HỆ thống đỊnh vị toàn cầU (Global Positioning System-gps)tải về 1.74 Mb.
trang8/15
Chuyển đổi dữ liệu28.05.2018
Kích1.74 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15

Hình III.9: Một số thiết bị kết nối GPS


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   15


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©hocday.com 2016
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương