1. 1bui/van quang 1nguyen/van binh 1DO/trong thuy 1 vn1139R 14dec f hansgn hk3 1300 1500 /Etải về 29.98 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích29.98 Kb.
Danh sach 97 truc bach

EXJUTS


1.1BUI/VAN QUANG 2.1NGUYEN/VAN BINH 3.1DO/TRONG THUY

1 VN1139R 14DEC F HANSGN HK3 1300 1500 /E

2 VN1152R 16DEC S SGNHAN HK3 1600 1800 /E
EXMEHE

1.1QUACH/DINH MINH 2.1DINH/THI OANH

3.1QUACH/THI THANH HUYEN 4.1LE/THI HAI THIEN

1 VN1139R 14DEC F HANSGN HK4 1300 1500 /E

2 VN1148R 18DEC T SGNHAN HK4 1400 1600 /E
JYLRZP

1.1NGUYEN/THI XUAN 2.1NGO/TRUNG KIEN 3.1NGUYEN/NGOC HOAT

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK3 1300 1500 /E

2 VN1152R 16DEC S SGNHAN HK3 1600 1800 /E


KQVMAD


1.1NGUYEN/VAN DOAT 2.1VU/VIET TIEN

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK2 1300 1500 /E

2 VN1144R 17DEC M SGNHAN HK2 1300 1500 /E

KODVWU


1.1NGUYEN/THE HIEU

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK1 1300 1500 /E

2 VN1152R 16DEC S SGNHAN HK1 1600 1800 /E

TKT/TIME LIMIT

KOHLNA

1.1DAM/MANH HUNG1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK1 1300 1500 /E

2 VN1144R 17DEC M SGNHAN HK1 1300 1500 /E

TKT/TIME LIMIT

KRTLIV


1.1LE/VAN HUNG

1 VN1149R 13DEC Q HANSGN HK1 1430 1630 /E

2 VN1144R 17DEC M SGNHAN HK1 1300 1500

KAMUPG


1.1NGUYEN/HONG BACH 2.1VU/BUONG 3.1DANG/VAN NGUYEN

4.1TRAN/THANH BINH 5.1NGUYEN/BA SAN 6.1LAI/KHOA LAM

7.1PHAN/THANH LONG 8.1TRAN/QUANG VINH 9.1TRUONG/VAN DIEN

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK9 1300 1500 /E

2 VN1152M 16DEC S SGNHAN HK9 1600 1800 /E

JEYTTJ


1.1LE/DINH THU 2.1HOANG/TIEN NGO

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK2 1300 1500 /E

2 VN1152Q 21DEC F SGNHAN HK2 1600 1800 /E

KBVSAK


1.1HOANG/DINH TOAN 2.1HA/THI HUE 3.1LENG/HUNG SON

4.1NGO/THI KIM ANH 5.1NGO/QUANG GIAP 6.1TRAN/DAI BIEU

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK6 1300 1500 /E

2 VN1144R 18DEC T SGNHAN HK6 1300 1500 /E


LLCVQV


1.1TRAN/NGOC 2.1NGUYEN/HUU TOAN 3.1NGUYEN/HOAI THANH

4.1NGUYEN/HUYNH THANH

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK4 1300 1500 /E

2 VN1144R 17DEC M SGNHAN HK4 1300 1500 /E

LMRUCO

1.1NGUYEN/HUYNH LONG1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK1 1300 1500 /E

2 VN1144R 17DEC M SGNHAN HK1 1300 1500 /E

TKT/TIME LIMIT
LQPQOX

1.1DAO/THI MAI 2.1NGUYEN/THI BICH LIEN 3.1LE/CAN BAN

4.1PHAM/HOAN

1 VN1183Q 14DEC F HPHSGN HK4 1400 1600 /E

2 VN1188Q 16DEC S SGNHPH HK4 1510 1710 /E

KTGZBE


1.1PHUNG/KHAC LOI

1 VN1183Q 14DEC F HPHSGN HK1 1400 1600 /E

2 VN1188Q 17DEC M SGNHPH HK1 1510 1710 /E

TKT/TIME LIMIT

JCGNGX

1.1BUI/THI THANH TAM 2.1NGUYEN/NGOC TANG 3.1DOAN/VAN HUNG4.1VU/MINH HAU

1 VN1139M 14DEC F HANSGN HK4 1300 1500 /E

2 VN1152M 16DEC S SGNHAN HK4 1600 1800 /E

PBCUIS


1.1DUONG/KHANH 2.1PHAM/MINH LY 3.1NGUYEN/THI HAI

1 VN1269Q 14DEC F VIISGN HK3 1210 1355 /E

2 VN1266Q 17DEC M SGNVII HK3 1400 1545 /

ECGRZL


1.1LE/THI HOAI TAN 2.1DUONG/HUU DUNG 3.1TRAN/NGOC CONG

4.1HO/XUAN HOP

1 VN1269Q 14DEC F VIISGN HK4 1210 1355 /E

2 VN1266R 16DEC S SGNVII HK4 1400 1545 /E


KUEJJH

1.1NGUYEN/THANH HAI 2.1TRAN/THI THUY VINH

1 VN1269Q 14DEC F VIISGN HK2 1210 1355 /E

2 VN1266Q 18DEC T SGNVII HK2 1400 1545 /E

TKT/TIME LIMIT
ZPFANY

1.1NGUYEN/TRUNG TUYEN

1 VN1269Q 10DEC M VIISGN HK1 1210 1355 /E

2 VN1266Q 18DEC T SGNVII HK1 1400 1545 /E

LSATOE

1.1DO/XUAN BINH 2.1PHAM/THI MINH PHUONG 3.1LUONG/MINH KHANG1 VN1411Q 14DEC F BMVSGN HK3 1510 1610 /E

2 VN1414Q 16DEC S SGNBMV HK3 1700 1800 /E

TKT/TIME LIMIT

EDTHND


1.1NHU/DUC TIEN 2.1BUI/THI LE THUY 3.1LE/QUANG VINH

4.1LE/DAO 5.1LE/VAN HUONG 6.1NGUYEN/SON

1 VN1315M 14DEC F DADSGN HK6 1455 1605 /E

2 VN1320O 16DEC S SGNDAD HK6 1530 1640 /

EDWXRG

1.1TRAN/DUC NHAN1 VN1315M 14DEC F DADSGN HK1 1455 1605 /E

2 VN1320R 17DEC M SGNDAD HK1 1530 1640 /E

TKT/TIME LIMIT\

LXPEHN


1.1NGUYEN/THI LAI

1 VN1590R 14DEC F*VDHHAN HK1 1050 1230 /E

2 VN1145R 14DEC F HANSGN*HK1 1330 1530 /E

3 VN1400Q 17DEC M SGNVDH HK1 1020 1155 /E

JHKQIS

1.1PHAN/THI BICH THUY1 VN1401R 13DEC Q VDHSGN HK1 1245 1420 /E

2 VN1400Q 17DEC M SGNVDH HK1 1020 1155 /E

TKT/TIME LIMIT
NUAUKB

1.1PHAN/VAN PHONG 2.1DUONG/QUANG TUONG 3.1VO/THI XUAN HUONG

4.1VINH/THAI

1 VN1373K 14DEC F HUISGN HK4 1650 1810 /E

2 VN1374O 16DEC S SGNHUI HK4 1655 1815 /E

PCKBZH


1.1PHAN/PHI HO 2.1HUYNH/VAN CHUA 3.1VO/HONG NAM

1 VN1393Q 14DEC F UIHSGN HK3 1455 1615 /E

2 VN1392Q 16DEC S SGNUIH HK3 1250 1415 /E

KVIFMV


1.1LUONG/VAN TRUONG

1 VN1393Q 14DEC F UIHSGN HK1 1455 1615 /E

2 VN1392Q 18DEC T SGNUIH HK1 1250 1415 /E

8TL30ΣER

PDSQWK

1.1HUYNH/DUY THUONG1 VN1353K 14DEC F NHASGN HK1 1405 1500 /E

2 VN1356L 16DEC S SGNNHA HK1 1730 1825 /E

TKT/TIME LIMIT

KWTRHV


1.1NGUYEN/VAN BAY 2.1PHAM/HO

1 VN1429Q 14DEC F PXUSGN HK2 0950 1050 /E

2 VN1420Q 16DEC S SGNPXU HK2 1605 1720 /E

TKT/TIME LIMIT


8TL30ΣER

KFCIBJ


1.1VU/VAN SE 2.1DO/XUAN HUNG 3.1DO/TRONG HIEN

1 VN1383R 14DEC F DLISGN HK3 1550 1640 /E2 VN1384Q 16DEC S SGNDLI HK3 1655 1745 /E
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương