TRƯỜng trung cấp luậT ĐỒng hớItải về 54.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích54.96 Kb.
#20330


BỘ TƯ PHÁP
TRƯỜNG TRUNG CẤP LUẬT ĐỒNG HỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3 THÁNG 9 NĂM 2014

(Từ ngày 15/9/2014 đến ngày 21/9/2014)


NGÀY THÁNG

THỜI GIAN

NỘI DUNG - THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

Thứ 2

15/9

07h30


Toàn trường tổng vệ sinh
Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 nghỉ học
14h00

15h30-17h00Lớp A1K2, A3K2 học môn Công tác hộ tịch (Giáo viên: Thầy Võ Khắc Hoan; trợ giảng: Thầy Công Huân; cô Thùy Linh)

P.100

Lớp A3K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Gv: Thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: Cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn Trường học Anh văn

Phòng họp 02

Thứ 3

16/9

07h30


Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 nghỉ học
14h00


Lớp A1K2, A3K2 học môn Công tác hộ tịch (Giáo viên: Thầy Võ Khắc Hoan; trợ giảng: Thầy Công Huân; cô Thùy Linh)

P.100

Lớp A3K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Gv: Thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: Cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

Thứ 4

17/9

07h30


Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 nghỉ học
Gặp mặt các thí sinh thi tuyển viên chức năm 2014 và thông báo thời gian thi tuyển (Phòng Tổ chức chủ trì mời Ban Giám hiệu cùng dự)

14h00

15h30-17h00Lớp A1K2, A3K2 Tham gia hoạt động Đoàn
Lớp A3K3 (mới nhập học) Tham gia hoạt động Đoàn
Đoàn trường tổ chức chiếu phim 3D cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh toàn Trường xem (suất 1: 14h30; suất 2: 19h30)
Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn Trường học Anh văn

Phòng họp 02

Thứ 5

18/9

07h30

Hội đồng Khoa học và Đào tạo nghe giảng góp ý các môn nghiệp vụ

Phòng họp 02

Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 nghỉ học
14h00

19h30


Lớp A1K2, A3K2 học môn Công tác hộ tịch (Giáo viên: Thầy Võ Khắc Hoan; trợ giảng: Thầy Công Huân; cô Thùy Linh)

P.100

Lớp A3K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Gv: Thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: Cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

Thầy Hiệu trưởng về họp tại Bộ Tư pháp
Thứ 6

19/9

07h30


Thầy Hiệu trưởng dự buổi bàn giao công việc giữa Thứ trưởng Nguyễn Thuý Hiền với Thứ trưởng Phan Chí Hiếu

Bộ Tư pháp


Lớp 11C học văn hóa (tiết 1,2,3) (Giáo viên: TTGDTXĐH)

P.100

Lớp A1K2, A3K2 sinh hoạt lớp (Tiết 4,5) (Giáo viên chủ nhiệm)

P01, P.100

Tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014, thầy Phó Hiệu trưởng nói chuyện chuyên đề về Nghị quyết Trung ương 9, Khoá XI. (cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn Trường tham dự)

Phòng họp 02

14h00

15h30-17h00Lớp A1K2, A3K2 Kiểm tra bổ sung hoàn thiện điểm (Giáo viên bộ môn)

P.100

Lớp A3K3 (mới nhập học) học môn Giáo dục chính trị (Gv: Thầy Tiến Cảnh; trợ giảng: Cô Lê Khanh; cô Thanh Tâm; cô Ngọc Cẩm)

P.01

Lớp A1K3 học môn Luật Hiến pháp (Giáo viên: Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa)

TTGDTX Cam Lâm

Cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động toàn Trường học Anh văn

Phòng họp 02

18h30

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục quốc phòng - An ninh (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

Lớp Văn bằng 2 nghỉ học (đến ngày 30/9)
Thứ 7

20/9

07h30

Lớp A2K2 thi kết thúc học kỳ 2
Lớp A1K3 học môn Tiếng anh 1 (Giáo viên: TTGDTX Cam Lâm)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục thể chất (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

14h00


Lớp A2K2 thi kết thúc học kỳ 2
Lớp A1K3 học môn Tiếng anh 1 (Giáo viên: TTGDTX Cam Lâm)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục thể chất (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

Chủ nhật

21/9

07h30

Lớp A2K2 học văn hoá (Giáo viên: TTGDDNĐH)

TTGDDNĐH

Lớp A1K3 học môn Tiếng anh 1 (Giáo viên: TTGDTX Cam Lâm)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục thể chất (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

14h00


Lớp A2K2 học văn hoá (Giáo viên: TTGDDNĐH)

TTGDDNĐH

Lớp A1K3 học môn Tiếng anh 1 (Giáo viên: TTGDTX Cam Lâm)

TTGDTX Cam Lâm

Lớp A2K3 (Lệ Thủy) học môn Giáo dục thể chất (Giáo viên: Trường THPTKTLT)

Trường THPTKTLT

I. Biểu dương:

1. Tập thể:

2. Cá nhân:

II. Phê bình:

1. Tập thể:

2. Cá nhân:

III. Nhắc việc:

1. Tập thể:

a) Phòng Tổ chức: (i)Trình Ban Giám hiệu quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; (ii) Hoàn tất thủ tục để tiến hành tuyển dụng cuối tháng 9.

b) Phòng Đào tạo: (i) Xây dựng kế hoạch tuyển sinh Văn bằng 1 cử nhân Luật; (ii) Hoàn thành thủ tục mở lớp tại Bố Trạch và chuẩn bị mở lớp tại Hà Tĩnh.

c) Hội đồng Khoa học và Đào tạo: (i) Đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt chuyên môn; (ii) Xây dựng phiếu đánh giá giáo viên từ học sinh, lấy ý kiến các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu.

d) Phòng HC-TV, Phòng Công tác học sinh, Phòng Quản trị gửi danh sách làm việc, nghỉ bù ngày thứ 7, chủ nhật của tháng về Phòng Tổ chức;

đ) Các đơn vị thuộc Trường từ tuần này gửi báo cáo, kế hoạch... về Phòng Hành chính và Thư viện cho cô Hằng Nga qua địa chỉ email: hangnga837@gmail.com.

2. Cá nhân:tải về 54.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương