PHỤ LỤc ia : BẢng chi tiết thống kê SỬ DỤng đẤt và CÁc chỉ tiêu bang Itải về 4.66 Mb.
trang28/41
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích4.66 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41B. Tổng hợp nhu cầu cấp điện cho vùng lõi:

Bảng 3A: Cấp điện Buốc Lốm

STT

HẠNG MỤC

Kí hiệu

Diện tích

Dân số

Chỉ tiêu

Đơn vị

Hệ số đồng thời

Hệ số dự phòngPtt

Cosφ

Stt

Phụ tải

 

 

 

 

 

 

(ha)

(người)

 

 

 

 

(kW)

(kW)

 

(kVA)

(kVA)

 

1

ĐẤT LÀNG XÓM, KHU DÂN CƯ

DT

2,38

790

700

W/người

0,7

1,2

553

387

0,85

455

546

 

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

NT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

2,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH NGHỈ TRỌ

NN

2,80

680

3

kW/người/giường

0,7

1,2

2.040

1.428

0,85

1.680

2.016

 

TRUNG TÂM THÔNG TIN, ĐẤT CÔNG TRÌNH GIAO LƯU

GL

0,00

 

300

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CƠ QUAN

CQ

0,00

 

200

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI

TM

1,31

 

200

kW/ha

0,7

1,2

262

183

0,85

216

259

 

ĐẤT CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG

CC

1,81

 

150

kW/ha

0,7

1,2

271

190

0,85

223

268

 

ĐẤT HỖN HỢP

HH

0,00

 

150

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

BẾN XE, BẾN THUYỀN

BX

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT DỊCH VỤ, CHỢ

DV

0,00

 

150

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT THỂ THAO, BÃI TẮM

TT

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐẤT CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA

CV

1,63

 

5

kW/ha

0,7

1,2

8

6

0,85

7

8

 

ĐẤT KHU TÂM LINH

KTL

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

7,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẤT ĐẦU MỐI HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KT

0,00

 

50

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUỐC LỘ

QL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỈNH LỘ

TL

0,05

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

HUYỆN LỘ

HL

0,00

 

5

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

ĐƯỜNG MÒN

DM

1,03

 

0

kW/ha

0,7

1,2

0

0

0,85

0

0

 

TỔNG CỘNG

 

1,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

 

11,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.098

 
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   41


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương