PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang31/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41

Bảng 11+12 : Cấp điện Cốc Lùng + Nam Cường

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

14,41

1.718

700

W/người

0,7

1,2

1.203

842

0,85

990

1.188

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

14,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

2,28

680

3,00

kW/người/giường

0,7

1,2

2.040

1.428

0,85

1.680

2.016

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

2,75

 

300

kW/ha

0,7

1,2

824

577

0,85

679

815

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

200

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

1,45

 

200

kW/ha

0,7

1,2

290

203

0,85

239

287

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

2,27

 

150

kW/ha

0,7

1,2

340

238

0,85

280

336

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

0,00

 

150

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

2,41

 

50

kW/ha

0,7

1,2

121

84

0,85

99

119

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,00

 

150

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

11,43

 

5

kW/ha

0,7

1,2

57

40

0,85

47

56

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

20,31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỈNH LỘ

TL

1,09

 

5

kW/ha

0,7

1,2

5

4

0,85

4

5

 

HUYỆN LỘ

HL

0,49

 

5

kW/ha

0,7

1,2

2

2

0,85

2

2

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

3,83

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

5,41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

40,12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.825

 
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương