HỆ thống đỊnh vị toàn cầU (Global Positioning System-gps)



tải về 1.74 Mb.
trang7/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

IV.3/ Thành phần người sử dụng:


  • Người sử dụng và thiết bị GPS

  • Người đi biển

  • Phi công

  • Người đi bộ đường dài

  • Người đi săn

  • Quân đội

  • Bất cứ người nào muốn biết nơi họ đang có mặt, nơi họ đã và sẽ đến.

  • ……..

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương