+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phúttải về 73.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích73.97 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Số: 398/SNN-QLCL

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 03 năm 2016.

V/v tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản.

Kính gửi: Các cơ sở sản xuất, kinh doanh

thực phẩm nông lâm thủy sản.

Triển khai kế hoạch kiểm tra kiến thức và cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản về thời gian tổ chức kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản cụ thể như sau:


  • Thời gian: ngày 10 tháng 03 năm 2016 (thứ Năm).

Buổi sáng:

+ Đăng ký: 8 giờ đến 8 giờ 30 phút.

+ Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút.

Buổi chiều:

+ Đăng ký: 14 giờ đến 14 giờ 30 phút.

+ Thời gian kiểm tra: 14 giờ 45 phút đến 15 giờ 30 phút.

  • Địa điểm: Hội trường Sở Nông nghiệp và PTNT, 176 Hai Bà Trưng, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM.

Các tổ chức, cá nhân đã gửi đơn đề nghị xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm (danh sách đính kèm) vui lòng mang theo bản chính Giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu thông tin cá nhân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không giải quyết các trường hợp ngoài danh sách đính kèm đã đăng ký và ngoài thời gian nêu trên.
Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám đốc Sở (b/c);

- Lưu VT, QLCL, TM03b.TL. GIÁM ĐỐC

CHÁNH VĂN PHÒNGNgô Văn TiếnBUỔI SÁNG

DACH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Kèm CV số 398 ngày 07/03/2016)


STT

Tổ chức/Cá nhân

Số lượng

Ghi chúCÔNG TY TNHH DỊCH VỤ MINH TÂM TÂM

4


CN CÔNG TY TNHH DV VẬN CHUYỂN CMU LOGISTISC- XƯỞNG SƠ CHẾ RAU QUẢ

4


CÔNG TY TNHH SÔCÔLA MAROU

5


CÔNG TY CỔ PHẦN CATPA LANDS COFFEE

2


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN PHÚ

4


CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TỔ CHỨC BIỂU DIỄN VIỆT NHẬT

2


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HƯƠNG NAM PHƯƠNG

8


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI NAM PHONG

2


CÔNG TY TNHH SÀI GÒN VIP

2


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐỨC LINH

2


CÔNG TY TNHH VNLAVOR

4


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM XANH AN VIỆT

5


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LINH NHƯ

2


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NHÂN

2


CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỒNG HÀ 479

5


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM TƯƠNG LAI

5


CÔNG TY TNHH DV VẬN CHUYỂN CMU LOGISTISC

8


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XNK SÔNG XANH

13


CÔNG TY TNHH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NGỌC PHÚ SƠN

6


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VIÊN KHANG MỸ

2


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THỰC PHẨM K&T

1


CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ KHANG

2


CÔNG TY TNHH FOXBANK

2


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM VIỆT CHI

9


CÔNG TY TNHH VINA PRODUCTS

4


CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI ACT

5


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TÀI ĐỨC

5TỔNG CỘNG

115

BUỔI CHIỀU

DACH SÁCH ĐÃ ĐĂNG KÝ

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

(Kèm CV số 398 ngày 07/03/2016)


STT

Tổ chức/Cá nhân

Số lượng

Ghi chúCN CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH ĐÀ LẠT G.A.P

16


CÔNG TY TNHH YILIN VIỆT NAM

26


CN CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM SANG TRỌNG PHÁP VIỆT

3


CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG THẠCH THẢO

2


CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SỐ 9

12


NGUYỄN THỊ THU THẢO

1


TRẦN NGỌC VĨNH

1


TRỊNH VĂN MỪNG

1


NGUYỄN THỊ NHÂN

1


TRỊNH VĂN SƠN

1


TRỊNH VĂN NGA

1


CÔNG TY CỔ PHẦN TRAVI

5


CN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT SÂM LÂM

5


CÔNG TY TNHH KHANG THÔNG CÀ PHÊ

3


CÔNG TY TNHH RAU QUẢ THỰC PHẨM PHÚ HƯNG

5


CÔNG TY TNHH HIỆP GIA KHANG

3


CÔNG TY TNHH KIM NGÂN VIỆT NAM

2TỔNG CỘNG

88

: Hnh%20nh%20bn%20tin -> 2016-3
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 22a/btp/cn-tn
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 11a/btp/pbgdpl/hgcs
Hnh%20nh%20bn%20tin -> Biểu số: 09a/btp/pbgdpl
2016-3 -> Của Sở Quy hoạch – Kiến trúc được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ TỊch ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minh
2016-3 -> VỤ phổ biếN, giáo dục pháp luật trưỜng đẠi học luật hà NỘI
2016-3 -> VĂn phòng số: 134/vphđbcqg -pl v/v tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2016-3 -> Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002
2016-3 -> + Thời gian kiểm tra: 8 giờ 45 phút đến 9 giờ 30 phút
2016-3 -> Ủy ban mặt trận tổ quốc quậN 8 LỊch công tác tuầN
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương