Phụ lục số 01 danh mục mã SỐ chưƠNGtải về 1.22 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.22 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Phụ lục số 01

DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008

của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

I. NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI:

1. Nội dung phân loại:

Phân loại theo Chương và cấp quản lý (viết tắt là Chương) là phân loại dựa trên cơ sở hệ thống tổ chức của các cơ quan, tổ chức trực thuộc một cấp chính quyền (gọi chung là cơ quan chủ quản) được tổ chức quản lý ngân sách riêng nhằm xác định trách nhiệm quản lý của cơ quan, tổ chức đó đối với ngân sách nhà nước. Trong các Chương có một số Chương đặc biệt dùng để phản ánh nhóm tổ chức, nhóm cá nhân có cùng tính chất, nhưng không thuộc cơ quan chủ quản. Ví dụ: Các hợp tác xã của các loại hình do cấp huyện quản lý đều được phản ánh vào Chương 756.

2. Mã số hoá các nội dung phân loại:

Các nội dung phân loại được mã số hoá 3 ký tự - N1N2N3, quy định như sau: N1N2N3 có giá trị từ 001 đến 399 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc trung ương quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 400 đến 599 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc cấp tỉnh quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 600 đến 799 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc cấp huyện quản lý

N1N2N3 có giá trị từ 800 đến 989 dùng để mã số hoá các cơ quan, tổ chức thuộc cấp xã quản lý

Ví dụ: Mã 018 dùng để chỉ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính; mã 418 dùng để chỉ đơn vị thuộc Sở Tài chính; mã 618 dùng để chỉ Phòng Tài chính - Kế hoạch; mã 818 dùng để chỉ Tài chính xã.

3. Về hạch toán:

Căn cứ khoản thu ngân sách đơn vị có trách nhiệm quản lý, nộp ngân sách nhà nước thuộc cơ quan chủ quản để xác định mã số Chương; căn cứ khoản chi thuộc

dự toán ngân sách giao đơn vị, dự án đầu tư thuộc cơ quan chủ quản để xác định mã

số Chương. Trường hợp sử dụng kinh phí do ngân sách cấp trên uỷ quyền thì hạch toán Chương của cơ quan chủ quản thuộc ngân sách cấp trên đã uỷ quyền, ví dụ: Sở Giao thông - Vận tải sử dụng kinh phí do Bộ Giao thông - Vận tải uỷ quyền thì hạch toán mã số Bộ Giao thông - Vận tải (021), không hạch toán mã số của Sở Giao thông - Vận tải (421).

Khi hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước chỉ cần hạch toán mã số Chương; căn cứ vào khoảng cách nêu trên sẽ biết được khoản thu, chi thuộc cấp nào quản lý.

Đối với các khoản thu, chi liên quan hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, hạch toán vào Chương 002 (Văn phòng Quốc hội), không hạch toán vào Chương 402 (Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân).

Đối với mã số các Chương thuộc cấp huyện, xã: Mã số được quy định thống nhất toàn quốc. Do đó, các địa phương không được đặt mã số và tên Chương mới.Để phù hợp với thực tế tổ chức ở địa phương; giao Sở Tài chính hướng dẫn việc hạch toán mã số Chương ở địa phương. Ví dụ: Ở huyện tổ chức gộp chung các phòng có chức năng quản lý các ngành kinh tế vào Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thì hạch toán mã số Chương 612 (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

II. DANH MỤC MÃ SỐ CHƯƠNG:

Mã số

Tên

Ghi chú

Chương thuộc trung ương

Giá trị từ 001 đến 399

001

Văn phòng Chủ tịch nước
002

Văn phòng Quốc hội
003

Toà án nhân dân tối cao
004

Viện kiểm sát nhân dân tối cao
005

Văn phòng Chính phủ
008

Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
009

Bộ Công an
010

Bộ Quốc phòng
011

Bộ Ngoại giao
012

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
013

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
014

Bộ Tư pháp
016

Bộ Công Thương
017

Bộ Khoa học và Công nghệ
018

Bộ Tài chính
019

Bộ Xây dựng
021

Bộ Giao thông - Vận tải
022

Bộ Giáo dục và Đào tạo
023

Bộ Y tế
024

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
025

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
026

Bộ Tài nguyên và Môi trường
027

Bộ Thông tin và Truyền thông
035

Bộ Nội vụ
036

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
037

Thanh tra Chính phủ
038

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
039

Kiểm toán Nhà nước
040

Đài Tiếng nói Việt Nam
041

Đài Truyền hình Việt Nam
042

Thông tấn xã Việt Nam
044

Đại học Quốc gia Hà Nội
045

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
046

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
048

Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam
049

Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh
050

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
083

Uỷ ban Dân tộc
088

Uỷ ban sông Mê Kông
100

Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
105

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp
107

Liên hiệp các tổ chức hoà bình và hữu nghị
109

Văn phòng Trung ương Đảng
110

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
111

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
112

Trung ương Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
113

Hội Nông dân Việt Nam
114

Hội Cựu chiến binh Việt Nam
115

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
119

Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam
120

Tổng công ty Đá quý và vàng Việt Nam
121

Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam
122

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
123

Tập đoàn Điện lực Việt Nam
124

Tập đoàn Bưu chính, Viễn thông Việt Nam
125

Tổng công ty Hoá chất Việt Nam
126

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
127

Tổng công ty Thép Việt Nam
128

Tổng công ty Giấy Việt Nam
129

Tập đoàn Dệt May Việt Nam
130

Tổng công ty Cà phê Việt Nam
131

Tổng công ty Lương thực miền Bắc
132

Tổng công ty Lương thực miền Nam
133

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
134

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
135

Tổng công ty Hàng không Việt Nam
136

Tổng công ty Xăng dầu
137

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam
138

Tổng công ty Xi măng Việt Nam
139

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
140

Ngân hàng Công thương Việt Nam
141

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam
142

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
143

Ngân hàng Chính sách xã hội
144

Ngân hàng Nhà đồng bằng sông Cửu Long
146

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
151

Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam
152

Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
153

Các đơn vị kinh tế Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài
154

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
158

Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước
160

Các quan hệ khác của ngân sách
161

Nhà thầu chính ngoài nước
162

Nhà thầu phụ ngoài nước
165

Tổng công ty Điện tử và Tin học
167

Tổng công ty Da giầy Việt Nam
169

Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam
170

Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị
171

Tổng công ty Mía đường I
172

Tổng công ty Mía đường II
173

Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm - Bảo Việt (Tập đoàn Bảo Việt)
174

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn
175

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội
176

Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên

(để hạch toán các đơn vị không thuộc chủ quản của một trong các Chương trên)

399

Các đơn vị khác
Mã số chương thuộc cấp tỉnh

Giá trị từ 400 đến 599

402

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân
405

Văn phòng Uỷ ban nhân dân
411

Sở Ngoại vụ
412

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
413

Sở Kế hoạch và Đầu tư
414

Sở Tư pháp
416

Sở Công Thương
417

Sở Khoa học và Công nghệ
418

Sở Tài chính
419

Sở Xây dựng
421

Sở Giao thông - Vận tải
422

Sở Giáo dục và Đào tạo
423

Sở Y tế
424

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
425

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
426

Sở Tài nguyên và Môi trường
427

Sở Thông tin và Truyền thông
435

Sở Nội vụ
437

Thanh tra tỉnh
439

Sở Quy hoạch - Kiến trúc
440

Đài Phát thanh
441

Đài Truyền hình
448

Hội đồng Liên minh các hợp tác xã Việt Nam
483

Ban Dân tộc
505

Ban quản lý khu công nghiệp
509

Văn phòng Tỉnh uỷ
510

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
511

Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
512

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
513

Hội Nông dân tỉnh
514

Hội Cựu chiến binh tỉnh
515

Liên đoàn lao động tỉnh
552

Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài
553

Các đơn vị kinh tế có vốn đầu tư ra nước ngoài
554

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
555

Kinh tế tư nhân
556

Kinh tế tập thể

(gồm các loại hình hợp tác xã)

557

Kinh tế cá thể
558

Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của nhà nước
560

Các quan hệ khác của ngân sách
561

Nhà thầu chính ngoài nước
562

Nhà thầu phụ ngoài nước
563

Các Tổng công ty địa phương quản lý
564

Các công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên

(để hạch toán các đơn vị không thuộc chủ quản của một trong các Chương trên)

599

Các đơn vị khác
Mã số chương thuộc cấp huyện

Giá trị từ 600 đến 799

605

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
612

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
614

Phòng Tư pháp
616

Phòng Công Thương
618

Phòng Tài chính - Kế hoạch
619

Phòng Quản lý đô thị
620

Phòng Kinh tế
622

Phòng Giáo dục và Đào tạo
623

Phòng Y tế
624

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
625

Phòng Văn hoá và Thông tin
626

Phòng Tài nguyên và Môi trường
635

Phòng Nội vụ
637

Thanh tra huyện
640

Đài Phát thanh
648

Bệnh viện huyện
709

Huyện uỷ
710

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện
711

Huyện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
712

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
713

Hội Nông dân huyện
714

Hội Cựu chiến binh huyện
715

Liên đoàn Lao động huyện
754

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
755

Kinh tế tư nhân
756

Kinh tế tập thể

(gồm các loại hình hợp tác xã)

757

Kinh tế cá thể
758

Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước
760

Các quan hệ khác của ngân sách
799

Các đơn vị khác
Mã số chương thuộc cấp xã

Giá trị từ 800 đến 989

802

Văn phòng Hội đồng nhân dân
805

Văn phòng Uỷ ban nhân dân
809

Ban công an
810

Ban quân sự
811

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh xã
812

Hội Liên hiệp phụ nữ xã
813

Hội Nông dân xã
814

Hội Cựu chiến binh xã
818

Tài chính xã
819

Đảng uỷ xã
820

Uỷ ban mặt trận Tổ quốc xã
822

Trường Mầm non, nhà trẻ
823

Trạm Y tế xã
839

Thanh tra xây dựng xã
854

Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
855

Kinh tế tư nhân
856

Kinh tế tập thể
857

Kinh tế cá thể
860

Các quan hệ khác của ngân sách
989

Các đơn vị khác  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương