng văn hóa cũng như lĩnh vực kinh tế xã hội. Ở thập kỷ 50 của thế kỷ XX, truyền hình chỉ được sử dụng như là công cụ giải trí, rồi thêm chức năng thông tin. Dần dần truyền hình đã trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý và giám sát xã hội, tạo lập và định hương dư luận, giáo dục và phổ biến kiến thức, phát triển văn hóa, quảng cáo và các dịch vụ khác.

Sự ra đời của truyền hình đã góp phần làm cho hệ thống truyền thông đại chúng càng thêm hùng mạnh, không chỉ tăng về số lượng mà còn tăng về chất lượng. Công chúng của truyền hình ngày càng đông đảo trên khắp hành tinh. Với những ưu thế về kỹ thuật và công nghệ, truyền hình đã làm cho cuộc sống như được cô đọng lại, làm giàu thêm ý nghĩa, sáng tỏ hơn về hình thức và phong phú hơn về nội dung.

Ngày 7/9/1970 là ngày phát sóng đầu tiên của chương trình truyền hình Việt Nam. Thấm thoắt đã 35 năm. Ngày 7/9 trở thành ngày kỉ niệm truyền thống của truyền hình Việt Nam. Từ ngày ấy đến nay, truyền hình Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng và có những tiến bộ vượt bậc. Từ phát hình đen trắng chuyển sang phát hình màu, từ phát thử nghiệm chương trình 4 giờ/ ngày vào ban đêm, đến năm 1995 phát 10 giờ/ ngày; đến nay Đài Truyền hình Việt Nam phát với tổng số thời lượng là 200 giờ/ ngày trên 5 kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5 cùng với 4 kênh truyền hình cáp hữu tuyến và 64 đài phát thanh - truyền hình địa phương. Ngành truyền hình Việt Nam đã có nhiều nỗ lực vượt bậc nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng các chương trình truyền hình, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Truyền hình Việt Nam còn chú trọng đẩy mạnh việc đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên, cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là đội ngũ phóng viên, biên tập nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và sự quy chuẩn của đội ngũ người làm truyền hình hiện đại.

Như vậy, cùng với sự phát triển của các loại hình truyền hình, việc nâng cao chất lượng thông tin trên truyền hình ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, ở Việt Nam các tài liệu nghiên cứu về lý luận và thực hành truyền hình phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường, khoa còn quá ít ỏi, chưa có hệ thống, chưa tương xứng với sự phát triển của truyền hình.

Báo chí truyền hình là môn học cơ sở trong chương trình đào tạo về lý luận và nghiệp vụ truyền hình tại Khoa Báo chí – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhằm giúp cho người dạy và người học có thêm căn cứ khoa học để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, chúng tôi biên soạn bài giảng về lý luận và thực hành Báo chí truyền hình, trên cơ sở các bài giảng của giảng viên về môn học này từ các khóa K36 (khóa 1 của Khoa Báo chí, 1991) đến nay. Tập bài giảng này tập trung trình bày các vấn đề của báo chí truyền hình như: vị trí, vai trò; lịch sử ra đời phát triển của truyền hình; khái niệm, đặc trưng; nguyên lý của truyền hình; chức năng xã hội của truyền hình; kịch bản và kịch bản truyền hình; quy trình sản xuất chương trình truyền hình; các thể loại báo chí truyền hình; các thuật ngữ truyền hình; phần phụ lục kèm theo các dạng kịch bản theo thể loại và chương trình truyền hình.

Trong tập bài giảng này, chúng tôi sử dụng các nguồn tài liệu của nước ngoài về truyền hình như Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Nga, Đức, Singapo, Australia, Trung Quốc,… và một số tài liệu của các đồng nghiệp, một số luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên cao học Khoa Báo chí - Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; một số băng tư liệu về các thể loại, chương trình truyền hình đã được phát trên Đài THVN và các đài địa phương từ 1995 đến nay.

Tuy nhiên, do những hạn chế về tư liệu và băng hình cũng như trình độ hiểu biết của tác giả bài giảng Báo chí truyền hình không tránh khỏi những khiếm khuyết nhất định, rất mong được sự đóng góp ý kiến quý báu và bổ ích của các đồng nghiệp và các bạn trong và ngoài trường.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương