HỆ thống đỊnh vị toàn cầU (Global Positioning System-gps)tải về 1.74 Mb.
trang2/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

b)

Hình III.2: Hệ thống vệ tinh xung quanh trái đất (a) và thiết bị định vị GPS (b)
  1. Nguyên tắc chung của hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu:


Các hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu đều hoạt động trên nguyên tắc sử dụng phép đo khoảng cách từ vệ tinh đến máy thu dựa trên giả thiết về sự đồng bộ hóa thời gian giữa các vệ tinh và máy thu. Các vệ tinh định vị toàn cầu liên tục phát đi các tín hiệu chứa đựng mã riêng biệt của vệ tinh, thông tin về vị trí và vận tốc của vệ tinh tại thời điểm truyền tín hiệu.

Để xác định được vị trí của mình, máy thu phải thu nhận được các tín hiệu vệ tinh. Việc thu nhận tín hiệu vệ tinh đối với các ứng dụng dân sự là miễn phí; liên tục bảy ngày một tuần, 24 giờ một ngày; không chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương