PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang29/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41

Bảng 3B:Cấp điện Khang Ninh

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

12,50

4.906

700

W/người

0,7

1,2

3.434

2.404

0,85

2.828

3.394

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

12,50

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

8,08

1.360

3

kW/người/giường

0,7

1,2

4.080

2.856

0,85

3.360

4.032

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

1,24

 

300

kW/ha

0,7

1,2

372

260

0,85

306

367

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

200

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

0,82

 

200

kW/ha

0,7

1,2

165

115

0,85

136

163

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

7,38

 

150

kW/ha

0,7

1,2

1.108

775

0,85

912

1.095

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

0,00

 

150

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

1,67

 

50

kW/ha

0,7

1,2

83

58

0,85

69

82

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,64

 

150

kW/ha

0,7

1,2

95

67

0,85

78

94

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

2,86

 

5

kW/ha

0,7

1,2

14

10

0,85

12

14

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

9,22

 

5

kW/ha

0,7

1,2

46

32

0,85

38

46

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

25,61

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

0,13

 

50

kW/ha

0,7

1,2

6

4

0,85

5

6

 

TỔNG CỘNG

 

0,13

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỈNH LỘ

TL

2,94

 

5

kW/ha

0,7

1,2

15

10

0,85

12

15

 

HUYỆN LỘ

HL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

7,03

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

9,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

48,20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.307

 
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương