+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phúttải về 78.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích78.46 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 534/SNN-QLCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016.

V/v tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm nông lâm thủy sản.

Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cụ thể như sau:


  • Thời gian: ngày 25 tháng 03 năm 2016 (thứ Sáu).

Buổi sáng:

+ Đăng ký: 8 giờ đến 8 giờ 30 phút.

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút.

Buổi chiều:

+ Đăng ký: 14 giờ đến 14 giờ 30 phút.

+ Thời gian kiểm tra: 14 giờ 45 phút đến 15 giờ 30 phút.

  • Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, 176 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Các tổ chức, cá nhân đã gửi đơn đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (danh sách đính kèm) vui lòng mang theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin cá nhân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không giải quyết các trường hợp ngoài danh sách đính kèm đã đăng ký và ngoài thời gian nêu trên.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở (b/c);

- Lưu VT, QLCL, TM03b.TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNGNgô Văn TiếnBUỔI SÁNG

DACH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Kèm CV số 534 ngày 21/03/2016)


STT

Tổ chức/Cá nhân

Số lượng

Ghi chúCÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THỰC PHẨM ÁI LIÊN

4


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINGFOTEC

2


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU PHẠM GIA PHÁT

4


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI ÉN VÀNG

3


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM SẠCH THƯƠNG MẠI T&P

5


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT DŨNG

11


CÔNG TY TNHH PHỐ CHỢ

3


CÔNG TY TNHH ANGST- TRƯỜNG VINH

23


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VIỆT TÙNG

1


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI VÂN

5


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI CAO SANG MÃN

2


CÔNG TY TNHH SAN HÀ

10


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TÂM THẢO

2


CÔNG TY TNHH LY HOA VIỆT NAM

3


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHÂN PHỐI PHÚ AN GIA

1


CÔNG TY TNHH GIA HÒA PHÁT

2


CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ NAPOLI

3


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÚC THUẬN ANH

5


CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG THIÊN QUẾ

9


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH TÂM TÂM

4


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TƯƠNG LAI

6


CÔNG TY CỔ PHẦN PHIN SÀI GÒN

2TỔNG CỘNG

110

BUỔI CHIỀU

DACH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Kèm CV số 534 ngày 21/03/2016)


STT

Tổ chức/Cá nhân

Số lượng

Ghi chúCHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT DUY ANH- PHÂN XƯỞNG 1

10


CÔNG TY TNHH VUA HẠT ĐẬU

4


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TÂN NHẠN DƯƠNG

6


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THỰC PHẨM BÌNH AN

4


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 9

12


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU SÔNG XANH

13


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TUẤN ANH

3


CÔNG TY TNHH MTV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ

4


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MỘC

11


CÔNG TY TNHH WORKSHOP

3


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN

15


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ KHANG

2


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT BHK

4


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG NAM PHƯƠNG

8


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN

2


CÔNG TY TNHH CJ FOODS VIỆT NAM

2


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM ĐÔNG NAM

1


NGUYỄN THỊ THẮM

1


NGUYỄN VĂN TRƯỞNG

1


TRƯƠNG VĂN HÓA

1


NGUYỄN MINH HIỆP

1


THẠCH OANH NA

1


HUY NAM

1


TRẦN CÔNG PHÚ

1


VÕ TẤN ĐẠT

1TỔNG CỘNG

112
: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-3
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2016-3 -> Của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-3 -> VỤ phổ biếN, giáo dục pháp luật trưỜng đẠi học luật hà NỘI
2016-3 -> VĂn phòng số: 134/vphđbcqg -pl v/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-3 -> + Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút
2016-3 -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002
2016-3 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương