PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang30/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41

Bảng 4: Trung tâm hành chính vườn

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

0,78

1.092

700

W/người

0,7

1,2

764

535

0,85

630

755

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,78

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

9,12

1.200

3

kW/người/giường

0,7

1,2

3.600

2.520

0,85

2.965

3.558

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

3,36

 

300

kW/ha

0,7

1,2

1.007

705

0,85

829

995

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

200

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

1,52

 

200

kW/ha

0,7

1,2

304

213

0,85

250

300

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

2,44

 

150

kW/ha

0,7

1,2

367

257

0,85

302

362

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

0,00

 

150

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

0,41

 

50

kW/ha

0,7

1,2

20

14

0,85

17

20

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,00

 

150

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

1,86

 

5

kW/ha

0,7

1,2

9

7

0,85

8

9

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

7,48

 

5

kW/ha

0,7

1,2

37

26

0,85

31

37

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,19

 

50

kW/ha

0,7

1,2

9

7

0,85

8

9

 

TỔNG CỘNG

 

26,37

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,00

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỈNH LỘ

TL

0,80

 

5

kW/ha

0,7

1,2

4

3

0,85

3

4

 

HUYỆN LỘ

HL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

10,74

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

11,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

38,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.050

 
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương