HỆ thống đỊnh vị toàn cầU (Global Positioning System-gps)tải về 1.74 Mb.
trang13/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Kỹ thuật DGPS kép và phương pháp định vị với độ chính xác cao:


Thuật ngữ DGPS được dùng để chỉ kỹ thuật sai phân kép thực hiện trên phép đo mã hoặc phép đo pha đối với các tín hiệu vệ tinh thu nhận được từ hai máy thu.

Kỹ thuật sai phân kép DGPS (Differential GPS) dựa trên giả thiết rằng, một số sai số ảnh hưởng lên tín hiệu vệ tinh là gần giống nhau đối với các máy thu trên cùng một vùng nhất định nào đó. Do vậy, ảnh hưởng của sai số trên tín hiệu mới sau khi thực hiện kỹ thuật sai phân kép trên hai tín hiệu thu được từ hai máy thu trong vùng nhất định này được giảm đi đáng kể. Kỹ thuật sai phân kép có ảnh hưởng rất tích cực tới độ chính xác của kết quả định vị, khi giả thiết ban đầu của nó được thỏa mãn.Sai số của kỹ thuật DGPS chủ yếu sẽ là phần khác biệt trong giá trị của các sai số (sai số quỹ đạo, sai số do tầng điện ly, sai số do tầng đối lưu) thu nhận được từ hai máy thu khác nhau. Nhiễu và sai số do đa đường truyền là không tương quan giữa hai máy thu, do vậy việc dùng kỹ thuật DGPS không giúp làm giảm đi ảnh hưởng của chúng (thậm chí ảnh hưởng của nhiễu còn tăng lên 2 lần) lên kết quả định vị.

Hình III.13: Minh họa kỹ thuật sai phân kép DGPS

Bảng 3.3 tóm tắt mức độ ảnh hưởng của các sai số khi dùng kỹ thuật DGPS, trong trường hợp thường gặp với khoảng cách giữa các máy thu khoảng 20km và tầng điện ly hoạt động ở trạng thái bình thường.


Nguồn sai số

Một máy thu (m)

DGPS (m)

Đồng hồ vệ tinh

3,0

0

Sai số quỹ đạo vệ tinh

4,2

0,1

Sai số điện ly

5,0

0,2

Sai số đối lưu

1,5

0,2

Đồng hồ máy thu

Giải như là ẩn số

0

Nhiễu và sai số máy thu

Đo mã: 0,25 – 0,5

Đo pha: 0,001 – 0,002

Nhiễu tăng cao hơn so với trường hợp một máy thu

Đa đường truyền

Trong môi trường “tốt”

Đo mã: 0,5 – 1

Đo pha: 0,005 – 0,01

Giống trường hợp một máy thu

Bảng III.3 Giá trị cường độ tiêu biểu của các sai số với một máy thu và DGPS

Trong khi việc dùng một máy thu cho kết quả định vị với độ chính xác là 100m (95%) theo chiều ngang, 156m (95%) theo chiều cao khi SA vẫn còn tác dụng và khoảng 10 – 50m khi SA được tắt, kỹ thuật DGPS có thể cung cấp độ chính xác cỡ m (với phép đo mã) và ở mức độ cm hoặc mm (với phép đo pha).


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương